Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Duurzaam ondernemen werkt ! Milieu en werkgelegenheid Peter Van Humbeeck SERV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Duurzaam ondernemen werkt ! Milieu en werkgelegenheid Peter Van Humbeeck SERV

Duurzaam ondernemen werkt ! Milieu en werkgelegenheid Peter Van Humbeeck SERV

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Duurzaam ondernemen werkt ! Milieu en werkgelegenheid Peter Van Humbeeck SERV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Duurzaam ondernemen werkt ! Milieu en werkgelegenheid Peter Van Humbeeck SERV

 2. “leiden milieu-investeringen tot jobverlies of delokalisatie?”

 3. Inhoud • hebben strenge milieuregels negatieven gevolgen voor de economie? • zorgt milieubeleid voor jobverlies? • over de nood aan een offensieve strategie • conclusies

 4. 1. milieubeleid: gevolgen voor de economie? • Lagere productiviteit • Verminderd concurrentievermogen • Lagere export • Delokalisaties • conventionele theorie milieu-investeringen milieubeleid hogere productiekosten hogere inputprijzen • praktijk? • conventionele theorie sterk nuanceren • “op macro-niveau geen belangrijke negatieve impact”

 5. 2. milieubeleid: jobverlies?

 6. Referentiekader

 7. Referentiekader

 8. Referentiekader

 9. Referentiekader

 10. Referentiekader

 11. Referentiekader

 12. 2. milieubeleid: jobverlies? • invloed klein maar wellicht positief • (complexe interacties) • geen automatisme ! • Nog veel ruimte voor verbetering (RIA?)

 13. 3. Over de nood aan een offensieve strategie nood aan een “industrieel beleid voor het milieu” waarom? • Economisch belang van innovatie • Milieubelang van innovatie

 14. M = milieubelasting B = omvang bevolking W/B = welvaart per hoofd M/W = milieubelasting per eenheid welvaart (technologie) M = B x W x M B W

 15. M = milieubelasting B = omvang bevolking W/B = welvaart per hoofd M/W = milieubelasting per eenheid welvaart (technologie) M = B x W x M B W

 16. CO2 emissies (1990-2001) 22% 13% 4% M = B x W/B x M/W -11%

 17. Energiegebruik Drinkwatergebruik Materiaalgebruik Afvalproductie

 18. CO2-emissies

 19. factor 5 factor 2 M = milieubelasting B = omvang bevolking W/B = welvaart per hoofd M/W = milieubelasting per eenheid welvaart (technologie) M = B x W x M B W factor 2 factor 20

 20. milieubeleid? Kosten Stand van de techniek innovatie D C B A diffusie e* z y x nu hoog laag Energie-efficiëntie

 21. 3. Over de nood aan een offensieve strategie Milieubeleid is niet met milieugerichte innovaties bezig Innovatiebeleid is niet met milieugerichte innovaties bezig Aanbevelingen

 22. 4. Conclusies 1. Op macro-niveau weinig impact 2. Economische gevolgen reden tot versoepeling? verstrenging? 3. Milieuwetgeving beter voorbereiden 4. Milieu-innovatie stimuleren