nukleov kyseliny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nukleové kyseliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nukleové kyseliny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Nukleové kyseliny - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Nukleové kyseliny. Trieda: 3. ročník gymnázia VVC: vzdelávacie - p riblížiť žiakom žloženie a štruktúru nukleových kyselín - o bjasniť pojmy nukleotid a makroergická väzba - d efinovať primárnu, sekundárnu a terciárnu štruktúru DNA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nukleové kyseliny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Trieda:3.ročník gymnázia

VVC:

vzdelávacie-priblížiť žiakom žloženie a štruktúru nukleových kyselín

- objasniť pojmy nukleotid a makroergická väzba

-definovať primárnu, sekundárnu a terciárnu štruktúru DNA

východiskové poznatky- adenín, tymín, cytozín, guanín, uracil,ribóza, deoxyribóza

nové pojmy- nukleotid, makroergická väzba, DNA, RNA, ATP

výchovné-zdôrazniť dôležitosť nukleových kyselín pri prenose genetickejinformácie

- priblížiť dôsledky narušenia poradia nukleotidov v reťazci nuk. kyseliny.

Didaktické prostriedky: tabuľa, dataprojektor, PC

slide4

Sme tak odlišní...

Čo nás spája?

Nukleové kyseliny

slide5

- sú to dlhé reťazce zložené z jednotiek, ktoré

nazývame nukleotidy

Čo sú to vlastne nukleové kyseliny?

A čo sú nukleotidy?

- sú to jednotky tvorené 3 základnými časťami...

ako teda vlastne vyzer nukleotid
Ako teda vlastne vyzerá nukleotid?

-   ukážemesi to na nukleotide,

v ktorom je prítomný

adenín

fosfát

deoxyribóza

slide9

RNA

- ribonukleová kyselina- obsahuje v nukleotidoch sacharid ribózu

-nukleotidyobsahujúadenín, cytozín, guanín a uracil

-je jednovláknová

- poznáme viac typov v závislosti od funkcie, ktorú vykonáva...

- mediátorová RNA– jej štruktúra je prepisom informácie

z molekulyDNA o primárnej

štruktúre bielkovín

- transferová RNA – prenáša aminokyseliny na miesto

proteosyntézy

- ribozómová RNA – je súčasťou štruktúry ribozómov

slide11

DNA

deoxyribonukleová kyselina- obsahujesacharid deoxyribózu- v jej molekule súadenín, cytozín, guanín a tymínnamiesto uracilu- je zväčša dvojvláknová a má zložitejšiu štruktúru...- vyskytuje sa tu komplementarita báz, čo znamená, že sa viaže

adenín s tymínom (A-T)

a guanín s cytozínom (G-C)

slide12

deoxyribóza

DNA

fosfát

báza

-pri DNA rozlišujeme primárnu štruktúru, ktorú určuje presný sled nukleotidov

-   sekundárnu štruktúru v podobe dvojvláknovej závitnice, za vznik ktorej sú zodpovedné vodíkové väzby medzi A-T a G-C

-terciárna štruktúra je určená stočením dvojvláknovej závitnice do superhelixu

slide13

Iné funkcie nukleotidov

  • nukleotidy bunka využíva aj ako pohotovostnúenergetickú rezervu v podobe

ATP

- obsahuje 2 makroergické väzby,

rozkladom ktorých sa uvoľní až 100 kJ.mol-1

slide15

Zoznam internetových zdrojov

použitých pre túto prezentáciu:

16. www.oebvhpt.at

17. www.lambo-expeditionen.de

18. bio.winona.msus.edu

19. nov55.com

20. www-scf.usc.edu

21. www.contact-lenses-direct.com

23. www.travelinginspain.com

24.www.noaanews.noaa.gov

25. www.ent.orst.edu

26. www.newpaltz.edu

27. www.geo.arizona.edu

28. www.biophysik.physik.uni-muenchen.de

30. web.mit.edu

1. ntbiouser.unibe.ch

2.www.kimyaokulu.com

3. folk.uio.no

4.www.netbiologen.dk

5. www.abi-bayern.de

6. www.oebvhpt.at/

7. umwelt.landsh.server.de

8. www.oebvhpt.at

9. www.jergym.hiedu.cz

10.ntbiouser.unibe.ch

11. www.vobs.at

12. www.biologie.uni-erlangen.de

13. ww.w.zum.de

14. www.jergym.hiedu.cz

15. www.ent.orst.edu

slide17

Ribóza

späť

slide19

Tymín

späť

slide20

Tymín

späť

slide21

Uracil

späť

slide22

Uracil

späť

slide23

Adenín

späť

slide24

Adenín

späť

slide25

Guanín

späť

slide26

Guanín

späť

slide27

Cytozín

späť

slide28

Cytozín

späť