HTML gairės Sąrašai - PowerPoint PPT Presentation

duff
html gair s s ra ai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HTML gairės Sąrašai PowerPoint Presentation
Download Presentation
HTML gairės Sąrašai

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
HTML gairės Sąrašai
131 Views
Download Presentation

HTML gairės Sąrašai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HTML gairėsSąrašai IT mokytoja Vilma Bernotienė

  2. Sąrašai Sąrašas - kas tam tikra eile surašyta. PVZ.: prekių, daiktų sąrašas, rinkėjų sąrašai, vietovardžių sąrašas. Sąrašai gali būti numeruojamieji ar ženklinamieji.

  3. Ženklinamieji sąrašai Kai sąrašo elementai lygiaverčiai ir/arba jų eilė sąraše nėra griežtai apibrėžta, patartina sąrašus ženklinti. Ženklinamojo sąrašo pgrindinė gairės yra <ul>, o kiekvianas sąrašo elementas rašomas tarp gairių <li>. Gairė <ul> turi atributą type, kuris nurodo ženklinimo stilių.

  4. Numeruojamieji sąrašai Kai sąrašo elementai nėra lygiaverčiai ir/arba svarbi jų vieta sąraše, patartina sąrašus numeruoti. Numeruojamojo sąrašo pgrindinė gairės yra <ol>, o kiekvianas sąrašo elementas rašomas tarp gairių <li>. Gairė <ol> turi atributą type, kuris nurodo numeravimo stilių. Pvz.: <ol type=“1”>.

  5. 1 Užduotis

  6. 2 Užduotis