monitoring a informa n syst m o cudzorod ch l tkach v potravin ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách. Šalgovičová D., Krížová S., Dobríková E. Celoplošný monitorovací systém tvorí 10 čiastkových monitorovacích systémov. Čiastkový monitorovací systém Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách' - driscoll-trevino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monitoring a informa n syst m o cudzorod ch l tkach v potravin ch

Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách

Šalgovičová D., Krížová S., Dobríková E.

slide3

Čiastkový monitorovací systém Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“

Garantom ČMS je na základe uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a č. 288/95 rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky a jeho gestorom je

Výskumný ústav potravinársky

Bratislava

kde bolo zriadené „Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok.

ms cl pozost va z troch subsyst mov
ČMS CL pozostáva z troch subsystémov:
 • Koordinovaný cielený monitoring - 1991 KCM
 • Monitoring spotrebného koša - 1993 MSK
 • Monitoring poľovnej zveri a rýb - 1995 MLZ

Spolupracujúce organizácie:

 • Štátna veterinárna a potravinová správa ŠVaPS
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva VÚVH
 • Hydromeliorácie, š.p.
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav

poľnohospodársky ÚKSÚP

syst m odberu vzoriek a sledovan parametre msk
Systém odberu vzoriek a sledované parametre - MSK
 • hovädzie mäso, bravčové mäso, hydina, mäsové výrobky, mlieko, syry, jogurty, vajcia, maslo, masť, chlieb, pečivo, ryža, rastlinné oleje, zemiaky, kapusta, mrkva, cibuľa, paradajky, citrusy, jablká, pivo, víno, káva, malinovky, pitná voda
 • odber vzoriek 2 krát ročne (máj, september)
 • Sledované parametre: chemické prvky, chlórované pesticídy, polyaromatické uhľovodíky, kongenery PCB, dusičnany, dusitany, aflatoxíny, veterinárne liečivá
 • sledované lokality: Bratislava, Žiar nad Hronom, Krompachy - I.

Galanta, Nitra, Hnúšťa - II.

Horná Súča, Tvrdošín, Kežmarok - III.

 • I. silne znečistené oblasti, II. stredne znečistené oblasti, III. relatívne čisté oblasti
syst m odberu vzoriek a sledovan parametre mlz
Systém odberu vzoriek a sledované parametre - MLZ
 • sledovaná zver: malá zver, raticová zver, ryby
 • sledované parametre:

svalovina - zver: Cr, Ni, As,Pb, Cr, Cu, kongenery PCB

pečeň - zver: Cr, Ni, As,Pb, Cr, Cu

svalovina - ryby: Cr, Ni, As,Pb, Cr, Cu, kongenery PCB

analýzy umelých rádionuklidov v rybách: v okresoch Trnava a Levice nad a pod výpusťami jadrových elektrární J.Bohunice a Mochovce

 • sledované lokality: Dunajská Streda, Trnava, Levice, Šaľa, Poprad, Vranov, Prievidza, Žiar nad Hronom, Revúca, Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov
slide8

Realizácia ČMS CL sa vykonáva na základe každoročne aktualizovaných realizačných projektov.

Zároveň už od roku 1994 je ČMS CL napojený na medzinárodný monitorovací systém GEMS/FOOD EURO, do ktorého boli zaslané údaje z výsledkov KCM a MSK za rok 1993 až 2002.

Od začiatku realizácie projektu v roku 1991 bolo monitorovanie zabezpečované celkovo v 485 poľnohospodárskych podnikoch a na ploche 246 000 ha pôdy. Celkovo bolo v rámci troch monitorovacích subsystémov – Koordinovaný cielený monitoring, Monitoring spotrebného koša a Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb vyšetrených 36 443 vzoriek.

slide9

Riadiaca sféra SR

_____________________________________________

MZ SR MP SR MŽP SR

správy ..

publikácie

PIS - CL

VÚP Bratislava

Verejnosť

Región

_____________________________________________________________

ŠVÚ KVaPS RVaPS VaK PP PPP

Slov.poľovnícky zväz Slov.rybársky zväz

správy, objednávky