Jopo perusopetuslaki 5
Download
1 / 4

- PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

JOPO / Perusopetuslaki 5 §.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - duante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jopo perusopetuslaki 5

JOPO / Perusopetuslaki 5 §

Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, lisäopetusta ja kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Kunta päättää perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille.

Joustavan perusopetuksen toiminnan järjestämisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


Jopo perusopetusasetus 9 a
JOPO / Perusopetusasetus 9 a §

Tavoitteet ja sisältöä

 • Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

 • Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukemista.

 • Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.


Oppilasvalinnan kriteereit
Oppilasvalinnan kriteereitä

 • Vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta

 • Mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista

 • Aktiivinen, pystyy itsenäiseen työskentelyyn

 • Motivoitunut ja sitoutunut JOPO -toimintaan ja –ryhmään, perhe mukana

 • Taustalla koulumotivaation puutetta, alisuoriutumista


Joustavan perusopetuksen toiminta
Joustavan perusopetuksen toiminta

 • Toiminta toteutetaan perusopetusta koskevien yleisten säädösten ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti

 • Opetusmenetelmiä, koulun toimintakulttuuria ja toimintatapoja kehitetään vastaamaan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita

 • Opetusta järjestetään koulussa lähiopetuksena, osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä

 • Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä

 • Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös

 • Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea.

 • Erityisen tuen antamiseksi laaditaan HOJKS, jossa kuvataan tarkemmin oppilaan tarpeet ja tavoitteet

 • Toteutetaan pienryhmämuotoisesti, mikä edellyttää yleensä oman opetusryhmän muodostamista

 • Opetusta voidaan antaa myös osittain tai kokonaan muun ryhmän yhteydessä

 • Työpaikoilla tapahtuville jaksoille laaditaan oppimistehtäviä

 • Opetuksen järjestäminen moniammatillisesti edellyttää, että opettajan lisäksi toimintaan osallistuu koko koulun tukiverkosto.