valtion vuoden 2009 talousarvio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valtion vuoden 2009 talousarvio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valtion vuoden 2009 talousarvio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Valtion vuoden 2009 talousarvio - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Valtion vuoden 2009 talousarvio. Opetusministeriön pääluokka 6,2 mrd euroa Lisäystä 64 milj. euroa (VOS-uudistuksen vaikutukset mitätöity) Alv-osuuden vähennys -77 milj. euroa; toiminnalliset lisäykset 141 milj. euroa Koulutus- ja tiedepolitiikka: Perusopetus 62 milj. euroa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valtion vuoden 2009 talousarvio' - dreama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
valtion vuoden 2009 talousarvio
Valtion vuoden 2009 talousarvio
 • Opetusministeriön pääluokka 6,2 mrd euroa
  • Lisäystä 64 milj. euroa (VOS-uudistuksen vaikutukset mitätöity)
  • Alv-osuuden vähennys -77 milj. euroa; toiminnalliset lisäykset 141 milj. euroa
 • Koulutus- ja tiedepolitiikka:
  • Perusopetus 62 milj. euroa
   • Ryhmäkokojen pienentämiseen 30 milj. euroa
   • Erityisopetukseen 15 milj. euroa ja kerhotoiminnan tukemiseen 8 milj. euroa
   • Oppilaitosten perustamishankkeiden myöntämisvaltuudet 49 milj. euroa
  • Osaava-ohjelman rahoitukseen siirtona 8 milj. euroa (34 000 opettajan täydennyskoulutus)
  • Yliopistouudistus; 2 milj. euroa tutkimusinfrastruktuurin rahoittamiseen
  • Ammatillisen peruskoulutuksen paikkamäärän lisäykseen 8,5 milj. euroa (osa jo 2009 L-tae)
  • Ammatillinen lisäkoulutus yhteensä noin 15 milj. euroa + oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen siirtona 3 milj. euroa.
  • Maahanmuuttajataustaisen opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen 1 milj. euroa
aikuiskoulutuksen rahoitus opm n hallinnonalalla
Aikuiskoulutuksen rahoitus OPM:n hallinnonalalla
 • 29.10 Yleissivistävä koulutus 12,7 milj. e (+1 M€).
 • 29.20 Ammatillinen peruskoulutus 69 milj. e. (+7 M€)
 • 29.30 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa

sivistystyö 501 milj. e. (+26 M€)

 • 29.40 Korkeakouluopetus 267,6 milj. e. (+10,3 milj. e.)
 • 29.90 Liikuntatoimi 20,1 milj. e. (+0,5 milj. e.)
 • Yhteensä 870 milj. e. (+46 milj. e.)
aikuiskoulutus 29 30
Aikuiskoulutus 29.30
 • Aikuiskoulutus koko pääluokassa 29 määrärahataso 870 milj. euroa (sis. 165 milj. euroa yliopistojen yli 25 -vuotiaat opiskelijat) (kasvua 46 milj. euroa)
 • Talousarvion luvussa 29.30 määräraha 501,8 milj. euroa
  • Kasvua 26,6 milj .euroa
  • Kehykseen sisällytetyt lisäykset ja siirrot 12 milj. euroa
  • Budjettiriihen lisäykset 9,4 milj. euroa
  • VOS-indeksikorotukset 8,5 milj. euroa
  • Lukujen väliset siirrot:
   • Osaava ohjelman käynnistämiseen +8 milj. euroa momentilta 29.10.30
   • Avoimen AMK-avustuksiin -3,2 milj. euroa momentilta 29.30.21 lukuun 29.40
   • Liikenneopettajakoulutukseen +0,95 milj. euroa momentilta 29.40.30 momentille 29.30.31
  • Luvun 29.30 sisäiset siirrot
   • 29.30.21 > 29.30.32 3 milj. euroa (oppisopimustyyppinen)
   • 29.30.53 > 29.30.30 1,5 milj. euroa (opintokeskusten avustukset)
   • 29.30.20 > 29.30.53 65 000 euroa (oppilaitosten ympäristösertifikaattitoim.)
   • 29.30.21 > 29.30.53 269 000 euroa (neuvonta-, naisjärjestöt, vst)
luku 29 30 lis ykset
...Luku 29.30 lisäykset
 • Kehyksen mukaiset lisäykset ja siirrot
  • 8 milj. euroa Osaava-ohjelman käynnistämiseen momentille 29.30.20 siirtona momentilta 29.10.30
  • 3 milj. euroa (2009 I lisätalousarvion jatkona) momentille 29.30.31
  • 1 milj. euroa (2009 II lisätalousarvion jatkona) momentille 29.30.32
 • Budjettiriihessä tehdyt lisäykset
  • 4,6 milj. euroa ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien lisäämiseen momentille 29.30.31 (Sailas-paketti)
  • 3,8 milj. euroa oppisopimuskoulutuksena järj. amm. lisäkoulutukseen momentille 29.30.32 (Sailas-paketti)
  • 1 milj. euroa maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan Specima-koulutukseen momentille 29.30.20 (Sailas-paketti)
 • Säästöt luvussa 29.30
  • momentilta 29.30.21 0,5 milj. euroa, momentilta 29.30.31 0,3 milj. euroa ja momentilta 29.30.32 0,2 milj. euroa
momenttikohtainen l pik ynti
Momenttikohtainen läpikäynti
 • 29.30.20 Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot

24 233 000 euroa

  • 8 milj. euroa Osaava-ohjelmaan
  • 1 milj. euroa Specima-koulutus, vuoden 2010 taso 2 milj. euroa
  • Uudelleen kohdentamista; Opekon yhtiöittäminen ja lähialueyhteistyön vähentäminen > -350 000 euroa, joka kohdennettu kielitutk. kehittämiseen ja toimeenpanoon, Suomessa asuvien ulkom. opetukseen ja ympäristösertifikaattitoimintaan momentille 29.30.53
 • 29.30.21 Aikuiskoulutuksen kehittäminen 3 010 000 euroa
  • -3,2 milj. euroa (avoin amk) momentille 29.40.30, -3 milj. euroa (yo:jen tuotekehitysrahaa) momentille 29.30.32 ja 269 000 euroa momentille 29.30.53 (neuvontajärjestöt, kriittinen kk, sivistysjärjestöt)
  • Varauduttu OECD/PIAAC taitotasomittauksen kustannuksiin (480 000 euroa) ja siirretty opm:n arviointimomentille 75 000 euroa
momenttikohtainen l pik ynti1
.....momenttikohtainen läpikäynti
 • 29.30.30 Valtionosuus vapaan sivistystyön käyttökustannuksiin

162 716 000 euroa (VOS 155 843 000 ja VAS 6 873 000)

  • Indeksikorotukset 3,65 milj. euroa
  • Siirto momentilta 29.30.53 1,5 milj. euroa (opintokeskukset)
 • Avustusten määrää nostetaan em. siirron lisäksi 533 000 eurolla
 • Avustukset kasvavat kaikilla pl. kesäyliopistot, (opintokeskukset +1,5 me)
 • Kansanopistojen suoritemäärässä vähennystä noin 1,9 %, jonka perusteena toteutuneiden suoritemäärien vähentyminen, muilla suoritemäärissä kasvua
 • VST-ohjelman toimeenpanoon varauduttu; laatu- ja kehittämisavustukset sekä rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen
momenttikohtainen l pik ynti2
.....momenttikohtainen läpikäynti
 • Ammatillinen lisäkoulutus, 29.30.31 146 969 000 euroa
  • Indeksikorotus 3,2 milj. euroa
  • Suoritemäärien lisäykset 7,6 milj. euroa (+950 otv, noin 6 %) (3 milj. euroa sisältyi LTA I 2009)
  • Opiskelijatyövuosien enimmäismäärä 16 600
  • Hallinnonalan säästöosuudesta -0,3 milj. euroa
 • Oppisopimuskoulutus 135 069 000 euroa
  • Indeksikorotus 1,1 milj. euroa
  • Ammatillinen lisäkoulutus noin 88,3 milj. euroa
   • Opiskelijapaikkojen lisäämiseen 3,8 milj. euroa (3 milj. euroa sisältyi LTA II 2009)
   • Oppisopimusten enimmäismäärä 29 160 (painotettu enemmän ei-tutkintoon valmistavaa lisäkoulutusta
  • Ammatillinen peruskoulutus noin 46,7 milj. euroa (+ kuntien rah. osuus 58,4 milj. euroa)
   • Opiskelijapaikkoja 15 050
  • Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen 4 milj. euroa (lisäys 3 milj. e siirtona momentilta 29.30.21)
   • Laskennallisesti noin 1 240 oppisopimuspaikkaa)
  • Hallinnonalan säästöosuudesta 0,2 milj. euroa
momenttikohtainen l pik ynti3
.....momenttikohtainen läpikäynti
 • 29.30.51 Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin 20 157 000 euroa
  • Indeksikorotus 473 000 euroa
 • 29.30.52 Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin

1 000 000 euroa

  • Määrärahataso ennallaan
  • Momentin nimi muutettu; vain vapaan sivistystyön perustamiskustannukset
 • 29.30.53 Valtionavustus järjestöille 8 620 000 euroa
  • Siirrot -1,5 milj. euroa, + 0,334 euroa
  • Muutokset yhteensä -1,166 milj. euroa