Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Προστασία και Προαγωγή Υγείας Εργοδοτουμένων - PowerPoint PPT Presentation

dulcea
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Προστασία και Προαγωγή Υγείας Εργοδοτουμένων PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Προστασία και Προαγωγή Υγείας Εργοδοτουμένων

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Προστασία και Προαγωγή Υγείας Εργοδοτουμένων
159 Views
Download Presentation

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Προστασία και Προαγωγή Υγείας Εργοδοτουμένων

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ημερίδα Τμήματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΕυρωπαϊκή Εκστρατεία για την Προαγωγή της Υγείας Εργοδοτουμένων με Χρόνια Προβλήματα Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Προστασία και Προαγωγή Υγείας Εργοδοτουμένων με Χρόνια Προβλήματα Υγείας: Το Παράδειγμα το Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, MD, SM, ScD Ιατρός Εργασίας – Επιδημιολόγος Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

 2. Find a Jobthat you Enjoy and You will never work again Βρες μια δουλειά που να σου αρέσει και δεν θα ξαναδουλέψεις ποτέ

 3. Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου • Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας και την Τράπεζα Κύπρου. • Προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε καρκινοπαθείς από όλη την Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων

 4. Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου • Διαθέτει τις ακόλουθες υπηρεσίες φροντίδας υγείας: • Τμήμα Εξωτερικών ιατρείων για εξετάσεις ασθενών, • Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας για την χορήγηση χημειοθεραπείας, • Τμήμα Εσωτερικής Νοσηλείας ασθενών με καρκίνο, • Τμήμα Ακτινολογίας για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, • Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, και • Τμήμα Έρευνας. • Το Ογκολογικό Κέντρο είναι επίσης εγκεκριμένο για την παροχή μετεκπαίδευσης – ειδικότητας σε Ιατρούς στον Τομέα της Παθολογίας – Ογκολογίας

 5. Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου • Στο Ογκολογικό Κέντρο εργοδοτοιύνται περίπου 170 εργαζόμενοι από διάφορες ειδικότητες: • Ιατροί • Νοσηλευτές • Βοηθοί Νοσηλευτές • Φαρμακοποιοί • Τεχνικοί Ακτινολογίας • Ειδικοί στην Ιατρική Φυσική • Γραμματειακό και Διοικητικό προσωπικό • Υποστηρικτικό προσωπικό • Το Ογκολογικό Κέντρο διαθέτει επίσης Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας με Ιατρό Εργασίας και Νοσηλεύτρια Επαγγελματικής Υγείας.

 6. Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας στο Ιατρείο Επαγγελματικής Υγείας • Provan H, Raftopoulos V, Soteriades E. Use of occupational health services in a Cyprus oncology center. AAOHN J. 2009 May;57(5):198-201. • Bank of Cyprus Oncology Center, Nicosia, Cyprus.

 7. Ανασκόπηση της Εμπειρίας από το Ιατρείο Επαγγελματικής Υγείας • Μεθοδολογία: • Οι εβδομαδιαίες επισκέψεις στο Ιατρείο Επαγγελματικής Υγείας ερευνήθηκαν για μια περίοδο 18 μηνών (Ιανουάριος 2007 – Ιούνιος 2008). • Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 67 εβδομαδιαίες κλινικές. • Τα επιδημιολογικά στοιχεία αξιολογήθηκαν από τον Ιατρό Εργασίας και τη Νοσηλεύτρια Επαγγελματικής Υγείας.

 8. Αποτελέσματα της Επιδημιολογικής Έρευνας • Αποτελέσματα: • 338 Επισκέψεις • 294 πρώτες επισκέψεις (87%) • 44 επισκέψεις για παρακολούθηση (13%) • Χαρακτηριστικά ασθενών - εργαζομένων • Κατά μέσο όρο εργάζονταν 161 εργαζόμενοι (36% άνδρες) • Μέση ηλικία 31.7 (21 – 56) έτη • Μέσος αριθμός εβδομαιδαίων επισκεπτών 5 (1 – 9)

 9. Χρήση του Ιατρείου Επαγγελματικής Υγείας

 10. Κυριότερες αιτίες Επίσκεψης στο Ιατρείο

 11. Προγράμματα Προαγωγής Υγείας στο Ογκολογικό Κέντρο • Πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων • Βιωματικά Εργαστήρια για ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης / ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων και πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης • Πρόγραμμα Προσωρινής τροποποίησης εργασίας

 12. Πρόληψη Μυοσκελετικών Προβλημάτων • Το συχνότερο αίτιο άδειας ασθένειας / επίσκεψης στο Ιατρείο Επαγγελματικής υγείας. • Η φύση της εργασίας στο Ογκολογικό περιλαμβάνει, για αρκετούς εργαζόμενους: • θέσεις εργασίας γραφείου, • Απαιτήσεις για επαναλαμβανομένες κινήσεις, • Άρση βάρους, • Μη εργονομικές θέσεις εργασίας

 13. Πρόληψη Μυοσκελετικών Προβλημάτων • Πρόγραμμα συνεχούς αξιολόγησης των θέσεων εργασίας. • Αγορά εργονομικού εξοπλισμού: • Εργονομικές καρέκλες • Προσαρμοζόμενους βραχίονες για τις οθόνες του ηλεκτρονικού υπολογιστή • Υποπόδια γραφείου, • Εργονομικά πληκτρολόγια. • Εκπαίδευση εργαζομένων.

 14. Βιωματικά Εργαστήρια • Χαρακτηριστικά αγχογόνου περιβάλλοντος εργασίας • Φόρτος εργασίας, • Πίεση χρόνου και ασθενών, • Δυσμενές εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου (συχνοί θάνατοι συμπεριλαμβανομένων και νέων ατόμων), • Αυξημένες ευθύνες / περιορισμένος έλεγχος αποφάσεων.

 15. Βιωματικά Εργαστήρια • Διοργανώθηκαν δύο ξεχωριστά εβδομαδιαία βιωματικά εργασήρια στα οποία έλαβαν μέρος νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι. • Προγραμματίζονται επόμενα παρόμοια προγράμματα. • Τα βιωματικά εργαστήρια έλαβαν χώρα στο Αθλητικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. • Περιλάμβαναν ομαδικές δραστηριότητες με στόχο: • Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, • Εκπαίδευση τεχνικών αποφόρτισης αρνητικών / αγχογόνων συναισθημάτων, • Καλλιέργιεα δεξιοτήτων επικοινωνίας, • Προστασία από / πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης

 16. Πρόγραμμα Προσωρινής Τροποποίησης Εργασίας • Το Κέντρο στελεχώνεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει: • 1.500 περίπου νέα περιστατικά καρκίνου • 15.000 Εγγεγραμμένοι / ενεργοί ασθενείς με πολλαπλάσιες επισκέψεις για θεραπεία, εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση • Οι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο του Κέντρου για την παραγωγή του έργου του. • Δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας από άδειες ασθένειεας. • Η μακρόχρονη παραμονή εργαζομένων με άδεια ασθένειας επιδρά αρνητικά τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία. • Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω διαπιστώσεων το Κέντρο ανέπτυξε το πρόγραμμα προσωρινής τροποποίησης εργασίας με αντίστοιχη γραπτή πολιτική.

 17. Πρόγραμμα Προσωρινής Τροποποίησης Εργασίας • Το Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του προγράμματος. • Όλες οι άδειες ασθένειας αξιολογούνται από τον Ιατρό Εργασίας. • Κάθε εργαζόμενος που προσκομίζει άδεια ασθένειας πέραν των 7 ημερών (1 εβδομάδα) αξιολογείται στο Ιατρείο από τον Ιατρό εργασίας.

 18. Πρόγραμμα Προσωρινής Τροποποίησης Εργασίας • Σε κάθε εργαζόμενο που αξιολογείται από τον Ιατρό Εργασίας, διερευνάται το ενδεχόμενο παροχής τροποποίησης εργασίας. • Εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα έχουν την δυνατότητα, με βάση την γραπτή πολιτική του Κέντρου, να λάβουν από 7 μέχρι και 90 ημέρες τροποποίηση εργασίας από τον Ιατρό Εργασίας του Κέντρου. • Το έντυπο τροποποίησης εργασίας εκδίδεται εις διπλούν για σκοπούς αξιολόγησης του προγράμματος.

 19. Ευχαριστώ

 20. Don’t drive faster than your Angel can fly Μην οδηγείτε γρηγορότερα απ’ όσο μπορεί να φτερουγίσει ο Άγγελος σας