Afsætning og distribution af lokalproducerede varer - PowerPoint PPT Presentation

afs tning og distribution af lokalproducerede varer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afsætning og distribution af lokalproducerede varer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afsætning og distribution af lokalproducerede varer

play fullscreen
1 / 22
Afsætning og distribution af lokalproducerede varer
139 Views
Download Presentation
dulcea
Download Presentation

Afsætning og distribution af lokalproducerede varer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Afsætning og distributionaf lokalproducerede varer 20. Februar 2014

 2. Jens Meldgaard Ryhl • 16 år som direktør for 2 shoppingcentre • 4 år som udvikler i egen virksomhed • Detailhandelsudvikling • Forretningsmodeller • Finansiering og kapitalsearch • Partner, medejer, best.fmd. i div. virksomheder • Direktør/medejer af Osted Mejeri og Osted Ost NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 3. Den traditionelle afsætningsmodel NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 4. Den traditionelle afsætningsmodel(direkte til supermarked) Lokalproducenter Prod. Emb. Distr. Fortj+30% Salg ex. Detail butik Av. 30% Salg ex. Salg inkl. Fru Jensen 10,00 2,00 3,00 4,50 19,50 omk. svind 7,60 27,10 33,95 NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 5. Men lad os prøveat se pået alternativ NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 6. Den alternative afsætningsmodel • Supermarkederne har brug for at differentiere sig • Især på kvalitet, lokalproduceret og økologi • Lokalproduceret = kravvare = afgørende for valg af butik • Supermarkederne kan ikke håndtere 50 eller 100 små leverandører • Supermarkederne kan ikke markedsføre lokalproducerede varer gennem tilbudsaviser, TV eller on-line medier. • Resultatet bliver ofte sporadisk/tilfældigt og usammenhængende • I butikken vil varerne blive placeret tilfældigt eller forsvinde i mængden af lignende varer NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 7. Den alternative afsætningsmodel • Lokalproducenterne har brug for at afsætte sine varer til mere end ét supermarked • Der bruges meget tid på indsalg, distribution, opfyldning etc. • Omkostningerne æder hurtigt fortjenesten ved ekstra salg • Flere har forsøgt med samarbejder lokalt – ingen er lykkedes i det lange løb • Flere gårdbutikker er dog lykkedes med at føre et sortiment af lokalproducerede varer • Men trafik (volumen) i gårdbutikkerne er ikke stor nok • Forbrugerne kan ikke handle dagligt i en gårdbutik NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 8. Den alternative afsætningsmodel Målet er at skabe en løsning: • Der giver lokalproducenten et større salg • Der giver lokalproducenten en større fortjeneste • Der gør det nemmere for lokalproducenten • Der er så fleksibel, at man er uafhængig af sæsoner • Der synliggør lokalproducenterne i lokalområdet • Og samtidig giver forbrugeren større mulighed for at vælge lokalproducerede varer NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 9. Den alternative afsætningsmodel NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 10. Den alternative afsætningsmodel NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 11. Den alternative afsætningsmodel Rema1000 Reginonschef Tonny Nielsen NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 12. Den alternative afsætningsmodel • Der laves aftale med regionschefen om afsætning af lokalområdets varer, der følger lokalproducenternes naturlige sæsoner. • Koordineret og distribueret af foreningen ”Sjællandske Lokalproducenter”. • I stedet for traditionelt salg til supermarkedet lejer foreningen sig ind på 1 kvm. (ca. 5.000,- pr. kvm. pr. md) – en slags shop-in-shop. • Evt. udformet som ”garanteret 20% avance”. • Foreningen håndterer distribution/opfyldning/udskiftning. NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 13. Den alternative afsætningsmodel Salgsmoduler med og uden køl NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 14. Den alternative afsætningsmodel • Foreningen har ansat/lavet aftale med en lokal vognmand, der henter varerne hos lokalproducenterne. • Og kører dem til ”pakkecentralen” centralt på Sjælland. • Pakkecentralens system får løbende meldinger digitalt om salget i butikkerne. • Salgsmodulet (med eller uden køl) fyldes med sæsonaktive varer og suppleres med ikke-sæsonaktive (konserveres m.m.) • Vognmanden kører de nye salgsmoduler til butikkerne og tager de ”gamle” med tilbage eller fylder op med friske varer, hvis udskiftningen er begrænset. • Månedligt afregnes lokalproducenten for det solgte. NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 15. Men hvad koster det oghvordan finansieres det? NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 16. Den alternative afsætningsmodel • Investering: • Salgsmoduler (450,- u/køl og 1.500,- m/køl) • Digitalt ordre- og adm.system (abonnement) • Marketing og salgsindsats fra foreningen NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 17. Den alternative afsætningsmodel • Driftsomkostninger v/5 butikker (andel af fælles): • Leje i butik (max. 300,- pr. butik pr. uge ) • Distribution (max. 3 dage à 2.500,- pr. uge) • Pakkeri (max. 3 dage à 1,5 t. – 675,- pr. uge) • Adm./salg (max. 1 dag à 2,5 t. – 500,- pr. uge) • Lager/adm.leje (max. 175,- pr. uge) • Samlet 10.350,- pr. uge (2.070,- pr. butik/salgsmodul) NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 18. Den alternative afsætningsmodel(direkte til egen shop-in-shop i supermarked) Lokalproducenter Prod. Emb. Distr. Fortj+30% Salg ex. Detail butik Av. 30% Salg ex. Salg inkl. Fru Jensen 10,00 2,00 3,00 4,50 19,50 omk. svind 7,60 27,10 33,95 Prod. Emb. Fortj. Salg ex. Distr./pak./adm/ leje Fortj Salg ex. Salg inkl. 10,00 2,00 4,50 16,50 ??? 10,60 27,10 33,95 NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 19. Den alternative afsætningsmodel • Fortjeneste i systemet Kr. 10,60 pr. vare • Omkostninger pr. uge Kr. 2.070 pr. uge • Der skal blot sælges 195 enheder pr. salgsmodul pr. uge. • Svarende til 28 enheder om dagen. • Ikke taget højde for højere avance på gns. Vare. • Ikke taget højde for synergibesparelser ved mere end 5 butikker og flere områder. • Ikke taget højde for distributionsbesparelser ved samkørsel med andre varer end foreningens. NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 20. Den alternative afsætningsmodel …Og så er der en stor miljøbesparelse ved at have én bil kørende til butikkerne… … og ved at forbrugerne kan vælge varer, der er produceret få kilometer væk i stedet for i Holland, Spanien eller oversøisk… … og lokalproducenterne får mere tid og flere penge… NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 21. Den alternative afsætningsmodel • Finansiering af investering: • Når sortiment i lokalområdet er fastlagt vurderes om salgsmodul m/u køl i opstarten. • Medlemskab af foreningen (Afhængig af selskabsform andelsselskab/forening eller P/S). • Besparelsen på distribution og supermarkedets fortjeneste dækker omkostninger (overskud udloddes til medlemmerne/medejerne). • Evt. suppleret med fondsmidler i opstart. NewBiz Scandinavia, 20. februar 2014

 22. Next step? Hvem vil være med? – det er op til jer! 20. februar 2014