regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 katowice 10 pa dziernika 2006 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013. PO Kapitał ludzki. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013' - dung


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 katowice 10 pa dziernika 2006

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013Katowice, 10 października 2006

slide2

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Programy Operacyjne 2007-2013

PO Kapitał ludzki

Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

PO Konkurencyjna gospodarka

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

PO Infrastruktura i środowisko

Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

Rozwój obszarów wiejskich

PO Pomoc Techniczna

slide3

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

EFRR

31088,1

EFS

8929,9

FS

19513,0

rpo priorytety
RPO - priorytety

Razem1 570,4 mln €

priorytet i badania i rozw j technologiczny innowacje i przedsi biorczo
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
 • Przykładowe typy projektów:
 • Centra innowacji i przedsiębiorczości wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu,
 • Centra wsparcia przedsiębiorczość,
 • Infrastruktura i oferta instytucji otoczenia biznesu,
 • Zewnętrzne źródła dofinansowania przedsiębiorczości,
 • Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych,
 • Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą,
 • Utworzenie, rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności,
 • Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
priorytet ii spo ecze stwo informacyjne
Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne

Przykładowe typy projektów:

 • Sieci szkieletowe / dostępowe,
 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu,
 • Wyposażenie centrów zarządzania sieciami,
 • Systemy informatyczne eGovernment, eSecurity, eDemocracy, (front-office),
 • Systemy wspomagania zarządzania w administracji publicznej (back-office).
priorytet vi zr wnowa ony rozw j miast
Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast

Przykładowe typy projektów:

 • Przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą,
 • Obiekty kształtujące metropolitalny wizerunek,
 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych,
 • Reprezentacyjne przestrzenie publiczne,
 • Infrastruktura okołoakademicka,
 • Strategiczne obiekty systemu transportu publicznego,
 • Obiekty kultury, turystyki, sportu i rekreacji.
system wyboru projekt w w ramach rpo 2007 20131
System wyboru projektów w ramach RPO 2007-2013

Procedura konkursowa (II kwartał 2007 r.)

 • Preselekcja:
 • Fiszka aplikacyjna
 • Uproszczone SW
 • W razie pozytywne decyzji przygotowanie pełnej dokumentacji
 • Konkurs:
 • Wniosek aplikacyjny
 • Studium Wykonalności
 • Dokumentacja techniczna
 • Zabezpieczenie środków
slide15
Dziękuję za uwagę

Marian Jarosz

Członek Zarządu Województwa Śląskiego