Reporting
Download
1 / 10

Reporting - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Reporting. Charakteristika reportingu. reporting je obvykle chápán jako relativně samostatná součást IS, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny uživatelů reporting je tedy systém řízené zprávy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reporting' - drew-clay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Charakteristika reportingu
Charakteristika reportingu

 • reporting je obvykle chápán jako relativně samostatná součást IS, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny uživatelů

 • reporting je tedy systém řízené zprávy

 • poskytuje komplexní informace o aktivitách podniků, o které se uživatelé zajímají

 • je součástí controllingu

Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


Charakteristika reportingu1
Charakteristika reportingu

 • reporting lze členit z časového hlediska, z hlediska zaměření a prostředí

 • z časového hlediska na:

  • Reporting retrospektivní

  • reporting s orientací na budoucnost

 • z hlediska zaměření:

  • Reporting dílčí

  • Reporting souhrnný

 • z hlediska prostředí:

  • Reporting hodnotící vnější prostředí

  • Reporting hodnotící vnitřní prostředí

  • Reporting kombinovaný

 • Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Jak se reporting zpracov v
  Jak se reporting zpracovává?

  • pro vytvoření reportingu musíme zjistit potřebné údaje, které můžeme zjistit pomocí vnitřního informačního systému (např. statistiky a účetnictví) nebo vnějšího (např. zákazníci, odbytové cesty)

  • výstupem je tedy předem obsahově koncipovaný formulář (šablona), do kterého se vkládají zpracované informace

  • reporting by se měl psát v rozsahu potřeby pro jednotlivé uživatele – manažery nebo řídící úrovně

  Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Jak se reporting zpracov v1
  Jak se reporting zpracovává?

  • reporting se skládá ze tří složek zpracování, což je proces, zpracovatel a pravidla

  • proces – příprava souboru informací, které budeme zpracovávat a posléze dokumentovat

   • Součástí přípravy je také určení forem a techniky zpracování

 • zpracovatel – zaměstnanec podniku, který má odpovědnost za zpracování sledované činnosti s využitím podkladových a výstupních informací (např. hlavní účetní nebo personalista)

 • pravidla – dodržení posloupnosti zpracování a předávání informací (tzv. tras) organizaci pro konečné vyhotovení reportingu

 • Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Charakteristika jednotliv ch krok p i zpracov n reportingu
  Charakteristika jednotlivých kroků při zpracování reportingu

  • sběr údajů – shromažďování údajů k předem stanovenému datu a jsou zpracovány pro potřeby jednotlivých částí reportingu

  • zpracování informací – snahou je zpracovat informace do uceleného obrazu hodnoceného procesu s pomocí stanovených strukturovaných formulářů

  • přenos informací – májí písemnou nebo elektronickou podobu a jsou určeny jen pro určité zaměstance

  • kvalitní úroveň – přispívá manažerům k aktuální informovanosti k danému procesu – je to tzv. uživatelská databanka

  Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Komu tyto informace poskytuje
  Komu tyto informace poskytuje? reportingu

  • abychom správně pochopili význam reportingu, musíme analyzovat potencionální uživatele zpráv a jejich požadavky

  • uživatele můžeme v podstatě dělit na interní uživatelé a externí adresáty

  • interní uživatelé jsou především vlastníci mající rozhodovací pravomoci a jsou odpovědni za výsledky podnikových činností

  • externí adresáti zaujímají široké spektrum kontrolních orgánů, zájmových skupin i jednotlivců

  Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Jak jsou rovn zen
  Jaké jsou úrovně řízení? reportingu

  Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Vztah reportingu a is
  Vztah reportingu a IS reportingu

  • při navrhování systému podnikového reportingu by se měly dodržovat tyto zásady:

   • identifikovat uživatele zpráv a analyzovat jejich požadavky

   • různorodost obsahu zpráv podle potřeb interních a externích uživatelů

   • vhodná forma poskytovaných reportů

   • jednotný design zpráv

   • vhodný způsob distribuce zpráv, oddělení důvěrných informací od ostatních zpráv a jejich ochranu

   • využívat zpětnou vazbu na adresáty a zjišťovat jejich připomínky a návrhy ke zlepšování reportingu

  Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  Literatura
  Literatura reportingu

  • Kříž J., Zuzák R.: Administrativní technika. Skripta. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. ISBN 978-80-213-1158-9

  • http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm, Machač O.: Článek z časopisu IT SYSTÉM 12/2003 – Reporting jako součást informačního systému podniku. Univerzita Pardubice.

  Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh


  ad