BOTHNIA INTEGRATION projektet 1.9.2008 – 31.8.2011 EDUVUXEN STARTSEMINARIUM 7.4.2009 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BOTHNIA INTEGRATION projektet 1.9.2008 – 31.8.2011 EDUVUXEN STARTSEMINARIUM 7.4.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BOTHNIA INTEGRATION projektet 1.9.2008 – 31.8.2011 EDUVUXEN STARTSEMINARIUM 7.4.2009

play fullscreen
1 / 12
BOTHNIA INTEGRATION projektet 1.9.2008 – 31.8.2011 EDUVUXEN STARTSEMINARIUM 7.4.2009
127 Views
Download Presentation
duane
Download Presentation

BOTHNIA INTEGRATION projektet 1.9.2008 – 31.8.2011 EDUVUXEN STARTSEMINARIUM 7.4.2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vägledningscenterprogrammet för invandrareESF-programmet för Fastlandsfinland, verksamhetslinje 2:Främjande av sysselsättning och kvarblivande på arbetsmarknaden samt förebyggande av marginalisering BOTHNIA INTEGRATIONprojektet 1.9.2008 – 31.8.2011 EDUVUXEN STARTSEMINARIUM 7.4.2009 Katarina Fogde Vasa TE-byrå

 2. BOTHNIA INTEGRATION –projektets Målgrupp är invandrare som är arbetssökande vid TE-byrån arbetsgivare och övriga samarbetsparter som främjar invandrarnas integrering i vårt samhälle. Området Österbotten och Mellersta Österbotten

 3. BOTHNIA INTEGRATION -projektets målsättning Att stöda invandrarnas integrering - att tillsammans med samarbetsparter utveckla invandrarservicen - att sprida god praxis i området Att stöda arbetsgivare i anställandet av invandrare att handleda och stöda invandrare i initialskedet av arbetsförhållandet / arbetspraktiken att främja mångkulturen på arbetsplatserna

 4. BOTHNIA INTEGRATION -projektets målsättning är Vägledningscenter för invandrare ett tvärsektoriellt och mångprofessionellt servicenätverk underlätta tillgången till information och service för invandrare, arbetsgivare och samarbetsparter

 5. BOTHNIA INTEGRATION –projektetsåtgärder som stöder invandrares sysselsättning Situationsöversikt, 3.4.2009 Vägledning som lett till arbete på den öppna arbetsmarknaden 14 pers. Arbete med lönesubvention 15 pers. Arbetslivsträning / arbetspraktik 16 pers.

 6. BOTHNIA INTEGRATION –projektetsarbetskraftsutbildningar för invandrare Vasa: YKI-testiin valmentava koulutus, 10 pers. 9.2.-27.2.2009 Ammattialoille valmentava koulutus, 15 pers. 2.3.-28.5.2009 Työnhaku ja parempi kielitaito, 10 pers. 9.3.-28.8.2009 Ammattialoílle valmentava koulutus, 15 pers augusti 2009 Karleby: Työnhaku ja parempi kielitaito, 10 pers 9.2.-31.7.2009 Jakobstad: Språkutbildning för olika arbetsbranscher, 10 pers 6.4.- 9.7.2009 Närpes: Språkutbildning för olika arbetsbranscher, 10 pers 4.5.2009 (3 mån)

 7. BOTHNIA INTEGRATION –projektet • informationstillfällen för utländska studeranden vid Vaasa University och Vaasa Polytechnics • informationstillfällen i invandrarärenden för TE-byråernas tjänstemän • kartläggning av utbildningar, projekt och verksamheter som vänder sig till invandrare är under arbete • kartläggning av Te-byråernas samarbetsnätverk är under arbete Utreder behovet av vägledningscenter i projektets område Kartlägger samarbetsparternas behov av att utveckla verksamhetsmodeller och serviceprocesser för invandrare

 8. BOTHNIA INTEGRATION –projektet Varför nätverkssamarbete? Ärenden som berör flyktingar och invandrare sköts av flera myndigheter. Varje förvaltningsområde har ansvar för invandrarna också i sin normala verksamhet. Samarbetsparterna står i beroendeförhållande till varandra. Bildandet av nätverk är viktigt för den gemensamma verksamhetens strategi.

 9. BOTHNIA INTEGRATION –projektet Varför nätverkssamarbete? Att arbeta i nätverk är att lära av varandra. Parterna förstår vikten av de egna och andras arbetsinsatser i integreringsarbetet. Parterna känner till sin roll och sitt ansvarsområde i nätverket.

 10. BOTHNIA INTEGRATION –projektet Gränsöverskridande samarbete ger möjligheter att • få kontakt medintressegrupper som kan främja invandrarnas integrering • tillsammans med andra ordna olika gemensamma tillställningar tex. informations- eller utbildningstillfällen • förebygga uppkomsten av tex. konkurrenssituationer och/ eller dubbelarbete • koordinera utbudet av åtgärder som riktas till invandrare

 11. BOTHNIA INTEGRATION –projektet Vasa Katarina Fogde, projektchef tfn 050- 396 0944 Katarzyna Hyla, projektarbetare tfn 050- 396 1519 Jakobstad Tarja Karlström, projektarbetare tfn 050- 396 1681 Karleby Vuokko Ekdahl, projektarbetare tfn 050- 396 1650

 12. BOTHNIA INTEGRATION –projektet Tack!