Udostępnianie
Download
1 / 13

Udost?pnianie parku narodowego jako narz?dzie ochrony przyrody - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Udostępnianie parku narodowego jako narzędzie ochrony przyrody. Debata studencka: Turystyka na terenie parków narodowych . Warszawa, 26.04.2012 r. UDOSTĘPNIANIE – umocowanie w prawie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Udost?pnianie parku narodowego jako narz?dzie ochrony przyrody' - duman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

Udostępnianie parku narodowegojako narzędzie ochrony przyrody

Debata studencka: Turystyka na terenie parków narodowych

Warszawa, 26.04.2012 r.


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – umocowanie w prawie

art. 5 pkt. 22 udostępnianie – umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu przyrody lub niektórych ich obszarów i obiektóww celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych

art. 8b 1. 2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z późn. zm.)


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – a ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Turystyka/Rekreacja

Udostępnienie terenu parku w taki sposób i w takim zakresie aby umożliwić poznanie zróżnicowania ekosystemów, ograniczając do minimum negatywne oddziaływanie na przyrodę


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

PUSZCZA KAMPINOSKA jako obiekt zainteresowania

Walory przyrodnicze, naukowe, edukacyjne, turystycznei kulturowe Puszczy Kampinoskiej były obiektem zainteresowania już w XIX i na początku XX wieku

 • W 1925 r. Stefan Żeromskiw „Kronice Warszawy” pisał:

 • „Warszawa nowoczesna winnaodrodzić, zasadzić i przemienićw park narodowyPuszczę Kampinoską”

 • 2 czerwca 1907 roku pierwszaw Polsce nizinna pieszawycieczkazgromadziła 387 uczestników


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – początki

W 1913 roku zostały wytyczone 3 pierwsze szlaki turystyczne w Puszczy Kampinoskiej o długości łącznej 113 km

W 1929 roku – pierwszy przewodnik

W latach 30-tych XX wieku wydano

pierwszą mapę turystyczną puszczy


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

PLANY ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

1964 - 1968 „Założenia i projekt koncepcyjny zagospodarowania turystycznego KPN” -Biuro Projektów budownictwa Komunalnego „Stolica”

1974 „ Koncepcja zagospodarowania wypoczynkowo-turystycznego Warszawskiego Zespołu Leśnego” – Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

1975 „Program zagospodarowania turystycznego KPN i Program wykupów gruntów” - Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

1982 - 1988 „Studia dotyczące kształtowania obszarów chronionych oraz koncepcji rozwoju wypoczynku w aglomeracji warszawskiej” - Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

1992 - 1996 „Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego” Operat kształtowania funkcji turystycznej- Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

1997 Strategia rozwoju turystyki w gminach okołopuszczańskich Kampinoskiego Parku Narodowego – Towarzystwo Przyjaciół KPN

od 2002 roku - Roczne Plany Zadań Ochronnych dla KPN

Obecnie – trwają prace nad opracowaniem Planu Ochrony KPN na lata 2012-2031, uwzględniający m.in. udostępnianie dla turystyki, rekreacji


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – utworzenie Kampinoskiego PN

16 stycznia 1959 rokuutworzonoKampinoski Park Narodowy

 • Zagospodarowanie turystyczne parku w 1959 roku:

 • szlaki turystyczne długości łącznej ok. 215 km

 • 35 km w roku 1947, 70 km w roku 1958

 • stacja turystyczna w Granicy

 • schronisko harcerskie w Smolarzu

 • obozowisko domków kempingowych w Sierakowie

 • W chwili obecnej:

 • 360 km pieszych szlaków turystycznych

 • 200 km szlaków rowerowych

 • trasy turystyki konnej

 • 7 ścieżek dydaktycznych – 20 km

 • 19 parkingów

 • 12 polan rekreacyjnych

 • 3 ośrodki edukacyjne

 • Osada Puszczańska PTTK – Borek Tułowicki

Bezpłatny wstęp!Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – co park oferuje?

TAK

+ możliwość i środki podziwiania pięknej przyrody

+ możliwość odwiedzania miejsc historycznych i związanych z kulturą

+ jasność zasad w dziedzinie zarządzania obszarem i udostępnianiem obszaru

+ informację, edukację

+ czytelny wizerunek

+ możliwości rozwoju społeczności

NIE

- dostępu do dowolnego miejsca w dowolnym czasie dla każdego

-przestrzeni dla rozwoju infrastruktury i niektórych usług /noclegi, gastronomia/.


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – infrastruktura turystyczna

Zagospodarowanie turystycznejako przejaw zapobiegania i ograniczaniaskutków antropopresji na ekosystemyKampinoskiego Parku Narodowego

 • planowanie

 • strefowanie

 • kanalizacja ruchu turystycznego

 • przepisy

 • udostępnienie zróżnicowanych elementów przyrody i krajobrazu

 • budowa małej infrastruktury

 • edukacja i informacja

 • monitoring, wykorzystywanie wiedzy

 • partnerzy: samorządy, organizacje, przedsiębiorcy, instytucje (ochrona przyrody, turystyka, finansowe, nauka)

 • alternatywne możliwości wypoczynku w otoczeniu parku


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE –

Lepsze funkcjonowanie parku w zakresie udostępniania dla turystyki i rekreacji byłoby możliwe dzięki:

 • większemu udziałowi samorządóww zagospodarowaniu parku i jego otoczenia

 • udziałowi finansowemu i merytorycznemum. st. Warszawy w zagospodarowaniu turystycznym parku

 • uzyskaniu możliwości prawnych do korzystania przez park z funduszy ochrony zabytków i dóbr kultury oraz funduszy turystyki

 • aktywizacji społeczeństwa, w tym przedsiębiorców

 • lepszej informacji (kompleksowe bazy danych)


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

UDOSTĘPNIANIE – zasady

 • planowanie

 • strefowanie (ochrona ścisła, czynna i krajobrazowa)

 • kanalizacja

 • monitorowanie

 • recepcja, informacja i edukacja

Strefy funkcjonalne


Udost pnianie parku narodowego jako narz dzie ochrony przyrody

Dziękuję za uwagę

Katarzyna Mikrut

kierownik zespołu ds. udostępniania parkui współpracy międzynarodowej

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38

05-080 Izabelin

www.kampinoski-pn.gov.pl

tel. 022 722-60-01 lub 21

fax. 022 722-65-59

dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl