slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S T R O P N Í K O N S T R U K C E PowerPoint Presentation
Download Presentation
S T R O P N Í K O N S T R U K C E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

S T R O P N Í K O N S T R U K C E - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

S T R O P N Í K O N S T R U K C E. ÚČEL STROPŮ POŽADAVKY NA STROPY DĚLENÍ STROPŮ. S T R O P N Í K O N S T R U K C E ÚČEL STROPŮ. jsou to vodorovné konstrukce, které rozdělují budovu po výšce na jednotlivá podlaží vyztužují budovu ve vodorovném směru zajišťují tuhost a stabilitu budovy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

S T R O P N Í K O N S T R U K C E


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. S T R O P N Í K O N S T R U K C E ÚČEL STROPŮ POŽADAVKY NA STROPY DĚLENÍ STROPŮ

  2. S T R O P N Í K O N S T R U K C EÚČEL STROPŮ • jsou to vodorovné konstrukce, které rozdělují budovu po výšce na jednotlivá podlaží • vyztužují budovu ve vodorovném směru • zajišťují tuhost a stabilitu budovy • musí splňovat velmi náročné požadavky

  3. S T R O P N Í K O N S T R U K C EPOŽADAVKY NA STROPY • 1.únosnost • musí bezpečně přenést zatížení • stálé zatížení - tíhu hlavní konstrukce, násypů, podlah, příček • nahodilé zatížení (užitné) - osoby, nábytek, skladovací hmoty

  4. S T R O P N Í K O N S T R U K C EPOŽADAVKY NA STROPY 2. tepelná a zvuková izolace musí poskytovat dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci, zaručovat vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost 3. odolnost proti ohni používání stropů hořlavých (spalných) nebo nesnadno hořlavých (polospalných) se omezuje na stavbu RD, chat a provizorií

  5. S T R O P N Í K O N S T R U K C EPOŽADAVKY NA STROPY 4. malá hmotnost 5. malá výška (s větší výškou stropu se zvyšují náklady na obestavěný prostor a rovněž se zvyšují stavební náklady) 6.tuhost strop má mít co nejmenší průhyb (pohyblivé zatížení může způsobit rozkmitání a následné praskliny) 7. snadná a rychlá proveditelnost

  6. S T R O P N Í K O N S T R U K C EDĚLENÍ STROPŮ • Podle materiálů: • a) dřevěné • trámový strop s násypem a omítaným podhledem • fošnový • povalový • stropy s ocelovými nosníky a deskami • HURDIS

  7. S T R O P N Í K O N S T R U K C EDĚLENÍ STROPŮ • c) stropy z keramobetonových nosníků a • keramických vložek • d)železobetonové stropy • monolitické - deskové, trámové, hřibové • montované - deskové, panelové • Podle tvaru podhledu: • s rovným podhledem • s klenutým podhledem - klenby

  8. S T R O P N Í K O N S T R U K C EDĚLENÍ STROPŮ • Podle únosnosti: • lehké (pro užitné zatížení do 50 kN/m2) • střední (pro užitné zatížení od 50 kN/m2 do 150 kN/m2) • těžké (pro užitné zatížení od 150 kN/m2do 300 kN/m2) • velmi těžké (více než 300 kN/ m2)

  9. POUŽITÉ ZDROJE • Seznam použité literatury • TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8.

  10. D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

  11. Ověření prezentace č. 1 Vyjmenuj požadavky, které jsou kladeny na stropy. Jaké zatížení musí strop bezpečně přenést? Vyjmenuj stropy podle převládajícího materiálu. Jak dělíme stropy podle tvaru podhledu? Jak dělíme stropy podle únosnosti?