การแปลงทางเรขาคณิต
Download
1 / 36

?????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 1623 Views
  • Uploaded on

การแปลงทางเรขาคณิต. F. M. B. N. A /. A. C /. C. B. ขอบคุณ. B /. เสถียร วิเชียรสาร. การแปลงทางเรขาคณิต. F. M. B. N. การแปลงทางเรขาคณิต. การแปลงทางเรขาคณิต. F. M. B. N. การแปลงทางเรขาคณิต. A /. A. C /. C. B. B /. ABC. A / B / C /. จะได้ว่า. A. A /. A. และ. A /.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????' - duena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

A/

A

C/

C

B

ขอบคุณ

B/

เสถียรวิเชียรสาร


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การแปลงทางเรขาคณิต


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การแปลงทางเรขาคณิต

A/

A

C/

C

B

B/

ABC

A/B/C/

จะได้ว่า

A

A/

A

และ

A/

เป็นจุดที่สมนัยกัน

จะได้ว่า

B

B/

B

และ

B/

เป็นจุดที่สมนัยกัน

จะได้ว่า

C/

C

และ

C/

เป็นจุดที่สมนัยกัน

C


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การแปลงทางเรขาคณิต

การเลื่อนขนาน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การแปลงทางเรขาคณิต

การสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การแปลงทางเรขาคณิต

การหมุน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

การเลื่อนขนานบนระนาบ เป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

เวกเตอร์ เป็นตัวกำหนดสำหรับการเลื่อนขนานของรูปเรขาคณิต ว่าจะต้องเลื่อนไปทิศทางใดและเป็นระยะทางเท่าใด

A/

A

เวกเตอร์ MN เขียนแทนด้วย

B/

มีจุดเริ่มต้นที่จุด M

B

C/

C

มีจุดสิ้นสุดที่จุด N

M

N


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

เมื่อกำหนด และให้ ของการเลื่อนขนาน จะได้ผลดังรูป

ตัวอย่าง

PQR

P/

จากรูปจะเห็นว่า

1

,

และ

P

Q/

R/

ขนานกับ

2

B

Q

R

A


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

สมบัติของการเลื่อนขนาน

รูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะต้องทับกันได้สนิท หรือเรียกว่าทั้งสองรูปนั้นมีความเท่ากันทุกประการ

1

2

ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการเลื่อนขนาน จะต้องขนานกัน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

ตัวอย่าง

จงเลื่อนจุด P(3, 2) โดยมีทิศทางและขนาดตาม

Y

N

6

3

4

M

4

2

X

-4

-2

-8

-6

6

4

0

2


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

จากภาพจงบอกพิกัดของจุด พร้อมทั้งพิกัดของจุด

เมื่อทำการเลื่อนขนานจุด ตาม

ตัวอย่าง

Y

5

6

(-3, 5)

4

4

2

(2, 1)

X

-4

-2

-8

-6

6

4

0

2


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

ให้จุด และจุด เป็นจุดปลายของ และ เป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน จงหาพิกัดของ และ

ตัวอย่าง

Y

6

(6, 6)

3

(2, 5)

4

5

(1, 3)

2

(-3, 2)

X

-4

-2

-8

-6

6

4

0

2


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

กำหนด มีจุด จุด และจุด เป็นจุดยอดมุม จงเลื่อน ด้วย ที่กำหนดให้และหาพิกัดของจุดยอดมุมของ ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของ

ตัวอย่าง

ABC

ABC

ABC

A/B/C/


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

Y

4

4

(0, 3)

2

4

(3, 1)

(-2, 1)

X

-2

0

-6

-4

8

6

2

4

(3, -1)

-2

(7,-3)

(2, -4)

-4


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การเลื่อนขนาน

กำหนดให้ และมี เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน จงหาว่าเวกเตอร์ใดเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน

ตัวอย่าง

ABC

A/B/C/

2

5

2

1

5

2

4


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน

เส้นสะท้อน

ภาพต้นฉบับ

เงา


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน

การสะท้อนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเส้นตรง ที่ตรึงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อน แต่ละจุด บนระนาบ จะมีจุด เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด โดยที่

ถ้าจุด ไม่อยู่บนเส้นตรง แล้วเส้นตรง จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับ

1


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน

การสะท้อนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเส้นตรง ที่ตรึงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อน แต่ละจุด บนระนาบ จะมีจุด เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด โดยที่

ถ้าจุด อยู่บนเส้นตรง แล้วจุด และจุด จะเป็นจุดเดียวกัน

2


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

สมบัติของการสะท้อน

ภาพต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนจะต้องทับกันได้สนิทโดยต้องทำการพลิกรูป

ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการสะท้อนของส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกัน

1

2

ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่สมนัยกันบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะขนานกัน และไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากัน

3


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน

การวาดภาพที่เกิดจากการสะท้อนโดยอาศัยการพับตามแนวเส้นสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน

การหาเส้นสะท้อนโดยอาศัยการซ้อนทับของรูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการสะท้อน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การสะท้อน

ตัวอย่าง

กำหนด และให้แกน Y เป็นเส้นสะท้อน จงบอกพิกัดของจุดมุมที่เกิดจากการสะท้อน

PQRS

Y

(-2, 5)

(2, 5)

4

(0, 2)

(5, 2)

2

(0, 2)

(-5, 2)

X

-4

-2

-8

-6

6

4

0

2

-2

(0, -2)

(0, -2)4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

ระยะทางในการหมุน

ภาพที่เกิดจากการหมุน

ภาพต้นฉบับ

จุดหมุน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด เป็นตรึงจุดหนึ่งเป็น จุดหมุน แต่ละจุด บนระนาบ มีจุด เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด รอบจุด ตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาด โดยที่

1

ถ้าจุด ไม่ใช่จุด แล้ว และขนาดของ เท่ากับ

2

ถ้าจุด เป็นจุดเดียวกันกับจุด แล้วจุด เป็นจุดหมุน


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

สิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้

1

2

3


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

ตัวอย่าง

กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุนจุด ในทิศตามเข็มนาฬิกาเป็นระยะ


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

ตัวอย่าง

กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุน ในทิศตามเข็มนาฬิกาเป็นระยะ

ABC


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

ตัวอย่าง

กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุน ในทิศตามเข็มนาฬิกาเป็นระยะ

PQR


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

การหมุน

ตัวอย่าง

กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุน ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นระยะ

ABC


4984776

การแปลงทางเรขาคณิต

F

M

B

N

สมบัติของการหมุน

ภาพต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนจะต้องทับกันได้สนิทโดยต้องทำการพลิกรูป

ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการหมุนของส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกัน

1

2


ad