slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forum 20 år 1993-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Forum 20 år 1993-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Forum 20 år 1993-2013. 1800-1910. Lasarett och sjukstugor. 1910-1950. Sanatorier och epidemisjukhus. 1950-1980. Storsjukhusen och den offentliga sektorns expansion. Landstingens fastighetsförvaltning i expansion fram till 1980-talet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forum 20 år 1993-2013' - dreama


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Forum 20 år

1993-2013

1800 1910
1800-1910
 • Lasarett och sjukstugor
1910 1950
1910-1950
 • Sanatorier och epidemisjukhus
1950 1980
1950-1980
 • Storsjukhusen och den offentliga sektorns expansion
landstingens fastighetsf rvaltning i expansion fram till 1980 talet
Landstingens fastighetsförvaltning i expansion fram till 1980-talet
 • Stora fastighetsägare och byggherrar
 • Komplexa byggnader och projekt
 • Beställarkompetens med resurser för fastighetsutveckling och byggproduktion
 • Centraliserad ägarstyrning
 • Fastighetsdrift och verksamhetsservice i sjukhusen regi
landstingens 80 tal
Landstingens 80-tal
 • Stark centralstyrning
 • Ekonomiska underskott (skatten kan inte längre höjas)
 • Reducering av personal
 • Vårdköer
 • Strukturförändring
 • Effektivisering
 • Intern prissättning
1990 tal decentralisering och kundnytta
1990-talDecentralisering och kundnytta
 • Fortsatt effektivisering med marknaden som modell
 • Beställar-utförarmodeller i vården
  • Stockholms-, Bohus-, Dalamodellen m.fl.
 • Fastighetsverksamheten blir resultatenhet med intäkter från internhyror.
 • Fokus på effektivare lokalutnyttjande och kostnadsminskningar för drift, underhåll och energi.
 • Förvaltarbyggherre med uppdrag att skapa kundnytta.
 • Ädel-, psykiatri- och gymnasiereformer minskar Landstingets fastighetsinnehav.
1990 tal forts
1990-tal forts.
 • Privata vårdgivare gör entré
 • Outsourcing av fastighetsdrift
 • Förvaltaren tillsammans med sjukhusen tar fram Fastighetsutvecklingsplaner
 • Facilities management
 • Miljö- och hållbarhetsfrågor
resultat
Resultat
 • Effektivare lokalutnyttjande resulterade i stora vakanser som kunde hyras ut eller försäljas.
 • Landstingens fastighetsinnehav minskar med 1/3-del.
 • Reavinster och sjunkande räntor ger överskott till ägaren att fördela till sjukvården.
2000 tal
2000-tal
 • De lågt hängande frukterna nedplockade
2000 tal centralisering och koncernnytta
2000-talCentralisering och Koncernnytta
 • Hyresgästerna tar ett större ansvar för sin lokalförsörjning och börjar upprätta lokalförsörjningsplaner.
 • Serviceförvaltningar bildas med FM-uppdrag inkl. fastighetsförvaltning.
 • Somliga sjukhus från expansionsåren börjar bli omoderna.
 • Fortsatt ökning av inflyttningen till storstadsregionerna skapar kapacitetsbrist på vårdplatser.
 • Centrala programfunktioner för strategiska investeringar börjar inrättas i landstingens ledningar.
slide13

Macro

UPPDRAG:

Bistå och företräda ägaren/landstinget i fastighetsstrategiska frågor.

Skapa Koncernnytta

ÄGARPERSPEKTIV

Långsiktighet

Skapa

Framtiden

Strategisk ledning

UPPDRAG:Tillhandahålla ändamålsenliga

lokaler och service

Internpriser.

Skapa Kundnytta

Fastighetsutveckling…

Strategisk planering

Förutse

Framtida behov

Infrateknik

?

Projektledning

Behandla

Uppkomna behov

KUNDPERSPEKTIV

Operativt

Förhållningssätt

Operativ ledning

Projektledning

PU/Omby

Förvaltning

Drift

Hantera

Akuta behov

?

Service

Micro

Framförhållning

Lång

Kort

ad