OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUKKAAN TOTEUTTAMISEN TAVOITTEITA
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUKKAAN TOTEUTTAMISEN TAVOITTEITA ”Towards Excellent FinnAppre” Veikko Määttä. OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUKKAAN TOTEUTTAMISEN TAVOITTEITA / FinnAppre.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - duaa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppisopimuskoulutuksen laadukkaan toteuttamisen tavoitteita towards excellent finnappre

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUKKAAN TOTEUTTAMISEN TAVOITTEITA

”Towards Excellent FinnAppre”

Veikko Määttä


Oppisopimuskoulutuksen laadukkaan toteuttamisen tavoitteita finnappre
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUKKAAN TOTEUTTAMISEN TAVOITTEITA / FinnAppre

 • Oppisopimuskoulutus koulutusmuotona tarvitsee käsiteanalyysiä, uudelleen käsittellistämistä, perehtymistä ominaispiirteisiin ja lainsäädäntöön (työssäoppimisen arviointi 2005)

 • Osaamisen ja hyvien käytänteiden siirtäminen myös uusille järjestäjille. Kuka kantanut vastuuta koulutuksen laajentuessa?

 • Liian suuri luottamus ”oppilaitosnäkökulmaan” asiantuntijajärjestelmän kustannuksella


Oppisopimuskoulutuksen kuvaus
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KUVAUS / FinnAppre

 • Engl. käsite Apprentice peräisin sanasta to apprehend

  • – ymmärtää, muodostaa merkitys (to apprise – tiedon muodostaminen)

 • Oppisopimuskoulutus transformaalisena ja funktionaalisena prosessina

  • transformaalinen: siirtyminen työelämään, kohoaminen tutkintotasolla

  • funktionaalinen: vuorotteleva ja integroitu koulutusjärjestely

 • Oppisopimuskoulutus myös osana teollisuus- ja työmarkkinasuhteita

  • työllistävä oppisopimuskoulutus, jatkotutkinnot

 • Kansainvälinen koulutusjärjestelmä

  • Integroitu koulutusjärjestelmä Suomessa (näyttötutkintoperusteinen)

 • from the educatice family to (paid)community of practice

  • tärkeää työpaikalla tapahtuva oppiminen ja harjaantuminen, asiantuntijaohjaus (työpaikkaohjaaja / opettaja) ja ammatillinen laaja-alaisuus

 • Kolme ominaispiirrettä (Fuller ja Unwin 1998) : Vastuut ja velvollisuudet, yhteisö ja integraatio.


Oppisopimuskoulutuksen paradigma

Sopimusperusteisuus / FinnAppre

Yhteisöllisyys

Integraatio

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PARADIGMA


Oppisopimuskoulutuksen laadukkaan toteuttamisen tavoitteita towards excellent finnappre

Sosiaalinen yhteisö / FinnAppre

Opetusministeriö, koti

Alueellinen yhteisö

Koul.järjestäjä

Kehittäjät, tutkijat

Ammatillinen yhteisö

Oppilaitos

Pedagoginen yhteisö

Työpaikka

Yhteisöllisyyden tasot oppisopimuskoulutuksessa

(Paid)CoP


Sopimusperusteisuus ja integraatio oppisopimuskoulutuksessa

Sopimusperusteisuus / FinnAppre

Moraalinen työsopimus

Integraatio

HK

Sopimuk-sen tavoite ja peruste

Laatu-ohjaus

Horisontaalinen integraatio

Vertikaalinen integraatio

Sopimusperusteisuus ja integraatio oppisopimuskoulutuksessa


Oppisopimuskoulutuksen laadukkaan toteuttamisen tavoitteita finnappre1

1. Oppisopimuskoulutuksen sisällön laajuus / FinnAppre

Breadth

Työ- ja /oppimistehtävien autenttisuus ja monipuolisuus

Broad exposure to authentic tasks

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUKKAAN TOTEUTTAMISEN TAVOITTEITA / FinnAppre

2. Oppimisen syvyys

Depth

Työ-ja oppimistehtävien integrointi ja reflektio

Intergrating theory and practice to critical thinking

3. Kehittävä vuorovaikutus työpaikalla

Interaction

Työpaikka vuorovaikutuksellisena ja kehittävänä oppimisympäristönä

Educativeenvironment in the workplace

4. Oppisopimuskoulutuksen

tavoite ja edistyminen

Attainment and progression

Työ tutkinnon osana ja osaamista edistävänä menetelmänä

Qualification and feedback of progress

5. Osaamisyhteisö oppisopimuskoulutuksessa

Communities of practice

Työpaikka ja oppilaitos sitoutuneena osaamisyhteisönä / verkostona

Commitment of employer

6. Oppisopimuskoulutuksen toiminnan laatuohjaus

Quality management

Prosessilähtöisyys, oppilaitos-/koulutusalakohtainen työssäoppimisen arviointi ja kehittäminen

Processcriteria to improvequality

7. Koulutustarjonta ja tasa-arvo

Access and equalopportunities

Aloittamisen helppous, joustavuus, työssäoppimis-paikkoja monilla aloilla, pk-sektorin tukeminen

Social equality, non-traditionalsectors and groups

Workplace as ”an educativeenvironment”


Oppisopimuskoulutuksen laatu ja vaikuttavuus

LAATUTEKIJÄT / FinnAppre

KUVAUS

EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS

1. Koulutuksen sisällön laajuus

”Opiskelijan tulisi saada riittävän laaja käsitys tutkinnosta ja siihen sisältyvistä keskeisistä työtehtävistä.”

 • koulutustavoitetta (tutkinto-) tukevat työ- ja oppimistehtävät

 • oppimisnäkemyksen laajuus ohjauksessa

 • opiskelija- työpaikkakohtainen henkilökohtaistaminen

2. Oppimisen syvyys

”Opiskelijan tulisi koulutuksensa aikana oppia tarkastelemaan työtehtäviä oppimisen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta.”

 • opiskelijan reflektiivisen ajattelun vahvistaminen keskusteluissa

 • arviointi- ja palautetilanteiden ”kehittäminen”

 • ohjausvalmiuksien kehittäminen työpaikoilla

3. Koulutuksen tavoite ja edistyminen

”Koulutuksen tavoitteena on osaamisen vahvistuminen ja tutkinnon suorittaminen.”

 • tutkinnon suorittaminen opiskelijan tavoitteena (sopimus)

 • läpäisyyn enemmän huomiota

 • työpaikkaohjaajakoulutus osaamista vahvistavana menetelmänä

 • palautejärjestelmän kehittäminen


Oppisopimuskoulutuksen laatu ja vaikuttavuus1

LAATUTEKIJÄT / FinnAppre

KUVAUS

EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS

4. Oppimista edistävä osaamisyhteisö

”Eri osapuolista muodostuva osaamisyhteisö voi edistää ja tukea opiskelijaa ja hänen edistymistään koulutuksen aikana. Oppiminen on pitkälle sosiaalinen tapahtuma, jossa hyvä ja kehittävä vuorovaikutus sekä asiantuntijaohjaus edistävät oppimista työpaikoilla.”

 • työelämävastaavuuden vahvistaminen: työpaikka ja tietopuolisen opetuksen tuottajasitoutuneina osaamisyhteisönä

 • kehittävä vuorovaikutus työpaikalla

 • dialogisuuden edistäminen yhteisössä

5. Toiminnan laatuohjaus

”Useassa eri oppimisympäristössä tapahtuva integroitu koulutus edellyttää sopimuksellisuutta, toiminnan laadukasta suunnittelua, pedagogisesti kestävää toimintaa ja laadun jatkuvaa tarkkailua.”

 • sopimuksellisuus, pedagogisesti kestävä ja kustannustehokas toiminta

 • koulutuksen laadun arviointi ja jatkuva kehittäminen

 • arviointikäytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen työpaikoille

 • t&k -toimintaa

6. Koulutus-tarjonta ja tasa-arvo

”Koulutustarjonnan tulisi olla tasavertaista alueittain, aloittain ja sukupuolittain. Sen tulisi sisältää mahdollisuuksia myös erityisryhmien koulutuksen järjestämiseen.”

 • mahdollisuuksia pk-sektorille oppisopimuskoulutukseen

 • kustannusten kompensointi (koulutuskorvaukset)

 • alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutuminen

 • harvinaiset ja uudet ammatit


Oppisopimuskoulutuksen laatu ja vaikuttavuus paimenkirjeen kautta tarkasteltuna
Oppisopimuskoulutuksen laatu ja vaikuttavuus / FinnAppre(paimenkirjeen kautta tarkasteltuna)

 • Koulutustarjonta ja tasa-arvo

 • kysyntälähtöisyyden, tiedottamisen ja markkinoinnin ongelma

 • koulutustarjonnassa ollut”voimakasta markkinointia” ja volyymin lisäämistä

 • tiedottamista oltava, myös ”suoratiedottamista”, liittyy koulutustarjonnan tasa-arvoon

 • tiedottamisen ja yhdenvertaisen kohtelun vastuu uusissa tutkinnoissa? mikä rooli työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöillä?

 • Oppisopimuskoulutuksen laadunohjaus

 • TQM, BSC, EFQM??? Strategian ja TTS:n vaikutukset

 • Oppisopimuskoulutuksen ominaispiirteet saattavat jäädä usein taka-alalle (hallinnon näkökulma)

 • Sopimuksellisuus hallinnollisena ja oikeudellisena periaatteena


3 koulutuksen tavoite ja edistymisen seuranta
3.Koulutuksen tavoite ja edistymisen seuranta / FinnAppre

 • tavoitteena osaamisen vahvistuminen ja tutkinnon suorittaminen; tutkinnon suorittaminen korostunut, ei osaamisen vahvistuminen joissain järjestelyissä (pätevyys)

 • koulutussuunnittelu ja tiedonhallinta: läpäisyn seuraaminen

 • työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ohjaus ja arviointi sidottuna koulutuskorvauksien maksatukseen


4 5 koulutuksen laajuus ja oppimisen syvyys
4-5. Koulutuksen laajuus ja oppimisen syvyys / FinnAppre

 • opiskelija- ja työpaikkakohtainen henkilökohtaistaminen suoritettavaan tutkintoon nähden on vaihdellut

 • laaja-alaistamisen ongelmat (oppilaitoksen vastuu korostunut)

 • reflektio työpaikoilla, työelämävastaavuus tietopuolisessa koulutuksessa

 • työssä harjaantuminen vähemmällä huomiolla koulutuksessa


6 oppimista mahdollistava ja edist v osaamisyhteis
6. Oppimista mahdollistava ja edistävä osaamisyhteisö / FinnAppre

 • tutkintorakenne ja näyttöjärjestelmä vastaa entistä paremmin työelämän tarpeita (perustutkintojen ongelmat)

 • koulutussuunnittelu eri tasoista (perehtyminen, osaaminen ja koulutus)

 • kehittäminen mukaan (t&k)

 • osaamisyhteisöjen kehittämisen hallinta vaatii osaamista ja resursseja (uudet työpaikat, uudet järjestäjät)

 • koulutuksen järjestämisluvat (ongelma: lupien vapauttaminen ilman osaamisen tarkastelua ja järjestäjäkohtaista vastuunkantoa)