Beat g eneration
Download
1 / 22

Beat g eneration - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Beat g eneration. Beatnici (zbitá generace). l iterární a sociální protestní hnutí americké mládeže v 50. a 60. letech 20. stol. (ovlivňuje i generaci Čechů) h lásají dobrovolnou chudobu p racují jako dělníci, obchodní cestující s kupina literátů působí v New Yorku a San Francisku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beat g eneration' - driscoll-trevino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Beat g eneration

Beat generation

Beatnici (zbitá generace)


 • literární a sociální protestní hnutí americké mládeže v 50. a 60. letech 20. stol. (ovlivňuje i generaci Čechů)

 • hlásají dobrovolnou chudobu

 • pracují jako dělníci, obchodní cestující

 • skupina literátů působí v New Yorku a San Francisku

 • v jejich dílech nacházíme vzpouru proti konzumnímu ideálu americké poválečné společnosti


 • vybočují z reality - vedou bohémský život, hledají oporu v drogách a alkoholu, v budhismu (asijská filozofie) v hudbě, cestují

 • Allen Ginsberg

 • báseň Kvílení – psaná volným veršem pod vlivem drog

 • cíl: šokovat, provokovat

 • snové vize se prolínají s realitou

 • nesouvislé a intimní pasáže


Allen Ginsberg

1926 - 97


Úkol

 • Z Čítanky k literatuře v kostce si přečtěte úryvky zpěvů básně Kvílení

 • Všimněte si formy „rapsodického nářku“

  (Rapsodie je původně literární pásmo, které bylo vytvořeno z úryvků starořeckýchhomérskýcheposů a které bylo přednášeno (recitováno či předzpěvováno) tzv. rapsódem)


 • Interpretujte výraz Moloch

 • Ve 2. zpěvu si všimněte patetičnosti (patetický = vášnivý, nadšený, citově nadnesený), doložte

 • Vyhledejte v textu anaforu,metaforu, epiteton jako umělecké prostředky

 • Jack Kerouac

 • popsal životní styl beatniků

 • autobiografický román Na cestě – stal se kultovní knihou


 • kultovní román = označení pro literaturu revoltující proti tradičnímu pojetí literárního procesu. Obecně řečeno jde o texty tvořené a čtené výjimečnými individualitami, které se z určitého důvodu rozhodly, že nebudou sdílet společensky doporučovaný vkus


„tulák“

Jack Kerouac

(1922 – 69)

 • Smrt dává životu smysl, a proto je třeba mít ji vždycky u sebe - v mysli.“


Jack Kerouac okolo roku 1956

Umírá na následky alkoholismu


 • Přečtěte si ukázku z románu Na cestě z Čítanky k literatuře v kostce a odpovězte na otázky:

 • Co zachycuje autor v ukázce?

 • Vysvětlete slovo cesta v nadpisu. Jaký význam může mít ještě toto slovo?

 • Jak protestuje autor v románu proti konzumnímu ideálu společnosti? Jaká je jeho filozofie?

Úkol


 • Vysvětlete, co je forma literatuře v kostce a odpovězte na otázky:živelného psaní.

 • Všimněte si kompozice textu – není členěn do kapitol ani do odstavců!

 • Dokažte, že text postrádá jakoukoliv literární formu, že je jen proudem slov, kterými autor líčí, co prožil na cestě. Doložte v textu (zatrhněte pasáž)

 • Charakterizujte jazyk autora


 • William literatuře v kostce a odpovězte na otázky:Burroughs( 1914 – 98)


 • „duchovní otec“ beat literatuře v kostce a odpovězte na otázky:generation, vynálezce slova heavy metal

 • Vyvolal pobouření romány Feťák a Teplouš – popisuje zde otevřeně svou závislost na drogách (sám byl homosexuál)

 • Pro zabití manželky (v drogovém opojení ve hře na W.Tella) hledán úřady útěk na cesty

 • Experimentuje se žánry, pracuje metodoustřihu (kombinace fragmentů, novinových výstřižků, citátů s vlastní tvorbou)

  Divoká obraznost, cynický humor, všechny vrstvy jazyka


Zákaz prodeje pro literatuře v kostce a odpovězte na otázky:obscenitu (obscénní = oplzlý, nestydatý, nemravný)

mísí se zde pekelné litanie ze světa feťáckých vizí s drsnými vtipy, satirou a prorockými vizemi budoucí společnosti, před kterými by i George Orwell oněměl. Dnes má hodnotu mistrovského díla.

 • Další významné dílo

 • Nahý oběd


 • Charles literatuře v kostce a odpovězte na otázky:Bukowski(původem Němec)

 • Navazuje v 80. letech 20. stol. na beatniky svým vulgárním stylem a nekonvenční autobiografickou prózou – pohoršuje, šokuje

 • soubor povídek Všechny řitě světa i ta má

 • autobiograf. próza Holywoodaj.


Cit t

 • Lidský literatuře v kostce a odpovězte na otázky:plémě mě odjakživa znechucovalo. V podstatě mi na lidech přijde nechutná ta jejich rodinně-vztahová choroba, která zahrnuje manželství, přesuny moci a hmotný podpory a která jako bolák, jako lepra postupně zachvacuje: vašeho souseda, čtvrť, obvod, vaše město, okres, stát, národ... a všichni zúčastněný si v tomhle úle navzájem lezou do prdelí ve snaze ten stupidní zvířeckej děs přežít.

Citát:


Úkol


New Orleans díla – skladiště, kde Bukowski pracoval během svých toulek Amerikou.


Západ slunce díla nad Los Angeles, kde strávil Bukowski většinu svého života.


 • Lawrence díla Ferlinghetti(1919 žijící autor)

 • básník, malíř, překladatel, prozaik, dramatik

 • bohém, sám se ale nepovažuje za beatnika, je ale spjat s jejich programem

 • počátek tvorby spojen s braním halucinogenních látek


Lawrence díla Ferlinghetti


díla

 • Přečtěte si v Čítance k literatuře v kostce ukázky z díla L. FerlinghettihoObrazy zmizelého světa a Krajiny života a Krajiny umírání

 • Všimněte si stavby verše, formy a grafického ztvárnění básní, slovní zásoby


ad