Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Data PowerPoint Presentation

Data

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Data

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Data

 2. 1. Autovia Orbital B-40 Pendent el tram Terrassa-Sabadell-Granollers

 3. 2. Línia d’Alta Velocitat fins a la frontera francesa (Perpinyà) El Ministeri ha ajornat la seva entrada en servei fins l’any 2012

 4. 3. Connexió ferroviària fins a França És poc probable que sigui operativa abans de 2012

 5. 4. El Corredor del Mediterrani és la gran infraestructura pendent • És fonamental per al desenvolupament econòmic de Catalunya. • Constitueix un gran eix peninsular i de comunicació amb Europa. • Encara es troba amb una dotació d’infraestructures viàries i ferroviàries inadequades per a la seva funció.

 6. 5. Manca d’assignació d’inversió per part del Ministeri de Foment • El Govern central no està tramitant amb l’agilitat necessària els projectes d’infraestructures estratègics per a Catalunya. • S’han acumulat ja (2007-2009) més de 1.200 MEUR per a inversions a Catalunya sense vinculació a cap projecte concret. • Si el Ministeri no agilita els projectes pendents, l’actual manca d’assignació d’inversió s’estendrà als pròxims anys. • I desaprofitarem any rere any l’oportunitat que, en termes pressupostaris, ens ofereix l’Estatut.

 7. 6. Dotacions ICO-Foment Empresarial Milions d’euros

 8. 7. Fons d’Adquisició d’Actius • 9.339 milions adjudicats fins al desembre de 2008 • 10.000 milions previstos adjudicar al gener Total: 19.339 milions, el 40% dels 50.000 previstos Els 30.000 restants s’haurien d’adjudicar abans del 31 de març

 9. 8. Avals públics • Tresor: 100.000 milions previstos • ICF: 500 milions previstos Encara no s’han emès els avals. Mesura urgent i prioritària. Cada dia que passa 7 empreses espanyoles entren en concurs de creditors

 10. 9. Condicions de competitivitat favorables • 1. Simplificació Administrativa • 2. Innovació • 3. Internacionalització • 4. Formació Professional

 11. 10. Simplificació Administrativa • Que no augmenti el nombre de normes ni tampoc el de procediments

 12. 11. Innovació • Fer tot el possible perquè la cultura de la innovació arreli a l’empresa • Facilitar l’accés de les empreses al coneixement que necessiten per innovar • Orientar la investigació i la recerca a les necessitats del teixit productiu a Catalunya

 13. 12. Internacionalització • Ajudar a les empreses a aprofitar la millora del tipus de canvi de l’Euro • Fer accions per posicionar les empreses catalanes als mercats emergents • Augmentar la base exportadora catalana

 14. 13. Formació Professional • Impulsar la millora de la qualitat de l’ensenyament a tots els nivells • Avaluar l’assoliment dels objectius docents a tots els centres • Seguir millorant la Formació Professional i la seva adequació a les necessitats de les empreses

 15. 14. Polítiques pro-competitivitat Gener 2008 Signatura del conveni marc Generalitat-cambres catalanes

 16. 15. La nova indústria: concepte • Indústria manufacturera + • Serveis lligats a la producció industrial • Serveis a les empreses • Mediació financera • Comerç i reparacions • Transport i telecomunicacions • Electricitat, gas i aigua

 17. 16. La nova indústria: columna vertebral de l’economia catalana • Genera el 59% del valor afegit brut català • És el principal sector generador d’ocupació • Catalunya és la comunitat on la “nova indústria” té un pes més elevat • Principal “ocupador”, el 54% dels treballadors catalans

 18. 17. La nova indústria: futur d’un nou model de creixement econòmic • Obre noves possibilitats de creixement i expansió internacional • Inclou serveis intensius en coneixement, el que permetrà assentar les bases d’un nou model de creixement

 19. 18. Cronologia de la negociació del model de finançament autonòmic • Abril 2008: el Govern de la Generalitat presenta una proposta a l’Estat. • 21 de juliol: l’Estat presenta les Bases que han de guiar la reforma del sistema de finançament. • 31 de juliol: la Cambra estima entre 3.500 i 3.800 milions d’euros el guany per a Catalunya • 9 d’agost: data límit que establia l’Estatut • 22 de setembre: la Cambra recorda que l’assoliment dels 3.800 milions d’euros es pot fer gradualment • 2 d’octubre: Govern d’Entesa i CiU presentenResolució a la mesa del Parlament