az koiskola h l zat v ltoz sai x orsz gos nevel studom nyi konferencia 2010 november 4 6 budapest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest PowerPoint Presentation
Download Presentation
AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest. Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program horvath.daniel@vipmail.hu. Miről lesz szó?. Mi az ökoiskola?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAI X. Országos Neveléstudományi Konferencia 2010. november 4-6. Budapest' - duff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az koiskola h l zat v ltoz sai x orsz gos nevel studom nyi konferencia 2010 november 4 6 budapest

AZ ÖKOISKOLA HÁLÓZAT VÁLTOZÁSAIX. Országos Neveléstudományi Konferencia2010. november 4-6.Budapest

Horváth Dániel

NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program

horvath.daniel@vipmail.hu

mir l lesz sz
Miről lesz szó?
 • Mi az ökoiskola?
 • Az ökoiskola hálózat bemutatása
 • Az ökoiskola hálózat korábbi kritériumrendszere
 • Előzetes vizsgálatok a kritériumrendszer átalakításához
 • A kritériumrendszer átalakításának dilemmái
 • Az ökoiskola kritériumrendszer átalakítása
 • A jelenleg használt ökoiskola kritériumrendszer bemutatása
 • Az ökoiskolák közti differenciálás
az koiskol kr l
Az ökoiskolákról
 • Ökoiskolák: olyan (köz)oktatási intézmények, melyek működését minden téren áthatja a fenntarthatóság elve
  • Tanórán
  • Tanórán kívüli iskolai tevékenységek során
  • Iskolán kívüli tevékenységek során
  • Az iskola mindennapi működése (anyag- és energiafelhasználás, étkeztetés) terén
  • Az iskolai alapdokumentumokban
 • Fenntarthatóság: a jelen szükségleteit olyan szinten elégítjük ki, hogy azzal nem tesszük lehetetlenné a jövő nemzedékek számára majdani szükségleteik kielégítését.
a magyarorsz gi koiskola h l zat
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat
 • A Hálózat 2000-ben jött létre a ENSI (Environment and School Initiatives - Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) égisze alatt
 • A Hálózat kialakulását segítették:
  • Már a NAT első változata (1995) is foglalkozott a fenntarthatóság pedagógiájával
  • ENSZ (2002): A 2005 és 2014 közti időszak legyen a fenntarthatóságra nevelés évtizede
  • Közoktatási törvény (2003): minden iskolában kötelező környezeti és egészségnevelési program
 • 2005 óta ismeri el az OKM (jelenleg: NEFMI) és a KvVM (jelenleg: VM) Ökoiskola Címmel ezen iskolák tevékenységét
 • A 3 évre szóló, megújítható Cím közvetlen anyagi támogatással nem jár
 • A Hálózatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálja, Varga Attila vezetésével
az koiskola p ly zat
Az ökoiskola pályázat
 • Az Ökoiskola Cím pályázati úton nyerhető el
 • A pályázat leglényegesebb eleme:
  • 2005 és 2009 között: az iskola vállalásait bemutató táblázat. Kategóriák (már teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető); jelölendő tényezők (dokumentum – felelős – határidő)
  • 2010-től: az iskola fenntarthatóság terén elért eredményeit bemutató önértékelési táblázat. A kritériumcsoportok döntő részében csak a már teljesült kritériumokat lehet jelölni
 • Pontozás alapján ítélik oda a címet
krit riumrendszer 2005 2009
Kritériumrendszer (2005-2009)
 • A kritériumrendszer a svéd modell „magyarításán” alapszik
 • Elsősorban nem meglévő, hanem vállalt, teljesítendő kritériumok jelentik az alapját
 • Hároméves megvalósítási időszak
 • A három évre vállalt kritériumok teljesülését az iskolai dokumentumokban kellett igazolni
 • Igazoló dokumentum szinte bármi lehetett (akár egy fénykép is)
 • Az ökoiskola hálózat koordinátorai – lehetőségeikhez mérten – igyekeztek nyomon követni a kritériumok megvalósulását (kérdőív, telefonos interjú, helyszíni szemle)
 • Az egyes kritériumok teljesítésének nehézsége igen eltérő (igényel-e anyagi forrást?)
krit riumrendszer 2005 20091
Kritériumrendszer (2005-2009)
 • A kritériumrendszer jellemzői:
  • A kritériumok háromkategóriás osztályozása: teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető kritériumok
  • Kötelező, illetve nem kötelező kritériumok
   • Kötelező kritériumok: csak teljesültnek, illetve teljesítendőnek sorolhatók be
   • Pl.: „Az iskolában működik környezeti nevelési csoport”
   • Nem kötelező kritériumok: ezek közül nem szükséges mindegyiket teljesíteni a hároméves megvalósítási időszak során – e kategóriába tartoznak az olyan kritériumok, melyek megvalósítása nagyobb anyagi megterhelést jelentene az iskoláknak
   • Pl.: „Harmonikusan illeszkedő épület”
krit riumrendszer 2005 20092
Kritériumrendszer (2005-2009)
 • A 2005-2009 között alkalmazott kritériumrendszer tartalmi csomópontjai (kritériumcsoportjai):
  • Általános elvárások
  • Tanítás-tanulás
  • Személyes feltételek, belső kapcsolatok
  • Tanításon kívüli tevékenységek
  • Társadalmi kapcsolatok
  • Fizikai környezet
  • Iskola működtetése
  • Iskola saját kritériumai (ez később került be a rendszerbe)
el zetes vizsg latok a krit riumrendszer talak t s hoz
Előzetes vizsgálatok a kritériumrendszer átalakításához
 • Véleményfelmérés az ökoiskolák körében (2009. január-február)
 • Az internetes kérdőívet 240 ökoiskola töltötte ki
 • A kérdések a következőkre vonatkoztak:
  • ökoiskola tevékenység megítélése
  • munkaterv teljesítése
  • kritériumrendszer megítélése
  • ökoiskolák közötti esetleges differenciálás
 • A felmérés eredményeit az ökoiskolák új kritériumrendszerének kialakítása során messzemenőkig figyelembe vettük
dilemm k az koiskola krit riumrendszer meg j t sa kapcs n
Dilemmák az ökoiskola kritériumrendszer megújítása kapcsán
 • Mozgalom vagy elit?
 • A 2005-2009 között használt kritériumrendszer túl bonyolult – de túl egyszerű megszerezni a címet
 • Nem tesz különbséget annak ellenére, hogy sok iskola megszerzi – igen nagy különbségek fedezhetők fel az egyes ökoiskolák között
 • Túl nagy a hálózat csomópontok nélkül – jelenleg 539 iskola
 • Sok minden nem csak az iskolától függ – ami anyagi befektetést igényel
az koiskol k j krit riumrendszer nek kialak t sa
Az ökoiskolák új kritériumrendszerének kialakítása

Új kritériumrendszer

Régi kritériumrend- szer mint alap

Szakemberek javaslatai

Véleményfel-

mérés eredményei

az koiskol k j krit riumrendszer nek kialak t sa1
Az ökoiskolák új kritériumrendszerének kialakítása
 • Kiindulási alap: a meglévő, 2005-2009 között használt kritériumrendszer – az ökoiskolák véleménye szerint nem kell teljesen újat létrehozni, csak a meglévő szorul átdolgozásra
 • Szakértők: a kritériummegújítás munkálataiban a környezeti nevelés szakemberei, iskolák és civil szervezetek képviselői vettek részt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásában
 • A kritériummegújítás során figyelembe vettük az ökoiskolák szélesebb körének véleményét is:
  • a 240 ökoiskola részvételével zajlott véleményfelmérés eredményei
  • az új kritériumrendszer „társadalmi vitája”
j krit riumrendszer 2010
Új kritériumrendszer (2010-)
 • Legfontosabb változások:
  • Nem vállalásokon, hanem már elért teljesítményen alapszik
  • Kötelező kritériumok száma jelentősen csökkent, azok csupán az „Alapdokumentumok” kritériumcsoportban találhatók – de ott az összes
  • Nem csak összesített, hanem a kritériumcsoportonkénti minimum pontszám is meghatározott
  • A pontozás során a mennyiségi differenciálás is előtérbe került (pl. hányféle hulladékot gyűjtenek szelektíven)
  • Összesen minimum 60 pontot kell elérni
  • Az iskola vállalásait egy külön kritériumcsoportban („Vállalások”) tüntetheti fel
  • A dokumentumok közé bekerült a helyszíni szemrevételezés
j krit riumrendszer 20101
Új kritériumrendszer (2010-)
 • A 2010-től alkalmazott kritériumrendszer tartalmi csomópontjai (kritériumcsoportjai):
  • Alapdokumentumok
  • Szervezeti feltételek
  • Pedagógiai munka
  • Iskola működtetése
  • Kommunikáció
  • Együttműködések
  • Helyi közösség, közvetlen környezet
  • Az iskola arculata és specialitásai
  • Vállalások
j krit riumrendszer 20103
Új kritériumrendszer (2010-)
 • 2010-ben az új kritériumrendszer alapján pályáztak az iskolák az ökoiskola címre
 • 159 pályázó iskolából 156 nyerte el a címet
 • Komolyabb nehézségek a „Kommunikáció” és az „Együttműködések” kritériumcsoportok terén mutatkoztak – főként az először pályázók érték el nehezen a minimális pontszámot
 • „Együttműködések” kritériumcsoport: a pályázók sok esetben még nem építették ki a kapcsolati rendszerüket a fenntarthatóság pedagógiája terén
 • Ez felveti annak lehetőségét, hogy bizonyos esetekben újragondoljuk a kritériumcsoportonkénti minimális pontszámot
az koiskol k k zti differenci l s2
Az ökoiskolák közti differenciálás
 • Differenciálás: bázis-ökoiskola rendszer (korábbi eredmények + regionális elhelyezkedés alapján)
 • Lényege:
  • Az újonnan csatlakozókat a már nagy tapasztalattal rendelkező ökoiskolák mentorálják – csak a már régóta ökoiskolaként működő intézmények pályázhatnak a bázis-ökoiskola címre (min. 3 éve ökoiskola)
  • Bázis-ökoiskolák minden régióban jelen lesznek, s régiós ökoiskola-központként működnek (min. 7 intézmény)
  • A bázis-ökoiskolák anyagi támogatásban részesülnek
  • A bázisintézményeket rendszeresen ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a magas szintű követelményeknek
 • E rendszer jelenleg kiépítés alatt áll
k sz n m figyelm ket
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
 • Horváth Dániel
 • NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program
 • horvath.daniel@vipmail.hu