Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013. Nazwisko i tytuł mówcy. Data | Nazwa wydarzenia. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - duane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013

Nazwisko i tytuł mówcy

Data | Nazwa wydarzenia

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.


Prawa obowi zki i odgrywanie swojej roli
Prawa, obowiązki i odgrywanie swojej roli

 • Jesteś pracownikiem stałym, tymczasowym, wykonawcą?

 • Musisz wiedzieć o sprawach wpływających na twoje bezpieczeństwo i zdrowie w pracy:

  • o obowiązkach pracodawcy

  • o własnych prawach i obowiązkach

  • jak możesz wnieść wkład w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy


W miejscach pracy o silnej kulturze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

 • Przywództwo jest silne, a kierownictwo:

  • pokazuje, że przykłada dużą wagę do spraw zdrowia i bezpieczeństwa

  • stwarza warunki dla partnerskiego podejścia

 • Każdy

  • angażuje się w pełni

  • akceptuje swoje prawa, role i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

  • współpracuje w celu zapobiegania chorobom i wypadkom


Czemu si anga owa
Czemu się angażować? zdrowia w pracy

 • Ponieważ bezpieczne miejsce pracy chroni twoje zdrowie

 • Nikt nie wie lepiej niż ty, jak wykonywać twoją pracę i jak ona na ciebie wpływa

 • Jest naprawdę ważne, aby każdy robił to, co do niego należy

 • Miejsca pracy, w których pracownicy są aktywni w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia, często odznaczają się mniejszą wypadkowością


Prawa i obowi zki
Prawa i obowiązki zdrowia w pracy

 • Masz prawo do pracy w miejscu, w którym należycie kontroluje się ryzyko dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa

 • Odpowiada za to przede wszystkim pracodawca, ale ty też masz obowiązek wspierania prewencji chorób i obrażeń


Co pracodawca musi zrobi dla ochrony twojego bezpiecze stwa i zdrowia
Co pracodawca musi zrobić dla ochrony twojego bezpieczeństwa i zdrowia

 • Oceniać ryzyko i wdrażać środki zapobiegawcze

 • Omawiać z tobą ryzyko i szkolić cię

 • Zapewnić toalety, wodę pitną, wyposażenie umożliwiające odpoczynek i udzielenie pierwszej pomocy oraz ewentualny sprzęt i odzież ochronną

 • Zgłaszać obrażenia, choroby i niebezpieczne wypadki

 • Współpracować z innymi pracodawcami i wykonawcami działającymi w miejscu pracy oraz z agencjami tymczasowego zatrudnienia

 • Konsultować się z tobą i twoimi przedstawicielami w sprawach ryzyka i środków bezpieczeństwa oraz angażować was w te sprawy

 • Przepisy i praktyki krajowe mogą określać różne sposoby prowadzenia konsultacji


Co musisz robi
Co musisz robić bezpieczeństwa i zdrowia

Jako pracownik masz prawny obowiązek:

 • Wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zgodny z otrzymanym przeszkoleniem, z użyciem odpowiednich zabezpieczeń, wyposażenia ochrony osobistej itp.

 • Współdziałać z pracodawcą w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

 • Informować pracodawcę, osobę nadzorującą lub przedstawiciela pracowników… jeśli uważasz, że praca lub nieodpowiednie warunki pod względem bezpieczeństwa stwarzają zagrożenie dla zdrowia


Zarz dzanie bezpiecze stwem i zdrowiem w pracy wymaga zaanga owania pracownik w
Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy wymaga zaangażowania pracowników

Aby angażować pracowników pracodawca powinien:

 • Zachęcać ich do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem

 • Czynnie mobilizować ich do identyfikacji problemów

 • Pytać ich o pomysły dotyczące poprawy środków bezpieczeństwa

 • Jasno stwierdzić, że pomysły pracowników są cenne i będą traktowane poważnie

 • Doceniać przedstawiane pomysły

 • Wyjaśniać, które pomysły wdroży, a których nie, i dlaczego


Dwustronny proces
Dwustronny proces zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników to dwustronny proces, w ramach którego pracodawcy i pracownicy/przedstawiciele pracowników:

 • Rozmawiają ze sobą i wysłuchują się nawzajem

 • Zgłaszają problemy i razem je rozwiązują

 • Dążą do wymiany poglądów i informacji

 • W odpowiednim czasie omawiają istotne kwestie

 • Wspólnie podejmują decyzje


Zaanga uj si
Zaangażuj się! zaangażowania pracowników

Znasz ryzyko występujące w twoim miejscu pracy – zaangażuj się we wspieranie zarządzania nim i podnoszenie standardów bezpieczeństwa i zdrowia dla siebie i swoich współpracowników

 • Bądź gotowy(-a):

  • współpracować

  • zabierać głos

  • zachowywać się asertywnie

  • zwracać uwagę

  • przyjmować informacje zwrotne


Sposoby anga owania si
Sposoby angażowania się zaangażowania pracowników

 • Zadawaj pytania, przedstawiaj sugestie

 • Zgłaszaj wszelkie wypadki i problemy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

 • Rozmawiaj z przedstawicielem pracowników

 • Bierz udział we wszystkich działaniach angażujących pracowników

 • Powiedz lekarzowi, jeśli uważasz, że twoje problemy zdrowotne mogą mieć związek z pracą.


M ody pracownik nowy w pracy
Młody pracownik / Nowy w pracy? zaangażowania pracowników

Pracownik rozpoczynający pracę jest szczególnie podatny na wypadki. Aby się chronić:

 • zadawaj pytania podczas szkolenia

 • jeśli nie jesteś czegoś pewny(-a), pytaj przełożonego

 • konsultuj się z bardziej doświadczonymi współpracownikami

 • mów o swoich pomysłach lub spostrzeżeniach


Dowiedz si wi cej o bezpiecze stwie i zdrowiu w pracy
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy zaangażowania pracowników

 • Strony internetowe EU-OSHA o zaangażowaniu pracowników

 • Strona kampanii EU-OSHA

 • Arkusze informacyjne EU-OSHA w 24 językach

 • Krajowy organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

 • Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe

 • Organizacje oferujące ubezpieczenia od wypadków przy pracy

  Miejsca pracy, w których pracodawcy i pracownicy współdziałają w zakresie BHP, są bezpieczniejsze dla każdego


Kampania sieciowa
Kampania sieciowa zaangażowania pracowników

Główny atut: krajowe punkty centralne i sieci trójstronne.

Ale także… angażowanie innych zainteresowanych stron/partnerów

 • Oficjalni partnerzy kampanii (organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe), w tym partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, federacje i sieci sektorowe, prywatne przedsiębiorstwa

 • Instytucje UE, w tym Komisja Europejska, Parlament UE, przedstawicielstwa UE, agencje UE, sieć Enterprise Europe Network


Jak si zaanga owa
Jak się zaangażować? zaangażowania pracowników

Kampania jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji. Można w niej wziąć udział:

 • rozpowszechniając informacje i materiały dotyczące kampanii

 • uczestnicząc w jednym z wielu wydarzeń, konferencji, konkursów, akcji reklamowych – odbywających się przez cały czas trwania kampanii

 • organizując własne działania


Oferta partnerstwa w kampanii
Oferta partnerstwa w kampanii zaangażowania pracowników

O status partnera kampanii mogą się ubiegać również organizacje ogólnoeuropejskie. Agencja oferuje:

 • certyfikat partnerski

 • pakiet powitalny

 • promocję na szczeblu UE i w mediach

 • platformę komunikacji online

 • partnerską sekcję na stronieinternetowej


Europejski konkurs dobrych praktyk
Europejski Konkurs Dobrych Praktyk zaangażowania pracowników

 • Uznanie wyjątkowego i innowacyjnego wkładu

 • Promowanie współdziałania kierowników i pracowników

 • Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

 • Państwa członkowskie UE, EOG, Bałkany Zachodnie i Turcja

 • Dwie kategorie:

  • miejsca pracy zatrudniające mniej niż 100 osób

  • miejsca pracy zatrudniające 100 lub więcej osób

 • Zwycięzcy wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez krajowe punkty centralne

 • http://osha.europa.eu/pl/about/competitions


 • Zasoby
  Zasoby zaangażowania pracowników

  • Przewodnik po kampanii

  • Praktyczne przewodniki dla pracowników i kierowników

  • Przykłady dobrej praktyki

  • Wiadomości o wydarzeniach w ramach kampanii

  • Prezentacje i animowane filmy wideo

  • Wszystkie dostępne w 24 językach

 • www.healthy-workplaces.eu


 • Główne daty zaangażowania pracowników

  19

  • Początek kampanii 18 kwietnia 2012 r.

  • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwai Ochrony Zdrowia w Pracy październik 2012 r. i 2013 r.

  • Ceremonia wręczenia nagród w KonkursieDobrych Praktyk: kwiecień 2013 r.

  • Szczyt kampanii „Zdrowe i bezpiecznemiejsce pracy” listopad 2013 r.


  Dodatkowe informacje
  Dodatkowe informacje zaangażowania pracowników

  • Odwiedź stronę internetową kampanii

 • www.healthy-workplaces.eu

  • Aby dowiedzieć się o wydarzeniach i działaniach w swoim kraju, skontaktuj się z krajowym punktem centralnym

 • www.healthy-workplaces.eu/fops