slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Министерство на образованието, младежта и науката

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Министерство на образованието, младежта и науката - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Проект BG 051PO001 - 4.3.02. Министерство на образованието, младежта и науката. Регионален инспекторат по образованието София-град. Център за кариерно ориентиране. Проект BG 051PO001-4.3.02. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА. Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Министерство на образованието, младежта и науката' - duncan-nguyen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект BG 051PO001-4.3.02

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието София-град

Център за кариерно ориентиране

slide2

Проект BG 051PO001-4.3.02

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното

образование за постигане на съответствие между националната и

европейска политика в областта на ориентирането през целия живот.

slide3

Проект BG 051PO001-4.3.02

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  • Създаване на центрове за кариерно ориентиране
  • Създаване на национален портал за кариерно ориентиране на ученици
  • Реализиране на програми по кариерно ориентиране за ученици от I до XII клас
  • Създаване на методически ресурси за кариерното ориентиране на учениците
  • Популяризиране на кариерното ориентиране
slide4

Проект BG 051PO001-4.3.02

КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Информират за профилите на обучение, професиите и специалностите

в средните и висшите училища и университетите

Осъществяват информативна и консултативна дейсност с ученици за избор на

образование и кариера

Оказват методическа подкрепа на педагогическите съветници и учителите

за кариерното ориентиране на учениците

Координират дейности по кариерно ориентиране в училищата

Осъществяват връзката между училищата и пазара на труда

slide5

Проект BG 051PO001-4.3.02

КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Интерактивни упражнения за ученици

Осъществяват тренинги за формиране на умения за вземане на решения

Развиват отговорно отношение към избора на образование и професия

За педагогическите съветници и учителите упражненията ще имат функцията

на методически инструментариум в работата им с ученици по кариерно

ориентиране

slide6

Проект BG 051PO001-4.3.02

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици

Информационно – търсеща система

Психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви

за избор на образование и/или професия

Информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование

Информация за институциите в системата на образованието

Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават

в училищната система

slide7

Проект BG 051PO001-4.3.02

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици

Информационно – търсеща система

Популяризира центровете за кариерно ориентиране

Информира потребителите на услуги за достъпа до тях

Съдържа регистър на центровете за кариерно ориентиране и на кариерните

консултанти

Дава възможност за избор на кариерен консултант

slide8

Проект BG 051PO001-4.3.02

Популяризиране на кариерното оринтиране

30 тематични филма

Акцентират върху ключови проблеми при вземането на решение за избор

на образование и кариера

Средство за неформално обучение по кариерно ориентиране

Излъчване по електронни медии и интегрирани в интернет платформа

slide10

Проект BG 051PO001-4.3.02

Център за кариерно ориентиране

Ръководител: Клара Милошева - rio_cko_kmilosheva@abv.bg

http://www.rio-sofia-grad.com/

http://www.facebook.com/ckosofia

http://ckosofia.weebly.com/