Slovotvorn tvary
Download
1 / 49

Slovotvorné útvary - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Slovotvorné útvary. Východiskové príklady. bledý, bleduľa, bleduľka, bledosť, bledučký, bledučko, bledulinký, bledulinko, bledo, nabledo, dobleda, bledohnedý, bledožltý, blednúť, oblednúť... brzda, brzdiť, odbrzdiť, dobrzdiť, pribrzdiť, brzdný, brzdár, brzdový...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slovotvorné útvary' - duke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

V chodiskov pr klady
Východiskové príklady

bledý, bleduľa, bleduľka, bledosť, bledučký, bledučko, bledulinký, bledulinko, bledo, nabledo, dobleda, bledohnedý, bledožltý, blednúť, oblednúť...

brzda, brzdiť, odbrzdiť, dobrzdiť, pribrzdiť, brzdný, brzdár, brzdový...

brzdár, bylinkár, nábytkár, cestár, cukrár...


Slovotvorn tvar
Slovotvorný útvar

 • súbor lexémy spätých prostredníctvom slovotvornej motivácie


Slovotvorn tvar1
Slovotvorný útvar

 • rovnakokoreňové

  • bledý, bleduľa, bledo, dobleda, blednúť...

 • rôznokoreňové

  • brzdár, cukrár, milionár, sukničkár...


Slovotvorn tvar2
Slovotvorný útvar

 • derivatéma – základná jednotka slovotvorného systému

 • slovotvorný útvar – komplexná jednotka slovotvorného systému


Rovnakokore ov s
Rovnakokoreňové SÚ

cukor -> cukrový -> cukrovina -> cukrovinka -> cukrovinkár -> cukrovinkársky -> cukrovinkárstvo

ťahať -> sťahovať sa -> prisťahovať sa -> prisťahovalec -> prisťahovalecký -> prisťahovalectvo


Rovnakokore ov s1
Rovnakokoreňové SÚ

 • slovotvorný rad

 • postupnosť motivovaných slov, z ktorých nasledujúce je motivované predchádzajúcim

 • východiskovým je SNS

 • rekurzívnosť (opakovanosť) SM


Stupe motivovanosti
Stupeň motivovanosti

cukor -> cukrový -> cukrovina -> cukrovinka -> cukrovinkár -> cukrovinkársky -> cukrovinkárstvo

 • motiváty 1. – 6. stupňa

 • stupeň motivovanosti a motivačný potenciál

 • čím vyšší stupeň motivovanosti, tým nižší motivačný potenciálRovnakokore ov s2
Rovnakokoreňové SÚ

šumieť -> šum

-> šumivý

-> šumienka

-> šumotať

-> vyšumieť

-> pošumievať

-> rozšumieť sa


Rovnakokore ov s3
Rovnakokoreňové SÚ

 • slovotvorná paradigma

 • súbor motivátov majúcich spoločný motivant

 • motiváty = komotiváty (spoločné motiváty)


Slovotvorn paradigma
Slovotvorná paradigma

 • vnútorná usporiadanosť slovotvornej paradigmy

 • motivant

 • typová paradigma – súbor typických motivátov, ktoré sa tvoria od príslušného druhu motivantu


Deverbat vne odvodzovanie
Deverbatívne odvodzovanie

hrať (sa)

-> hranie, hra (dej)

-> hráč, herec (činiteľ deja)

-> herňa (miesto deja)

-> hra, hračka (objekt)

-> vyhrať, prehrať, dohrať... (modifikácia deja)

-> hravý, hrací, herný (dejová vlastnosť)


Deverbat vne odvodzovanie1
Deverbatívne odvodzovanie

sloveso

-> (dej)

-> (činiteľ deja)

-> (miesto deja)

-> (objekt)

-> (výsledok deja)

-> (modifikácia deja)

-> (dejová vlastnosť)


Deverbat vne odvodzovanie2
Deverbatívne odvodzovanie

hrať (sa) (typ: ←V→)

-> hranie, hra (dej)

-> hráč, herec (činiteľ deja)

-> herňa (miesto deja)

-> hra, hračka (objekt)

-> vyhrať, prehrať, dohrať... (modifikácia deja)

-> hravý, hrací, herný (dejová vlastnosť)


Deverbat vne odvodzovanie3
Deverbatívne odvodzovanie

chodiť (typ: ←V)

-> chodenie, chod, chôdza (dej)

-> chodec (činiteľ deja)

-> chodba, chodník (miesto deja)

-> 0 (objekt)


Deverbat vne odvodzovanie4
Deverbatívne odvodzovanie

smädiť, dusiť„dusilo ma“ (typ: V→)

-> dusenie


Deverbat vne odvodzovanie5
Deverbatívne odvodzovanie

hrmieť (typ: V)

-> hrmavica (dej)

mrholiť (typ: V)

-> mrholenie (dej)


Deverbat vne odvodzovanie6
Deverbatívne odvodzovanie

 • zloženie deverbatívnej paradigmy závisí od intencie motivujúceho slovesa


Desubstant vne odvodzovanie
Desubstantívne odvodzovanie

farár

-> farárik (deminutívum)

-> farárisko (augmentatívum)

-> farárka (feminatívum)

-> farárov (individuálne adjektívum)

-> farársky (relačné adjektívum)


Desubstant vne odvodzovanie1
Desubstantívne odvodzovanie

dukát

-> dukátik (deminutívum)

-> dukátisko (augmentatívum)

-> dukátový (relačné adjektívum)


Desubstant vne odvodzovanie2
Desubstantívne odvodzovanie

 • konateľské substantíva (kamenár, murár)

 • pomenovanie dejov (riaditeľovať, murovať)

 • súčasť kompozít (guľomet, dvojhláska)


Deadjekt vne odvodzovanie
Deadjektívne odvodzovanie

krivý

-> krivosť (spredmetnenie vlastnosti)

-> krivo (vlastnostná príslovka)

-> krivák (nositeľ vlastnosti)

-> zakriviť (akčné sloveso)


Deadjekt vne odvodzovanie1
Deadjektívne odvodzovanie

 • procesuálne slovesá (starnúť, mladnúť)

 • oslabovanie vlastnosti (postarší, pobledší)

 • stupňovanie vlastnosti (peknučký, drobunký)

 • negácia vlastnosti (nezdravý, nemilý)

 • kompozitá (hluchonemý, žltochvost)


Slovotvorn tvary1
Slovotvorné útvary

ľad

-> ľadík

-> ľadový -> ľadovec

-> ľadovica

-> ľadovo

-> zaľadniť sa

-> ľadoborec


Slovotvorn hniezdo
Slovotvorné hniezdo

 • súbor derivatém so spoločným radixom, medzi ktorými existujú synchrónne reálne motivačné vzťahy

 • súbor slovotvorných radov a paradigiem

 • lexika = súbor slovotvorných hniezd

 • usporiadanie hniezd v lexike

 • existujú medzi SH prienikové množiny?


Slovotvorn tvary2
Slovotvorné útvary

 • slovotvorný rad

 • slovotvorná paradigma

 • slovotvorné hniezdo


Typy motiv cie
Typy motivácie

ľavý -> ľavák -> ľaváčka

 • východisková/nevýchodisková

  • východisková: ľavý -> ľavák

  • nevýchodisková: ľavák -> ľaváčka


Typy motiv cie1
Typy motivácie

ľavý -> ľavák -> ľaváčka

 • bezprostredná/sprostredkovaná

  • bezprostredná: ľavý -> ľavák, ľavák -> ľaváčka

  • sprostredkovaná: ľavý (->) ľaváčka


Typy motiv cie2
Typy motivácie

ľavý -> ľavica -> (ľavicový) -> ľavičiar

 • jediná/viacnásobná

  • jediná: ľavý -> ľavica, ľavica -> ľavicový

  • viacnásobná: ľavicový -> ľavičiar, ľavica -> ľavičiar


Motiva n intencia sms
Motivačná intencia SMS

ženaženskýženskosť

 • žena:L

 • ženský: L

 • ženskosť:L

 • turné: L


Motiva n intencia sms1
Motivačná intencia SMS

 • Schopnosť lexémy tvoriť s inou lexémou motivačnú dvojicu či už ako motivant, motivát, alebo oboje zároveň:

 • L (len motivant)

 • L (motivant aj motivát)

 • L (len motivát)

 • L (ani motivant, ani motivát)


Dynamika motiva nej intencie
Dynamika motivačnej intencie

 • klišé

  • geneticky L

  • synchrónne: L (klišé  klišéovitý)

 • tréning

  • geneticky L, L

  • synchrónne: L (trénovať  tréning  tréningový)


Dynamika motiva nej intencie1
Dynamika motivačnej intencie

 • utorok

  • geneticky L, L (*vъtorъ utorok  (utorkový))

  • synchrónne: L (utorok utorkový)


Zast penie tmi
Zastúpenie TMI

SNS 35 %, SMS 65 %

95 % lexém sa zapája do vzťahov SM

 • L 30 %

 • L ? %

 • L ? %

 • L 5 %R znokore ov s
Rôznokoreňové SÚ

bojazlivec, nedbanlivec, poctivec, horlivec

Zadj + -ec „ten, kto je Adjmot“

hvezdáreň, hydináreň, syráreň, kočikáreň

ZS + -áreň „to, kde (rel) Smot“

slovotvorný typ


Slovotvorn typ
Slovotvorný typ

 • rovnaký typ základu

 • rovnaký formant

 • rovnaký slovotvorný význam


Slovotvorn typ1
Slovotvorný typ

 • bojazlivec, bežec, betlehemec, zločinec, strelec, zúrivec

 • bojazlivec, zúrivec: Zadj + -ec „ten, kto je Adjmot“

 • bežec, strelec: ZV + -ec „ten, kto Vmot“

 • betlemehec, zločinec: ZS + -ec „ten, kto (rel) Smot“


R znokore ov s1
Rôznokoreňové SÚ

poctivec, falošník, chytrák, slepáň

Zadj + -FS „ten, kto je Adjmot“ nositeľ vlastnosti

riešiteľ, holič, poradca, chodec, spevák

ZV + -FS „ten, kto Vmot“ činiteľ deja

onomaziologická kategória


Onomaziologick kateg ria
Onomaziologická kategória

 • spoločný typ základu

 • spoločný typ formantu

 • spoločný slovotvorný význam

 • súbor slovotvorných typov so spoločným typom formantu
Tok deriv ty
TOK – deriváty

 • substantíva

  • TRANS (randenie, odpis)

  • MOD (barmanka, dieťatko)

  • MUT (vekslák, istič, krivák, interista)


Tok deriv ty1
TOK – deriváty

 • adjektíva

  • MOD (nemalý, maličký, prekrásny)

  • MUT (železný, škriepny)


Tok deriv ty2
TOK – deriváty

 • verbá

  • MOD (prepíliť, dohovoriť)

  • MUT (telefonovať, bieliť)

  • REP (jojkať, vykať)


Tok deriv ty3
TOK – deriváty

 • adverbiá

  • TRANS (vrúcne, milo, mlčky)

  • MOD (tichučko, odzajtra)


Tok kompozit
TOK – kompozitá

 • substantíva

  • INT (bodkočiarka, hlavohruď)

  • MOD (veľryba, malotraktor)

  • MUT (rukopis, domased)


Tok kompozit1
TOK – kompozitá

 • adjektíva

  • INT (taliansko-francúzsky, bielo-modrý)

  • MOD (duchaplný, bielomodrý)

  • MUT (sedemposchodový, tvarotvorný)