t c ba bakanlik den zc l k m ste arli i deniz ula t rmas genel m d rl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü - PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü. DENİZCİLİK ALANINDA KURS VE SEMİNER DÜZENLENMESİ . Hazırlayan: Şakir DEMİREL GSK Uzmanı sakirdemirel@denizcilik.gov.tr. Kasım 2010 -İ zmir. DM. GAEBS. Uygun Rapor. KK. KEK. İDK. Uygun Rapor. Tetkik Ekibi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t c ba bakanlik den zc l k m ste arli i deniz ula t rmas genel m d rl

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞIDeniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

DENİZCİLİK ALANINDA KURS VE SEMİNER DÜZENLENMESİ

Hazırlayan: Şakir DEMİREL GSK Uzmanı

sakirdemirel@denizcilik.gov.tr

Kasım 2010-İzmir

slide2

DM

GAEBS

Uygun Rapor

KK

KEK

İDK

Uygun Rapor

Tetkik Ekibi

t c ba bakanlik den zc l k m ste arli i deniz ula t rmas genel m d rl1
T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞIDeniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
 • MEVZUAT
  • Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW 78)
  • Gemiadamları Yönetmeliği
  • Eğitim ve Sınav Yönergesi
  • MEB ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında 25.06.2008 tarihinde imzalanan “Denizcilik Eğitimi Veren Okulların Sürekli İzlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Protokol”
  • Denizcilik Müsteşarlığı Genelgeleri
  • Talim ve Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisi
slide4

MEVZUAT

  • Denizcilik Eğitimi Veren Okulların Sürekli İzlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Protokol
   • İzleme ve Değerlendirme Komitesi (İDK)
   • Kalite Sisteminin Oluşturulması
    • Kalite Koordinatörü
    • Kalite El Kitabı
    • İç Tetkik
    • Dış Tetkik
slide5

KALİTE KOORDİNATÖRÜ

  • Görevleri
   • Kalite sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi
   • İdare ve Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile koordinasyon sağlanması
slide6

KALİTE EL KİTABI (KEK)

Kalite yönetim sisteminin esaslarını gösteren

  • Kalite Politikası
  • Hedefler
  • Organizasyon Yapısı
  • Yetki ve Sorumluluklar
  • Yürütülen Faaliyetler
  • İç ve Dış Tetkikler
  • Prosedürler
  • Talimat ve Kontrol Listeleri
slide7

KALİTE EL KİTABI (KEK)

  • PROSEDÜRLER
   • Doküman ve kayıtların kontrolünü açıklayan prosedür
   • İç tetkik prosedürü
   • Uygunsuzlukları düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürü
   • Yönetimin Gözden Geçirme Esasları prosedürü
   • Öğrenci alımına ilişkin Prosedür
   • Arşiv Prosedürü
   • Kurum Kaynakları Prosedürü (Ders Araç Gereç, Dershane, Laboratuar, Simülatör, vb. diğer araç ve gereçler)
   • Hizmet içi eğitim prosedürü
slide8

DIŞ TETKİK

  • Başvuru
  • İzleme ve Değerlendirme Komitesi (İDK) İncelemesi
  • Tetkik Ekibinin belirlenmesi
  • Yerinde tetkik
  • Tetkikin tamamlanması
  • İDK’nın Nihai Raporu
  • Denizcilik Müsteşarlığının yetkilendirmesi
  • Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemine kayıt
slide9

BAŞVURU

  • Kalite El Kitabının oluşturulması
  • Kalite Sisteminin işlerliğinin sağlanması
  • İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi
  • İzleme ve Değerlendirme Komitesine talebin iletilmesi
slide10

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (İDK)

  • Talebin değerlendirilmesi
   • KEK incelenmesi
  • Tetkik ekibinin belirlenmesi
slide11

DIŞ TETKİK

Tetkik aşağıda belirtilen çerçevede gerçekleştirilir.

  • STCW Sözleşmesinin eğitim gereklerinin karşılanıp karşılanmadığı,
  • Eğitmenlerin nitelikleri, yeterlikleri ve sayısı,
  • Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim ve staj programları açısından Gemi Adamları Yönetmeliği ve bağlısı Yönergelere uyulup uyulmadığı,
  • Kalite yönetim sisteminin STCW Sözleşmesine uygunluğu,
  • Eğitim araç ve gereçlerinin mevcudiyeti ve işlevselliği,
  • Kalite yönetim sisteminin uygulanırlığı,
  • Kalite yönetim sisteminin ve buna bağlı olarak verilen hizmetlerin etkinliği,
  • Kalite yönetim sisteminin STCW Sözleşmesi ile Gemiadamları Yönetmeliği ve bağlısı Yönergelere uygunluğu.
slide12

DIŞ TETKİK

  • EĞİTMENLER
   • Nitelikleri, yeterlikleri ve sayısı
    • STCW Sertifika eğitimleri Denizci Eğitimci Belgesine sahip en az Uzakyol I. Zabit/Uzakyol II. Makinist yeterliği veya en az Vardiya Zabiti ve Makine Zabiti yeterliğine sahip DzKK’dan ayrılan subay ve astsubaylar tarafından verilebilir.
    • Temel İlk Yardım Eğitimi İlk Yardım Yönetmeliğine göre eğitim verebilen kişilerce verilebilir.
    • Eğiticilerin sayısı MEB mevzuatına göre belirlenir.
te ekk rler

TEŞEKKÜRLER

SORULARINIZ ?