H irenuputeenus
Download
1 / 12

HÄIRENUPUTEENUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

HÄIRENUPUTEENUS. Maarja Seppel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 15. aprill 2009. Teenuse käivitamine. Teenus käivitus Tallinna abilinnapea proua Merike Martinsoni eestvedamisel koostöös Sihtasutusega Johanniitide Abi Eestis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HÄIRENUPUTEENUS' - duncan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H irenuputeenus

HÄIRENUPUTEENUS

Maarja Seppel

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

15. aprill 2009


Teenuse k ivitamine
Teenuse käivitamine

 • Teenus käivitus Tallinna abilinnapea prouaMerike Martinsoni eestvedamisel koostöös Sihtasutusega Johanniitide Abi Eestis.

 • Sihtasutus andis 2007.a. kevadel Tallinna linnale tasuta kasutamiseks teenuse osutamiseks vajalikud seadmed ja tarkvara,sh 100 häirenupuseadmete komplekti.

 • 30.05.2007 hakati Tallinnas osutama häirenupu-teenust koduteenuseid saavatele klientidele (alguses Mustamäe ja Lasnamäe linnaosas).

 • Tänaseks on linn nuppe juurde ostnud ja teenus laienenud kõikidesse linnaosadesse.


Eesm rk ja sisu
Eesmärk ja sisu

 • Eesmärk on suurendada eakate ja puuetega inimeste turvatunnet läbi mobiilse häirenupu kasutamise.

 • Teenus võimaldab eakatel elada võimalikult kaua oma kodus, mis on oluliselt odavam kui hooldamine hoolekandeasutuses.

 • Teenuse kasutamise eesmärgiks ei ole tavaliste koduteenuste ja isikuabiteenuste saamine (nt lamaja haige hooldus, toiduainetega varustamine jmt).


Teenuse kasutamine võimaldab abi kutsuda eelkõige olukordades, kui klient ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust avama, nt:

 • arstiabi ootamatu vajadus, millele lisandub võimetus liikuda;

 • isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse lõksu jäämine jmt);

 • päästeteenust vajavad olukorrad (tulekahju, plahvatus jmt).


2009 aasta plaanid
2009. aasta plaanid

 • Kui praegu osutatakse häirenuputeenust ainult linnaosade koduteenuseid saavatele klientidele, siis 2009. aasta jooksul soovib linn laiendada teenusekasutajate ringi neile puuetega inimestele, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad kukkuda, kuid ei ole linnaosade koduhoolduse kliendid.


Teenuse osutamise p him tted i
Teenuse osutamise põhimõtted (I)

 • Teenuse osutamiseks paigaldatakse klientide kodudesse lokaalsed valveseadmed ja klientidele antakse rendile mobiilsed häirenupud.

 • Mobiilset häirenuppu kasutades on kliendil võimalus saada otseühendus Häirekeskusega ja kutsuda abi.

 • Teenuse osutamise eeldused: lauatelefoni olemasolukliendi kodus; teenuse osutajale juurdepääsu tagamine kliendi eluruumile (võtmete andmine) ja usaldusväärne kliendi lähivõrgustik.


Teenuse osutamise p him tted ii
Teenuse osutamise põhimõtted II

 • Tallinna linn korraldab häirenuputeenuse osutamise linna ametiasutuste töövälisel ajal ja ei võta kohustusi kliendi abistamise eest muul ajal.

 • Teenuse osutamiseks vajalik häirenupuseadmete komplekt antakse kliendile tasuta kasutamiseks. Klient tasub häirenupuga abi kutsumise eest kohaliku kõne hinna ja telefonioperaatori testkõnede kulu.

 • Osapoolte õigused ja kohustused reguleeritakse kliendi lepingus.


Teenust aitavad osutada i
Teenust aitavad osutada (I):

 • Häirekeskus (võtab ööpäevaringselt vastu kliendi teate abivajaduse kohta ja edastab info vastavalt kellaajale kliendi poolt nimetatud isiku(te)le või teenuse osutajale);

 • Kliendi lähedased (korraldavad kliendi abistamise linna ametiasutuste tööajal);

 • Tallinna Hoolekande Keskus –teenuse osutaja (koordineerib klientide teenusele võtmist, lepingute sõlmimist; teeb väljasõidu kliendi koju linna ametiasutuste töövälisel ajal);


Teenust aitavad osutada ii
Teenust aitavad osutada (II):

 • Aktsiaselts Telegrupp (teostab kahepoolset sidet võimaldava hädaabisüsteemi tehnilist hooldust ja kasutajatuge);

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (annab kliendile vajalikud seadmed tasuta kasutusse).


Senised kogemused
Senised kogemused

 • Enamik väljakutseid on laupäeviti, pühapäeviti, öösiti, varahommikuti, enne pühi.

 • Tänaseks on teenust kasutanud ligikaudu 100 koduteenust saavat eakat. Kõige rohkem on kliente Mustamäe ja Lasnamäe linnaosas.

 • Abi vajanud klientide väljakutsete peamisteks põhjusteks on terviseprobleemid (kukkumised, südamerütmihäired, õhupuudus, nõrkus, ajutine liikumisvõimetus).

 • Vajadusel on kaasatud kiirabi, kes hindab inimese tervislikku seisundit ja vajaduse korral viib inimese haiglasse.


Kasu kliendile
Kasu kliendile

 • Teenus pakub füüsilist abi, turvatunnet, psühholoogilist toetust.

 • Häirenuputeenus tagab kiire ja professionaalse abi, hoiab ära kliendi kodu välisukse lõhkumise ja võib päästa abivajaja elu.ad