a t r br zol s fejl d se gyermekkorban 1 18 v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év) PowerPoint Presentation
Download Presentation
A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év) - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13. A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év). MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13. az őskortól bejárt út . 1. 2. 3. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év)' - duena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az skort l bej rt t

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

az őskortól bejárt út

1

2

3

4

1 – barlangrajzok // ‘ahol van hely’ 2 – bizánci mozaik // egymás fölé-alárendeltség 3 – gótikus festmény // axonometrikus, egy- és kétiránypontos perspektivikus ábrázolás 4 – Rembrandt // fejlett térábrázolás, kombinált eszközök alkalmazása a tér kifejezésére

t r br zol s kell kei

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

 • Mitől érezzük a képet ‘teresedőnek’?
 • árnyékolás (3,4)
 • - perspektíva (3,4)
 • - közeli és távoli tárgyak színe változik (levegőperspektíva)
 • - élesen kirajzolt részek vs. foltok (4)
 • - méretkülönbségek (3)
 • takarás
 • egymás feletti sávokba rajzolt alakok (1,2)

térábrázolás „kellékei”

1

2

3

4

Mi a térábrázolás? A tér visszaadásának módja (pl.: egymás feletti sávokban elrendezett képelemek, színekkel érzékeltetett, ún. „levegőperspektíva”, tárgyak határoló lapjainak „összetartása” egy enyészpont felé, azaz mechanikus „tan-perspektívaként” funkcionáló lineáris térábrázolási mód). // BettyLark-Horowitz - Hilda Lewis - Marc Luca 1973

rajzi korszakok t r br zol s szerint 1 l wenfeld

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

1-3 Firkakorszak

a komponálás kezdetei

4-6 Presematikus korszak

sajátos szimbolikus térábrázolás

7-12 Sematikus korszak

geometrikus sémák

rajzi korszakok térábrázolás szerint 1- Löwenfeld

1

2

3

12-13 A realizmus hajnala //a banda korszak

tér ás színábrázolási konvenciók elsajátítása, kísérletezés

13-14 Az értelmezés kora //pszeudonaturalista korszak

3dimenziós térábrázolás

árnyalatokban gazdag színkezelés

14-17 A döntések kora

vissza a gyermekkori vizuális nyelvhez

firka , grafiti

6

4

5

rajzi korszakok t r br zol s szerint 2 rhoda kellog

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

I. Firkakorszak ( 2-4 év)

Az alapformák megjelenése - az ábrázolásba való átmenet Kör, majd szögletes idomokra emlékeztető formák Elemi forma és vonalkészlet jön létre

 • Már nem alapfirkákból, hanem diagramokból és kombinátumokbólalakítja ki a gyermek bonyolultabb formáit, melyeket Kelloggaggregátumoknak nevez. (aggregátum: félig képek, félig firkák – némelyik kész kép, dekoratív alkotás, majdnem kép)(Aggregátum:egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem lévő elemek halmaza)

rajzi korszakok térábrázolás szerint 2- RhodaKellog

1

II. Képalkotó szakasz( 3,5-5 év körül)

 • Valóság dolgaihoz hasonló, leképező szándékú ábrák létrehozása az aggregátumokból.

2

rajzi korszakok t r br zol s szerint 3 k rp thi andrea

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

rajzi korszakok térábrázolás szerint 3– Kárpáthi Andrea

Vizuális- és Narratív Teszt – a képmező megkomponálása

rajzi korszakok t r br zol s szerint 3 k rp thi andrea1

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

I. Alaktalan rajzolás kora

(1-3 év)

rajzi korszakok térábrázolás szerint 3- Kárpáthi Andrea

1

2

II. Képzeletszerű rajzolás kora (3-10 év)

csapongó képzeletnincsenek természetes arányok‘átlátszó’ vonalak (térösszecsúszás)sémáknincs perspektíva

3

1 – firkák, kisfiú // 3 éves 2 – firkák, kisfiú // 3 éves 3 – mentő, kislány // 6 éves

t rbeli dimenzi k br zol sa k rp ti andrea

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

eleinte az 1 és 2 dimenzió szerint rajzol, nehézségekkel küzdve tér át a 3. dimenzióra

1 dimenziós rajz: egyszerűsítésből következik, a hosszúkás testek absztrahációja jellemzi

térbeli dimenziók ábrázolása – Kárpáti Andrea

ritka esetben fejlődik ki a tárgyak távlati rajza önmagától

1

2

a gyermek előbb absztrahálja az irányt, s csak utána a párhuzamosságot

a 3. dimenzió megrajzolására való törekvés több nehézségbe ütközik (magasabb intelligencia, komplikált összetétel…) > nem jutnak el idáig

3

4

perspektivikuss g a gyermekrajzokban levinstein

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

perspektivikusság a gyermekrajzokban – Levinstein

1

2

3

4

„A perspektivikusságra való törekvés az alakok térbeli elrendezéséből, a tárgyak több oldalról való megrajzolásában nyilvánul meg.”

// Levinstein 1 – perspektíva teljes hiánya 2 –horizont felrajzolása, az alakok egy síkban vannak3– alakok távlat szerinti elrendezése 4 –közelebb lévő tárgyak nagyobbak, távolabbiak kisebbek

t r kifejez s nek fejl d se gyermekrajzokban

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

A rajzi fejlődés aspektusaiban ez mutatja a legkevesebb fejlődési fokot.

(5%)

tér kifejezésének fejlődése gyermekrajzokban

1

2

6

3

4

1– szétszórt 2–egyvonalas sorakoztatás3– többvonalas sorakoztatás 4 –”kevert” látás5– „hegyperspektíva” 6– jelenségszerű ábrázolás

t rgyak t rbelis ge gyermekrajzokban

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

tárgyak térbelisége gyermekrajzokban

1

2

A távlati rajzig általában már nem jutnak el…

3

1– egyetlen oldalról 2 –egyszerre több oldal is látszik3– távlati rajzig nem jutnak el

t rl t s fejl d se p lffy zolt n

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

a tárgyat „önállótlanul” tükröző (…) forma- és térlátás

a tárgyat „önállló” tárgyként visszatükröző s a tárgy anyagi reprodukálásának (…) vezérlésére alkalmas emberi látás

térlátás fejlődése- Pálffy Zoltán

1

2

a tárgyak formai reprodukálásának vezérlésére alkalmas képi tervek készítéséhez szükséges látás

+ tárgyat felismerő formalátás

a perspektivikus látszat bizonyos külső jelző ingereinek rajzi reprodukálását vezérlő látás + a 3 dimenzió „látszatát” érzékelő látásminőség

4

5

„Feltevésem szerint az ember specifikusan emberi forma- és térlátása a forma és tér konkrét, majd fokozatosan elvontabb és elvontabb – a történelmi-társadalmi fejlődés folyamán „egymásra rétegződő” – külső „tárgyi szintjeinek” megfelelő belső szinteken szerveződik.”

// Pálffy Zoltán

sszefoglal s

MÁRIALIGETI ANNA - 2009.10.13.

Nem csoda, hogy a gyermek nehezen cseréli fel a képzeleti világot a teljesen objektív valóság képével…

Sok nehézséget, zavart, küszködést jelent a 3. dimenzió kifejeződése.

Az emberi szellemnek is ezt a fokot volt legnehezebb elérnie.

Összefoglalás

1

2

3

4