Název příjemce:
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: Zš Drovice Náves 109 Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - duer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace

Název partnera: Zš Drovice Náves 109

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo a název výzvy: 02 Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1

Název projektu:

Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.02/02.0052

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

OBSAH:

 • Stručný popis typové pozice

  (kvalifikační úroveň, obor činnosti, pracovní činnosti)

 • Trh práce

  (mzdy v regionu, statistika volných míst)

  3) Obvyklé pracovní podmínky

 • Kvalifikační požadavky

  (odborná příprava a certifikáty, odborné dovednosti, odborné znalosti)

  5) Obecné způsobilosti

  6) Osobnostní požadavky

  7) Zdravotní požadavky

  8) Alternativní názvy

  9) Tato typová pozice je zařazena do povolání

 • Příbuzné typové pozice

  11) Možnosti studia a získání kvalifikace na Vyškovsku

 • Možnosti pracovního uplatnění na Vyškovsku

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

1. Stručný popis typové pozice

Kvalifikační úroveň: Samostatný archivář je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek, organizuje a koordinuje činnost specializovaných archivních pracovišť.

Obor činnosti:Informační služby, publicistika


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

Pracovní činnosti:

Zajišťování odborné ochrany archivních fondů.

Zpracování složitých archivních rešerší.

Koordinace činností specializovaných archivních pracovišť.

Pořádání, inventarizace a kategorizace archivních fondů a sbírek podle metodiky.

Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.

Koordinace systému evidence archiválií.

Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou a vyřazováním písemností.

Tvorba archivních fondů a sbírek včetně zajišťování předarchivní péče.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

2. Trh práce

Mzdy v regionu: Ve 4.čtvrtletí roku 2010 byla hrubá mzda (medián) v České republice 24 225 Kč v podnikatelské sféře a 23 626 Kč v nepodnikatelské sféře. Měsíční hrubá mzda byla vypočtena podle klasifikace zaměstnání KZAM s názvem Odborní archiváři . Rozpětí hrubé mzdy je podle klasifikace KZAM v rozmezí od 17 765 Kč (D1) do 49 216 Kč (D9) v podnikatelské sféře a od 18 028 Kč (D1) do 31 165 Kč (D9) v nepodnikatelské sféře.

Statistika volných míst:V okresuVyškov nejsou žádná volná místa. Ani v ostatních okresech.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

3. Obvyklé pracovní podmínky:

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

4. Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty:

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru historické vědy. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika a bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

 • Odborné dovednosti:

  Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:

  Provádění státního dohledu nad spisovou službou a vyřazováním písemností

  Zpracování složitých archivních rešerší

  Poskytování archivních výpůjčních služeb

  Zpracování archiválií

  Pořádání, inventarizace a kategorizace archivních fondů a sbírek

  Fyzická péče o archiválie

  Řízení archivu

  Koordinace systému evidence archivář


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

 • Odborné znalosti:

  Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:

  archívní teorie a praxe

  profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů

  spravování a udržování archiválií, péče o archiválie, jejich kategorizace a inventarizace

  metody zpracovávání rešerší


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

5. Obecné způsobilostiU této typové pozice se obvykle požaduje vysoká úroveň těchto obecných způsobilostí: práce s informacemi Na pokročilé úrovni se požadují tyto obecné způsobilosti: písemný projev a komunikace jazykové způsobilosti počítačové způsobilosti Na elementární úrovni se požadují tyto obecné způsobilosti: organizování a plánování práce jednání s lidmi týmová práce pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti) tvořivé myšlení numerické způsobilosti právní způsobilost osobnostní rozvoj


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

6. Osobnostní požadavkyU této pozice jsou kladeny velmi vysoké požadavky na dlouhodobou paměť. Vysoké nároky jsou i na odolnost senzorické zátěži, písemný a slovní projev, teoretické myšlení, dlouhodobou paměť a koncentraci pozornosti. Dále se objevují požadavky na odolnost senzorické zátěži, přesnost a preciznost, samostatnost, schopnost pracovat v týmu, samostatné myšlení, teoretické myšlení a rozlišování barev a barevných odstínů.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

7. Zdravotní požadavkyVýkon této pozice není omezen žádným onemocněním.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

8. Alternativní názvyArchivist | Odborný archivář


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

9. Tato typová pozice je zařazena do povolání:Informační služby, publicistikaN zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

11. Možnosti studia a získání kvalifikace k této profesi v okolí VyškovaV okolí Vyškova žádné nejsou.


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

12. Možnosti pracovního uplatnění na VyškovskuKnihovna Karla Dvořáčka

Státní okresní archiv Vyškov


N zev p jemce z kladn kola vy kov n dra n 5 p sp vkov organizace

DĚKUJI ZA POZORNOST

Zpracovala: Kateřina Bugnerová

Škola: Základní škola Drnovice Náves 109

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.