slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทบาทคุณครู โรงเรียนดี ศรีตำบล PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทบาทคุณครู โรงเรียนดี ศรีตำบล

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

บทบาทคุณครู โรงเรียนดี ศรีตำบล - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

บทบาทคุณครู โรงเรียนดี ศรีตำบล. โดย พระภาวนาวิ ริย คุณ. ๗ ส.ค. ๒๕๕๕. คุณสมบัติโรงเรียนดี ศรีตำบล ๑. โรงเรียนชื่อเสียงดี ๒. ใฝ่เรียน ๓. ใฝ่รู้ ๔. ใฝ่ดี ๕. รับผิดชอบส่วนรวม ๖. สุขภาพดี ๗. ทันโลก. ทิศเบื้องหน้า : บุตรพึงบำรุงมารดาบิดา ๑ . เราจักเลี้ยงท่านตอบ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทบาทคุณครู โรงเรียนดี ศรีตำบล' - duncan-white


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทบาทคุณครู

โรงเรียนดี ศรีตำบล

โดย

พระภาวนาวิริยคุณ

๗ ส.ค. ๒๕๕๕

slide2

คุณสมบัติโรงเรียนดี ศรีตำบล

๑. โรงเรียนชื่อเสียงดี

๒. ใฝ่เรียน

๓. ใฝ่รู้

๔. ใฝ่ดี

๕. รับผิดชอบส่วนรวม

๖. สุขภาพดี

๗. ทันโลก

บทบาทผู้นำศีลธรรม โรงเรียนดี ศรีตำบล.pptx

slide3

ทิศเบื้องหน้า :บุตรพึงบำรุงมารดาบิดา

๑. เราจักเลี้ยงท่านตอบ

๒. จักทำกิจของท่าน

๓. จักดำรงวงศ์ตระกูล

๔. ประพฤติตนสมควรรับมรดก

๕. เมื่อท่านล่วงลับ ทำบุญอุทิศให้

ทิศเบื้องหน้า :มารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตร

๑. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี

๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา

๔. หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้

๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลา อันควร

ทิศเบื้องสูง :กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์

๑. จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา

๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา

๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา

๔. เปิดประตูต้อนรับ

๕. ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ

ทิศเบื้องสูง :สมณพราหมณ์ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร

๑. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี

๓. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม

๔. ให้ได้ฟังที่ไม่เคยได้ฟัง

๕. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง

๖. บอกทางสวรรค์ให้

ทิศเบื้องขวา :ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์

๑. ลุกขึ้นยืนรับ

๒. เข้าไปคอยรับใช้

๓. เชื่อฟัง

๔. ดูแลปรนนิบัติ

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ทิศเบื้องขวา :อาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์

๑. แนะนำให้เป็นคนดี

๒. ให้เรียนดี

๓. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุก อย่างด้วยดี

๔. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย

๕. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

ทิศ 6 หน้าที่ใน 5 ห้องชีวิต.pptx

slide4

กรรมชั่วเบื้องต้นของมนุษย์กรรมชั่วเบื้องต้นของมนุษย์

ไล่ ล่า กำจัด

ฆ่าสัตว์

๑.

รบกวน

โรคร้าย

ความสกปรก

เลอะเทอะ

สัตว์ แมลง

แพร่ระบาด

ขาดแคลน

หวงแหน ยักยอก คดโกง

ลักทรัพย์

หยิบไม่ง่าย

หายไม่รู้

ดูไม่งาม

๒.

ความไม่เป็นระเบียบ

เก่าง่าย

เสียง่าย

หายง่าย

๓.

กระทบกระทั่ง ยั่วยุโทสะ เจ็บใจ

ความไม่สุภาพ

นุ่มนวล

ไม่สำรวม

กาย - วาจา

ยั่วเย้า เย้ายวน

ละเมิดทางเพศ

ประพฤติผิดในกาม

ข้าว ๑ ทัพพี.pptx

slide5

กรรมชั่วเบื้องต้นของมนุษย์กรรมชั่วเบื้องต้นของมนุษย์

ไม่มั่นใจ

ไม่สู้หน้า

ไม่กล้างาน

หาข้ออ้าง

ข้อแก้ตัว

ไม่แก้ไข

ความไม่ตรงต่อเวลา

โอ้อวดมีมารยา

๔.

พูดเท็จ

ความสกปรก

ความไม่เป็นระเบียบ

ความไม่สุภาพ

ความไม่ตรงต่อเวลา

พึ่งสุรา

ยาเสพติด

อบายมุข

เครียด ฟุ้งซ่าน

ขาดความยับยั้งชั่งใจ

ไม่เชื่อ

กฎแห่งกรรม

ไม่เห็นใจใคร

ไม่ไว้ใจใคร

ไม่มีศีลธรรม

ประจำใจ

ข้าว ๑ ทัพพี.pptx

slide6

กรรมดี - ชั่วของมนุษย์

๑. การทำสกปรก ไม่ว่าจะปล่อยปละละเลยให้ร่างกาย สกปรก ทำให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาหาร และสิ่งของในบ้านสกปรก เลอะเทอะ ฯลฯ จัดเป็นกรรมชั่ว ต้องรีบป้องกันแก้ไข

๒. การจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ เช่น เล่นของเล่นแล้วไม่เก็บ ตื่นแล้วไม่เก็บที่นอน ไม่จัดวางถ้วย จาน ช้อน ชามเป็นหมวดหมู่ให้หยิบใช้ง่าย ไม่วางรองเท้า โต๊ะ เก้าอี้ไว้ในที่ ไม่ตาก - เก็บ - พับผ้าที่ซักแล้วให้เรียบร้อย ฯลฯ จัดเป็นกรรมชั่ว

ข้าว ๑ ทัพพี.pptx

slide7

๓. ความไม่สุภาพทางกาย - วาจา เช่น การพูดคำหยาบ การพูดห้วนๆ การเดินลงส้น การกระทืบเท้า การปิดประตูใส่หน้าผู้อื่น การขว้างปา ทุบสิ่งของเมื่อโกรธ การกระฟัดกระเฟียดเมื่อถูกเตือน ท่ายืน - เดิน - นั่ง - นอนไม่สุภาพ การแต่งตัวไม่สุภาพ การข้ามกรายผู้อื่น ฯลฯ จัดเป็นกรรมชั่ว

๔.การไม่ตรงต่อเวลาเรื่องการนอน - ตื่น - กิน - อาบน้ำ - เรียน - เล่น - ทำการบ้าน การอั้นอุจจาระ - ปัสสาวะโดยไม่จำเป็น ฯลฯ จัดเป็นกรรมชั่ว

กรรมชั่วแม้เล็กน้อยเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้ ย่อมนำไปสู่การละเมิดเบญจศีล ส่วนกรรมดีกลับตรงกันข้าม ย่อมนำไปสู่เบญจธรรมและความดีที่ยิ่งๆ ขึ้นไป

ข้าว ๑ ทัพพี.pptx

slide8

หลักการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐานหลักการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน

บทบาทบุคลากรการศึกษา.pptx

slide9

ความสำคัญของนิสัย

ผู้เรียนนิสัยดี

คิด พูด ทำดีเป็นปกติ

ความสุข บุญ มิตร เกิดต่อเนื่อง

ความคิดสร้างสรรค์เกิดต่อเนื่อง

ความสำเร็จรออยู่

ผู้เรียนนิสัยไม่ดี

คิด พูด ทำไม่ดีเป็นปกติ

ความทุกข์ บาป ศัตรูเกิดต่อเนื่อง

ความคิดสร้างเสียเกิดต่อเนื่อง

ความล้มเหลวรออยู่

ความรู้

วิชาการ

มีเท่ากัน

นิสัยย่อมกำกับทิศทางการใช้ความรู้ของบุคคล

บทบาทผู้นำศีลธรรม โรงเรียนดี ศรีตำบล.pptx

slide10

นิสัย

กำเนิดนิสัย

ติดฝังใจ

ชิน

คุ้น

เคย

ได้เห็น

ได้ฟัง

ได้ดม

ได้ดื่มกิน

ได้จับต้อง

พูดซ้ำๆ

คิดซ้ำๆ

ทำซ้ำๆ

จำได้

นำไปคิด

บ่อยๆ

กำเนิดนิสัย-ดี-ชั่ว.pptx

slide11

กำเนิดนิสัยดี-ชั่ว

นิสัยดี

ความสะอาด

- เป็นระเบียบ

- ตรงต่อเวลา

ติดฝังใจ

ความสุภาพนุ่มนวล

เรื่องดีๆ

พูดซ้ำๆ

คิดซ้ำๆ

ทำซ้ำๆ

เคย

ชิน

คุ้น

เรื่องร้ายๆ

กระทบ

กระทั่ง

กระแทก

กระทั้น

ชา

ด้าน

ติดฝังใจ

นิสัยไม่ดี

กำเนิดนิสัย-ดี-ชั่ว.pptx

slide12

ห้องมหาพิจารณา

 • ห้องมหาสิริมงคล
 • ห้องนอน
 • พัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป
 • ห้องน้ำ
 • พัฒนานิสัยพิจารณาสังขาร
 • ห้องมหาประมาณ

๕ ห้องชีวิต

พื้นที่ทำกิจกรรม - เกิดนิสัย

 • ห้องอาหาร
 • พัฒนานิสัยรู้ประมาณ
 • ห้องมหาสมบัติ
 • ห้องมหาสติ
 • ห้องแต่งตัว
 • พัฒนานิสัยตัดใจ-ใฝ่บุญ
 • ห้องทำงาน
 • พัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ

5 ห้องชีวิต พื้นที่ทำกรรม-เกิดนิสัย.pptx

slide13

กายภาพ

กายภาพ

 • พระ สามเณร สาธุชน

พัฒนาความรู้

พัฒนาวัด

พัฒนาโรงเรียน

พัฒนาตนเอง

พระ

พัฒนานิสัย

ผู้บริหาร

ครู นักเรียน ลูกน้อง

ปธ.คกก.

นักเรียน

หน้าที่

การงาน

ครู

อบต.

กายภาพ

พัฒนาความรู้

พัฒนานักเรียน

พัฒนาชุมชน

พัฒนานิสัย

คุณภาพชีวิต

คนในชุมชน

หน้าที่การงาน

ที่ต้องรับผิดชอบของ บ-ว-ร-อบต.

บทบาทบุคลากรการศึกษา.pptx

slide14

พัฒนาคุณภาพบุคลากร

พัฒนากายภาพสถานศึกษา

ความดีพื้นฐาน ๔

นิสัยดีพื้นฐาน ๓

คุณธรรมพื้นฐาน ๓

พัฒนากายภาพสถานศึกษา

 โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น

ปลอดอบายมุข

 • มีอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบถ้วน
 • มีคุณครูมีนิสัยรักความสะอาด เป็นระเบียบ รักความสุภาพ รักการตรงต่อเวลา
 • ฯลฯ

ฝึกมรรค ๘ ใน ๕ ห้องชีวิต

ผ่านกิจกรรมชีวิตจริง๖ มิติ

 • ๑. ศีลธรรม ๒. ดำรงชีวิต
 • ๓. สังคม ๔. วิชาการ
 • ๕. อาชีพ ๖. นันทนาการ

เส้นทางสู่เป้าหมายการศึกษา

ผู้บริหาร

ปธ.คกก.

สถานศึกษา

นิสัยบัณฑิต ๕

อบต.

พระ

หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง.pptx

slide15

มิติดำรงชีพ

มิติสังคม

มิติวิชาการ

มิตินันทนาการ

มิติวิชาการ

มิตินันทนาการ

ทุกข์จาก

การอยู่ร่วมกัน

ทุกข์จาก

สรีระ

ทุกข์ ๔

ประจำชีวิต

ทุกข์จากกิเลส

ทุกข์จากการหาเลี้ยงชีพ

มิติอาชีพ

มิติศีลธรรม

ทุกข์ ๔ ประจำชีวิต.pptx

กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ

slide16

อบรมศีลธรรมตนเอง

เพื่อปิดนรกเปิดสวรรค์

ให้ตนได้

อบรมศีลธรรมให้ลูกศิษย์ปิดนรกเปิดสวรรค์เช่นตนได้

หน้าที่ครู

ตามพุทธประสงค์

ฝึกฝนลูกศิษย์ ให้ขยันประกอบสัมมาอาชีวะเช่นตน

ขยันฝึกฝนศิลปะ

การอบรมสั่งสอนศิษย์

ให้เชี่ยวชาญ

รักประกอบสัมมาอาชีวะ

เพื่อสะสมบุญด้วยการไม่หวงวิชา

ชีวิตครูดี ศรีตำบล.pptx