az llatorvosok s a 148 2007 xii 8 fvm rendelet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában. Dr. Mekis Gábor. magán-állatorvos. Siófok, 2007. február 27. 1. Előkészítés 2. Bonyolítás, munkavégzés 3. Támogatás ügyvitele 4. Támogatás finanszírozása 5. Jogorvoslatok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet' - duman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az llatorvosok s a 148 2007 xii 8 fvm rendelet

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában

Dr. Mekis Gábor

magán-állatorvos

Siófok, 2007. február 27.

tev kenys gek

1. Előkészítés

2. Bonyolítás, munkavégzés

3. Támogatás ügyvitele

4. Támogatás finanszírozása

5. Jogorvoslatok

6. És az ördög dolgozik

Tevékenységek

1 el k sz t s

1.1. Az állatorvos felkészülése

1.2. Az állattartó felkészítése

1. Előkészítés

1 1 az llatorvos felk sz l se

1.1.1. Kamarai működési engedély

(pl. IBR oltás, PRRS oltás)

1.1.2. Szerződés jogosult feladatok ellátására

(pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel)

1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám

1.1.4. Szerződés az állat tartójával

1.1.5. VHT nyilatkozat – (nyilvántartásba felvétel)

1.1.6. Pénzügyi bizonylatok

1.1.7. Vizsgálathoz szükséges anyag, eszköz

1.1 Az állatorvos felkészülése

1 1 3 gyf l regisztr ci s sz m

G001 bejelentő lap kitöltése

 • - beszerezhető: internet, falugazdász
 • - Támogatást igénylő
 • (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”)
 • - banki számlakivonat fejlécének másolata
 • - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen)

1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám

1 2 az llattart felk sz t se

1.2.1. Nyilatkozat küldése – (nagyüzem, kisüzem)

1.2.2. Bejelentkezési lap – (internet, falugazdász)

1.2.3. Hatósági igazolás – (kerületi hivatal)

(Igazgatási szolgáltatási díj: 1670 Ft)

1.2.4. Kérelem elküldése a területileg

illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz

(Tértivevénnyel: 410 Ft)

1.2.5. Határozat kézhezvételét követően az

állatorvos megkeresése

Megjegyzés: évente ismételni kell.

1.2. Az állattartó felkészítése

1 2 1 nyilatkozat

1.2.1. Nyilatkozat

Miért van rá szükség?

Tetten érhető, hogy az államilag kötelezően előírt vizsgálatok elmulasztása miatt kit terhel a felelősség.

2 bonyol t s munkav gz s

2.1. Határozat ellenőrzése, másolat készítése

- intézeti kísérőirathoz

- támogatás igényléséhez

- egyéb (jogorvoslati eljáráshoz)

2.2. Állategészségügyi beavatkozás elvégzése

2.3. Vizsgálattal összefüggő iratok

- jegyzőkönyvek, vérkísérők

2.4. Pénzügyi bizonylatok kitöltése

2.5. Kérelem az MgSzH-hoz (hónap végén)

2.6. Iratok megküldése a Terméktanácshoz

2. Bonyolítás, munkavégzés

2 4 p nz gyi bizonylatok

- Számla az állami támogatáshoz

 • - Bevételi pénztárbizonylat
 • Számla vagy egyszerűsített számla vagy
 • nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz

2.4. Pénzügyi bizonylatok

2 4 p nz gyi bizonylatok1

2.4. Pénzügyi bizonylatok

Számla (A001)

Számla (B002)

BPT

2 4 p nz gyi bizonylatok sz mla

Számla fejléce:

2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)

Sorszám 2008-01-01-től

Fizetési mód és határidő

2 4 p nz gyi bizonylatok sz mla1

Számla tartalma:

2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)

Állategészségügyi szolgáltatás

Támogatás tartalom

2 4 p nz gyi bizonylatok sz mla2

Számla záradékolása:

2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)

Igazolás, kötelezettség vállalás

Ügyfél-regisztrációs szám

2 4 p nz gyi bizonylatok bpt

2.4. Pénzügyi bizonylatok (BPT)

Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA átvételéről

Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről

Igazolás, kötelezettség vállalás

Ügyfél-regisztrációs szám

2 4 p nz gyi bizonylatok c001

Állategészségügyi szolgáltatás:

- kiszállás

- gyógyszer, eszköz

- egyéb költség

- irodaszer

- posta, telefon

- hitel kamat

- munkadíj

- előkészítés

- munkavégzés - állami támogatás

ügyintézése

2.4. Pénzügyi bizonylatok (C001)

3 t mogat s gyvitele

Résztvevők:

Kedvezményezett: állattartó

Engedélyes: támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Szolgáltató: terméktanácsok

MgSzH: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

KKV státusz:

Mikro vállalkozás (1): alkalmazott < 10, éves forgalom < 40 mó

euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

Kis vállalkozás (2): alkalmazott < 50, éves forgalom < 40 mó

euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

Középvállalkozás (3): alkalmazott < 250, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

3. Támogatás ügyvitele

3 t mogat s gyvitele1

Eljárás:

a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla)

b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő)

c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a

kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl.

Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár,

Csokonai utca 3.)

d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat.

i.)Baromfifélék: Baromfi Terméktanács

(1054 Budapest, Akadémia utca 1.)

ii.)Egyéb állatfajok: Vágóállat- és Hús Terméktanács

(1097 Budapest, Gubacsi út 6/b.)

e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak.

f.) Az MVH határozatot hoz a támogatás összegéről, melyet megküld a

szolgáltatónak.

g.) A szolgáltató az MVH határozata alapján az elvégzett támogatott

állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget

folyósítja az engedélyes részére.

Napok

0

15

15

15

60

7

3. Támogatás ügyvitele

3 t mogat s gyvitele2

Eljárás:

Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal,

illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a

kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan

meghatározni.

Napok

112

3. Támogatás ügyvitele

4 finansz roz s

4.1. Rendeletek

1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.)

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

4.2. Ügyvitel

4.3. Források

4. Finanszírozás

4 1 rendeletek ek rendelet

A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.)

 • 10. Cikk Állat- és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében adott támogatás
 • (1) A mezőgazdasági termelőket az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellenőrzések,
 • tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisítési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az alábbi, illetve a (4)–(8) bekezdésben foglalt feltételeknek:
 • a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot;
 • b) a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

4.1. Rendeletek(EK rendelet)

4 1 rendeletek fvm rendelet

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

A támogatás jellege, mértéke

3. § (3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5. § (6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét kifizetni.

Támogatási kérelem, kifizetés

6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni.

4.1. Rendeletek(FVM rendelet)

4 2 gyvitel

Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

4.2. Ügyvitel

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)

4 2 gyvitel1

Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

- 1857/2006/EK (XII. 15.) r.

4.2. Ügyvitel

X

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)

4 2 gyvitel2

Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

- 1857/2006/EK (XII. 15.) r.

- 148/2007. (XII. 8.) FVM r.

- Munkavégzés

4.2. Ügyvitel

X

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)

4 2 gyvitel3

Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

- 1857/2006/EK (XII. 15.) r.

- 148/2007. (XII. 8.) FVM r.

- Munkavégzés

- Ügyiratok mozgása

4.2. Ügyvitel

X

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)

4 3 forr sok

A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza.

- Saját erő

- Hitel

- Állat tartója (előfinanszírozás)

- Egyéb cégek (pl. gyógyszer nagykereskedők)

- Terméktanács ?(előfinanszírozás)

4.3. Források

5 jogorvoslatok

Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni.

a.) A fizetés meghiúsulásáról tértivevényes levélben értesíteni a területileg illetékes MgSzH

ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését.

b.) Az állat tartóját tértivevényes levélben kell felszólítani a fizetésre.

c.) Amennyiben az állat tartója erre sem fizet, úgy ügyvéd útján elindítani a peresítést és a

behajtási eljárást.

Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni.

i.) Az állat tartója a nyilatkozatában a valóságnak megfelelő adatokat közölt-e.

ii.) Az államilag támogatott vizsgálatok jóváhagyásának határozatát kibocsátó MgSzH ÉbÁI-nak

joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs

köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót,

hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak

felróható.

5. Jogorvoslatok

6 s az rd g dolgozik i

1200-as szarvasmarha állomány

- Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el.

- Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat.

- A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a

számlákat.

- Év végén a szerződés lejár.

- Állattartó oszt szoroz.

- Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó

térítések ismeretében: havi 50.000 Ft

- Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását.

- Jelenleg a termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis

folytatására jogosult állatorvossal.

Javaslat:

A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést.

6. És az ördög dolgozik I.

6 s az rd g dolgozik ii

1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

- Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási

egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények,

továbbá a mintaküldés költségeit

- B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom

Példa:

- A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív

- Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára

meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget.

- Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie.

Javaslat:

Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos az

állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel.

6. És az ördög dolgozik II.

6 s az rd g dolgozik iii

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

- 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla

kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH

határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla

támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni.

- C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés,

baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített

állategység (ÁE)*

Példa:

- A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos

és hosszabb időszakon keresztül tart.

- A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé.

Javaslat:

Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése.

6. És az ördög dolgozik III.