pod svobodnim soncem zgodovinski vir ali literatura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POD SVOBODNIM SONCEM – zgodovinski vir ali literatura PowerPoint Presentation
Download Presentation
POD SVOBODNIM SONCEM – zgodovinski vir ali literatura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

POD SVOBODNIM SONCEM – zgodovinski vir ali literatura - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

POD SVOBODNIM SONCEM – zgodovinski vir ali literatura. Razlikovanje med izbranim literarnim besedilom kot umetniškim delom in kot zgodovinskim virom Mitja Turk, Gabrijela Šturm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POD SVOBODNIM SONCEM – zgodovinski vir ali literatura' - duane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pod svobodnim soncem zgodovinski vir ali literatura

POD SVOBODNIM SONCEM – zgodovinski vir ali literatura

Razlikovanje med izbranim literarnim besedilom kot umetniškim delom in kot zgodovinskim virom

Mitja Turk, Gabrijela Šturm

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

cilji kompetence
CILJI/KOMPETENCE
 • SPLOŠNI CILJI/KOMPETENCE: razvijajo spretnosti zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij in zgodovinskih virov, se zavedajo relativnosti informacij ter oblikujejo samostojne zaključke, mnenja, stališča interpretacije zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov
 • CILJI, KI SE NANAŠAJO NA RAZVIJANJE SPRETNOSTI IN VEŠČIN: razlikujejo med objektivnim dejstvom oz. dokazom ter subjektivnim mnenjem oz. interpretacijo ter se glede na to učijo kritične presoje vrednostiin uporabnosti informacij iz različnih zgodovinskih virov in literature
 • CILJI, KI SE NANAŠAJO NA RAZVIJANJE ODNOSOV, RAVNANJA, NARAVNOSTI, STALIŠČ: ugotavljajo vzroke za nastanek različnih zgodovinskih interpretacij posameznih zgodovinskih dogodkov, pojavov ali procesov
pri akovani rezultati
PRIČAKOVANI REZULTATI

Dijaki:

 • znajo razlikovati med zgodovinsko literaturo in zgodovinskimi viri
 • razlikujejo med objektivnim dejstvom oz. dokazom ter subjektivnim mnenjem oz. interpretacijo ter se glede na to učijo kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij iz različnih zgodovinskih virov in literature
 • razvijejo zmožnost širjenja spoznanj o književnosti in njihovega uvrščanja v širši kulturni kontekst
u na cilja
UČNA CILJA

Dijaki:

 • ugotavljajo vzroke za nastanek različnih zgodovinskih interpretacij posameznih zgodovinskih dogodkov, pojavov ali procesov
 • povezujejo književni pouk z drugimi predmeti; aktualizirajo spoznanja o književnosti, se kritično opredeljuje do prebranega in razvijajo bralno zmožnost
dejavnost dijakov
DEJAVNOST DIJAKOV
 • Priprava na pouk
 • Dijaki preberejo knjigo F. S. Finžgarja – Pod svobodnim soncem med zimskimi počitnicami.

1. ura

 • Delo po skupinah. S pomočjo virov v delovnih listih in drugi literaturi postavijo vsebino knjige na zgodovinska izhodišča ter ugotavljajo neskladja. Dijaki poiščejo razloge za ta neskladja.

2. ura

 • V razpravi dijaki poročajo in s pomočjo učiteljev zgodovine in slovenščine delo interpretirajo ter spoznanja iz romana povežejo z znanjem zgodovine.
 • Evalvacija dijakov.
dejavnost u iteljev
DEJAVNOST UČITELJEV

UČITELJICA SLOVENŠČINE

UČITELJ ZGODOVINE

1. ura

Naredi kratek uvod v temo razlikovanje med izbranim literarnim besedilom kot umetniškim delom in kot zgodovinskim virom.

Preveri, koliko dijakov je knjigo Pod svobodnim soncem prebralo.

Dijaki s kratkimi odgovori na vprašanja učiteljice obnovijo vsebino knjige.

S pomočjo zemljevida umesti vsebino knjige Pod svobodnim soncem v prostor in čas, ob zemljevidu je dijak.

Dijaki s kratkimi odgovori obnovijo znanje o tej temi.

Predstavi organizacijo načina dela v skupinah.

dejavnost u iteljev1
DEJAVNOST UČITELJEV

UČITELJICA SLOVENŠČINE

UČITELJ ZGODOVINE

1. ura

Dijake razdeli v dve skupini in oblikuje podskupine.

Kroži med skupinami in dijake usmerja pri reševanju nalog.

Dijake razdeli v dve skupini in oblikuje podskupine.

Kroži med skupinami in dijake usmerja pri reševanju nalog.

2. ura

Dijaki zamenjajo skupino.

Kroži med skupinami in dijake usmerja pri reševanju nalog.

Izmenično vodi razpravo dijakov o obravnavani temi. Pokriva svoje strokovno področje (slovenščina).

Oblikuje zaključke, kaj je to zgodovinski roman.

Izvede evalvacijo z dijaki.

Dijaki zamenjajo skupino.

Kroži med skupinami in dijake usmerja pri reševanju nalog.

Izmenično vodi razpravo dijakov o obravnavani temi. Pokriva svoje strokovno področje (zgodovina).

Oblikuje zaključke, kaj je to zgodovinski vir.

evalvacija dijaki
EVALVACIJA - DIJAKI

Kakšno se vam je zdelo vzdušje?

 • delavno 13 sproščeno 30 pozitivno 12 zanimivo 21 dolgočasno 21 nezanimivo 0

Se vam zdi, da ste pri tem načinu poučevanja pridobili več znanja ali manj?

 • Več, ker več profesorjev z različnih področjih več ve.
 • Več znanja, saj sta se profesorja potrudila, da nam stvar predstavita iz dveh vidikov.
 • Več znanja, ker smo gledali iz dveh vidikov in smo primerjali.
evalvacija u itelja
EVALVACIJA - UČITELJA
 • občutki tik pred odhodom v razred mešani
 • IZHODIŠČE - strokovno dopolnjevanje
 • v razredu je veliko lažje voditi razporediti delo, pomagati dijakom, se posvetiti več časa posamezni skupini in voditi razpravo
 • odziv dijakov odličen
 • veliko več dela kot sicer
 • izboljšave – manj gradiva
povzetek
POVZETEK

Izbrano temo sva želela učitelja predstaviti in obdelati z dijaki kar najbolj celovito. Prednost je v tem, da dijaki temo s pomočjo navodil in učiteljev osvetlijo z več strani. Za učitelja je dobrodošlo sodelovanje z drugim učiteljem, saj se pri tem veliko nauči – tako na nivoju vsebine kot tudi sodelovanja v timu, poslušanja, prilagajanja…