การบริหารวงเงินงบประมาณ
Download
1 / 22

??????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

การบริหารวงเงินงบประมาณ. การเลื่อนเงินเดือน. สำหรับ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.). หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ตาม ว28/2552. สาระสำคัญ. วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน. ผู้บริหารวงเงินงบประมาณ. การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????' - duncan-aguilar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6000004

การบริหารวงเงินงบประมาณการบริหารวงเงินงบประมาณ

การเลื่อนเงินเดือน

สำหรับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

www.ocsc.go.th


28 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ตาม ว28/2552

สาระสำคัญ

วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

ผู้บริหารวงเงินงบประมาณ

การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้สูงสุด


6000004
แผนดำเนินการ ตาม ว28/2552

 • แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน ร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ ต่อ 1 รอบ

 • ห้ามหารเฉลี่ย (ทุกคนในส่วนราชการได้ร้อยละเท่ากันไม่ได้)

 • ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง<ร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน”

 • เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดแต่ละสายงาน

 • ประกาศร้อยละ/สั่งเลื่อนเงินเดือน ยกเว้น ผู้ที่เกษียณอายุ สั่งเลื่อน 30 ก.ย. /ผู้เสียชีวิต(ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน) สั่งเลื่อนให้มีผลวันที่เสียชีวิต

 • แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล/แจ้งเหตุผลผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

ส่วนราชการ/จังหวัด : คำนวณวงเงิน 3% ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ (นำวงเงินที่เหลือของรอบ 1 มี.ค. มาใช้ 1 ก.ย. ไม่ได้)

ประกาศร้อยละ/ออกคำสั่ง/แจ้งผลเลื่อนเงินเดือน

พิจารณาผลคะแนนกับ

วงเงินงบประมาณ

คำนวณวงเงินที่จะเลื่อน

31 มี.ค./30 ก.ย.

1 มี.ค./ 1 ก.ย.

1 เม.ย./1 ต.ค.

การเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด

 • ผู้บริหารวงเงิน

 • ฐานในการคำนวณ

ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน


6000004
วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

แยกวงเงินเลื่อน

บริหารส่วนกลาง กับ บริหารส่วนภูมิภาค

แยกวงเงิน อย่างน้อย 3 กลุ่ม

คำนวณวงเงินที่จะเลื่อน

ส่วนราชการตัดยอดจำนวนคนและจำนวนเงิน ขรก. ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนราชการ

 • โดยเลื่อนเงินเดือนภายในกลุ่มก่อน หากเหลือสามารถเกลี่ยได้

 • กลุ่มที่ 1 ประเภทบริหาร

 • กลุ่มที่ 2 ประเภทอำนวยการ

 • กลุ่มที่ 3 ประเภทวิชาการ และทั่วไป

 • ส่วนราชการ/จังหวัด: คำนวณวงเงิน 3% ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ

  • ครั้งที่ 1 (เลื่อน ง/ด 1 เม.ย.) คำนวณ 3% ของเงินเดือนที่จ่าย ณวันที่ 1 มี.ค.

  • ครั้งที่ 2 (เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.) คำนวณ 3% ของเงินเดือนที่จ่าย ณ วันที่ 1 ก.ย.

  • (นำวงเงินที่เหลือของรอบ 1 มี.ค. มาใช้ 1 ก.ย.ไม่ได้)

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

 • บริหารต้น-สูง

 • อำนวยการต้น-สูง

 • วิชาการ

 • ทั่วไป

 • วิชาการ

 • ทั่วไป

 • ปฏิบัติการ

 • ชำนาญการ

 • ชำนาญการพิเศษ

 • ปฏิบัติการ

 • ชำนาญการ

 • ชำนาญการพิเศษ

 • เชี่ยวชาญ

 • ทรงคุณวุฒิ

 • ปฏิบัติงาน

 • ชำนาญงาน

 • อาวุโส

 • ปฏิบัติงาน

 • ชำนาญงาน

 • อาวุโส

 • ทักษะพิเศษ


6000004
ผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

ปลัดกระทรวง

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

บริหารวงเงิน

บริหารวงเงิน

รองปลัด 1 รองปลัด 2 รองปลัด 3 ....

เอกอัครราชทูต/อัครราชทูต/กงสุลใหญ่

ผู้ตรวจ กระทรวง

ผู้ว่าฯ/รองผู้ว่าฯ

ปลัด กระทรวง

อธิบดี 1

อธิบดี 2

อธิบดี 3

ปลัดฯ+รองปลัดฯ+อธิบดี

บริหารวงเงิน

รองอธิบดี 1 กรมที่ 1

รองอธิบดี 2 กรมที่ 1

รองอธิบดี 3 กรมที่ 1

รองอธิบดี 4 กรมที่ 1

อธิบดี + รองอธิบดี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

บริหารวงเงิน

บริหารวงเงิน

รองอธิบดี 1 กรมที่ 2

รองอธิบดี 2 กรมที่ 2

รองอธิบดี 3 กรมที่ 2

รองอธิบดี 4 กรมที่ 2

 • วิชาการ

 • -ทรงคุณวุฒิ

 • -เชี่ยวชาญ

 • -ชำนาญการพิเศษ

 • -ชำนาญการ

 • -ปฏิบัติการ

 • ทั่วไป

 • -ทักษะพิเศษ

 • -อาวุโส

 • -ชำนาญงาน

 • -ปฏิบัติงาน

 • อำนวยการต้น

 • อำนวยการสูง

รองอธิบดี...

รองอธิบดี...

 • วิชาการ

 • -ชำนาญการพิเศษ

 • -ชำนาญการ

 • -ปฏิบัติการ

 • ทั่วไป

 • -อาวุโส

 • -ชำนาญงาน

 • -ปฏิบัติงาน

รองอธิบดี...

รองอธิบดี...

ผู้บริหารวงเงิน อาจจัดสรรวงเงินให้หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค


6000004

ตัวอย่างผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนการคำนวณวงเงินที่จะใช้เลื่อน และการจัดสรร


6000004

ตัวอย่างผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนการคำนวณวงเงินที่จะใช้เลื่อน และการจัดสรร (ต่อ)

ไม่ได้จัดสรรวงเงินลงระดับอำเภอ


6000004

ตัวอย่างผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนการคำนวณวงเงินที่จะใช้เลื่อน และการจัดสรร (ต่อ)

วงเงินระดับอำเภอ


6000004
การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ

แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ ต่อ 1 รอบ

ห้ามหารเฉลี่ย (ทุกคนในส่วนราชการได้ร้อยละเท่ากันไม่ได้

ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง”< ร้อยละ 60 “ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน”

เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดแต่ละสายงาน

รวมทั้งส่วนราชการ เลื่อนได้ไม่เกิน วงเงินการเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับการจัดสรร


6000004
การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

ฐานการคำนวณคืออะไร

ตัวเลขที่นำไปใช้ในการคิดคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการแต่ละประเภท ตำแหน่ง สายงาน และระดับ

ก.พ. กำหนด ท้าย ว28/2552

ตัวอย่าง

การใช้ฐานในการคำนวณ


6000004

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้สูงสุดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้สูงสุด

ผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุด/ใกล้สูงสุด ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษคิดตามผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง

1

3

4

1

36,020

เพดานเงินเดือนของแต่ละระดับ

ชำนาญการ

-

-

1

3

4

36,020

x

=

2

ฐานฯ

*

25,190

เงินเดือนก่อนเลื่อน

% เลื่อน

ผลคำนวณ

เลื่อนเงินเดือน

รับค่าตอบแทน

30,600

25,180

Midpoint

36,020

3 %

918

0

918

20,350

นาย ก.

5

3

4

35,560

3 %

918

460

458

12,530

นาย ข.


6000004
ตัวอย่างการกำหนดระดับผลการประเมินและร้อยละการเลื่อนตัวอย่างการกำหนดระดับผลการประเมินและร้อยละการเลื่อน

สำนักที่ 1

สำนักที่ 2

สำนักที่ 3

จำนวน

คะแนน

%

จำนวน

คะแนน

%

จำนวน

คะแนน

%

1

96-100

5

2

90-100

4.8

14

90-100

3.2

ดีเด่น

2

91-95

4.5

16

80-89

4.2

22

80-89

3

ดีมาก

20

81-90

3.2

22

70-79

3

10

70-79

2.9

ดี

7

60-80

2.8

8

60-69

2.6

3

60-69

2.6

พอใช้

0

น้อยกว่า60

0

น้อยกว่า60

0

น้อยกว่า60

ปรับปรุง

30

48

49


6000004
ตัวอย่างการกำหนดระดับผลการประเมินและร้อยละการเลื่อนตัวอย่างการกำหนดระดับผลการประเมินและร้อยละการเลื่อน

สำนัก ก.

สำนัก ข.

จำนวน

คะแนน

%

จำนวน

คะแนน

%

2

90-100

4.3-4.8

14

90-100

2.9-3.2

ดีเด่น

16

80-89

3.1-4.2

22

80-89

2.5-2.8

ดีมาก

22

70-79

2.6-3.0

10

70-79

2.1-2.4

ดี

8

60-69

2.2-2.5

3

60-69

1.8-2.0

พอใช้

0

น้อยกว่า60

0

น้อยกว่า60

ปรับปรุง

48

49


6000004
การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

ประกาศร้อยละการเลื่อน

 • คำนวณ % การเลื่อนภายในกรอบวงเงินการเลื่อนแล้วประกาศ % การเลื่อนในแต่ละระดับผลการประเมิน

 • แต่ละสำนัก/กอง ไม่เท่ากันก็ได้

 • ประกาศอย่างช้าพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ออกคำสั่ง

 • ออกคำสั่งเลื่อน

 • 1 เม.ย.

 • 1 ต.ค.

ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

 • ส่วนกลาง = อธิบดี

 • ส่วนภูมิภาค = ผู้ว่าฯ

ยกเว้น ผู้เกษียณอายุ สั่งเลื่อน 30 ก.ย.

ผู้เสียชีวิต (ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน) สั่งเลื่อนวันเสียชีวิต


6000004
การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

การแจ้งผลการเลื่อน

ตัวอย่าง

นาย ก.

ตำแหน่ง .................................ระดับ.........

สำนักกอง..................................................

เงินเดือนก่อนเลื่อน...................................

ฐานในการคำนวณ....................................

ร้อยละการเลื่อน........................................

จำนวนเงินที่ได้เลื่อน.................................

เงินเดือนหลังเลื่อน....................................

 • แจ้งเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

 • แจ้งเหตุผลผู้ที่ไม่ได้เลื่อน


6000004
การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

 • ยกเลิกการรอเลื่อนเงินเดือน : ผู้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและผู้ถูกฟ้องคดีอาญา

  • หากถูกลงโทษ ต้องงดเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินที่ถูกลงโทษ

  • ข้าราชการที่ถูกรอฯ ไว้ก่อนกฎ ก.พ.นี้ ให้เลื่อนตามผลงานที่ประเมินไว้

ลาศึกษา/ฝึกอบรม : จะต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

ผู้ไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ : เมื่อกลับมาปฏิบัติงานให้สั่งเลื่อนเงินเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการผู้นั้น

เสียชีวิต : จะต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน และให้เลื่อนเงินเดือนได้ในวันเสียชีวิต

เกษียณอายุราชการ : เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 ก.ย.

ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน

ไม่ลา/สาย เกินจำนวนครั้งที่กำหนด

ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร

ลาไม่เกิน 23 วันทำการ โดยไม่รวมลาอุปสมบท/คลอดบุตร/ป่วยจำเป็น/ป่วยประสบอันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ทำงานองค์การระหว่างประเทศ


6000004

ตัวอย่าง ก.พ. การคำนวณเลื่อนเงินเดือน

ฐานฯ/ผลประเมิน เท่าเงินเดือนที่ได้เลื่อน เท่า

ฐานฯ เท่าผลประเมิน ต่าง เงินเดือนที่ได้เลื่อน ต่าง


6000004
ขั้นตอนการใช้ระบบบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขั้นตอนการใช้ระบบบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

กำหนดระดับผลการประเมินย่อย และร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน

ในแต่ละรับดับผลการประเมินย่อย

1

หน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ระบบ DPIS/PPIS 4.0

นำเข้าของมูลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากไฟล์แม่แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

หน่วยงานที่ใช้ระบบ DPIS/PPIS 4.0

ดึงข้อมูลคะแนน ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.1

2.2

ตรวจสอบสังกัดของข้าราชการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

3

4

บริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน

5

จัดทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน


6000004

ตัวอย่าง ขั้นตอนการใช้ระบบบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนการคำนวณเลื่อนเงินเดือน

เงินเดือน ต่างฐานฯ/ผลประเมิน เท่า

เงินเดือน ,ฐานฯ ต่างผลประเมิน เท่า

เงินเดือน , ฐานฯ ,ผลประเมิน ต่าง


6000004

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน

* สำหรับสายงานดังนี้ : การเกษตร/ประมง/ป่าไม้/สัตวบาล/อุตุนิยมวิทยา/อุทกวิทยา/สาธารณสุข/สัตวแพทย์/ช่างศิลปกรรม/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างโยธา/ช่างรังวัด/ช่างสำรวจ/ช่างชลประทาน/คีตศิลป์/ดุริยางคศิลป์/นาฏศิลป์

* แพทย์/นักกม.กฤษฎีกา


6000004
ผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

ปลัดกระทรวง/อธิบดี/หัวหน้าที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี-ฐานะเป็นอธิบดี

นายกฯ /รมต.

รองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจกระทรวง/ผู้ว่าฯ/รองผู้ว่าฯ/ เอกอัครราชทูต (เทียบเท่า)/กงสุลใหญ่/อัครราชทูต (เทียบเท่า)

ปลัดกระทรวง

หัวหน้ากรมขึ้นตรงนายกฯ/รมต.

รองหัวหน้ากรมขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

รองอธิบดี/รองหัวหน้าที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี-ฐานะเป็นอธิบดี

ปลัดกระทรวง+รองปลัดฯ+อธิบดี

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ/วิชาการ/ทั่วไป

อธิบดี+รองอธิบดี

ตำแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ประเภทวิชาการ (ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ) ประเภททั่วไป (อาวุโส/ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน)

ผู้ว่าราชการ


6000004

Thank You!ผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน


ad