vend gl t s s sz llodaszervez s gazd lkod s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás. Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben Az SZMSZ. Szervezet és szervezés kapcsolata.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vend gl t s s sz llodaszervez s gazd lkod s

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben

Az SZMSZ

szervezet s szervez s kapcsolata
Szervezet és szervezés kapcsolata
 • Szervezet az emberek meghatározott céllal létrejött csoportja, melyben az egyének a cél érdekében folyamatosan tevékenykednek, erre szakosodott vezetők irányításával.
 • Szervezés olyan tevékenység, amely kitűzött célok elérésének érdekében alakítja a szükséges munkafolyamatokat, az ezeknek megfelelő szervezeteket. Meghatározza és elrendezi az ezekhez szükséges munkaerőt és munkaeszközöket.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a szervez s ter letei
A szervezés területei
 • Vállalkozásszervezés
 • Alaptevékenység szervezése
 • Ügyvitelszervezés
 • Igazgatásszervezés

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

v llalkoz sszervez s
Vállalkozásszervezés

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

v llalkoz sszervez s1
Vállalkozásszervezés

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

szervezet s szervez s kapcsolata1

Célok és érdekek

átfedése

(egybeesése)

Szervezeti célok

és érdekek

Egyéni célok,

és érdekek

Formális és

informális

csoportcélok,

érdeke

Szervezet és szervezés kapcsolata

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a sz lloda zem s munkaszervez se
A szálloda üzem- és munkaszervezése
 • Mi a szervezetünk célja?
 • Milyen feladatokat tűzünk ki?
 • Milyen alapelvek mellett szervezzük meg a munkát?

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

az zemszervez s meghat roz sa
Az üzemszervezés meghatározása
 • Üzemszervezés
  • meghatározza és csoportosítjaa céljainak, feladatainakmegfelelő munkafolyamatokat,
  • meghatározza ezekmegvalósításánakmódszereit és feltételeit:
   • a szükséges munkaerőt,
   • a munkaeszközöket és
   • a munka tárgyát.
  • a leginkább megfelelőszervezet kialakítása.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

zemszervez si alapelvek
Üzemszervezési alapelvek
 • tagolás és összehangolás,
 • egyidejűség és folyamatosság,
 • párhuzamosság,
 • centralizáció és decentralizáció

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

tagol s sszehangol s
Tagolás – összehangolás
 • mennyiségi munkamegosztás – horizontális
 • minőségi munkamegosztás – vertikális
 • időbeni munkamegosztás
 • vezetői és végrehajtói munkafolyamatok megosztása

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

tagol s sszehangol s1
Tagolás, összehangolás
 • Folyamatok térben és időben különbözőek, azaz tagoltan vannak jelen, de feladatunk ezek maximális összehangolása
   • Alaptevékenység: elszállásolás, ellátás, egyéb szolgáltatások
   • Melléktevékenységek
 • Nincs általános érvényű séma, ami minden szállodára vonatkozik.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

egyidej s g folyamatoss g
Egyidejűség – folyamatosság
 • A munkafolyamatok a szervezet rendjének és felépítésének a tartalmát jelentik.
 • A munkafolyamatok
  • térben és
  • időben játszónak le.
 • Munkafolyamat szintjei:
  • részfolyamatok
   • műveletek
    • mozdulatok

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

egyidej s g folyamatoss g p rhuzamoss g
Egyidejűség, folyamatosság, párhuzamosság
 • Nem lehet a szállodai szolgáltatásokat egységes munkafolyamatokba összerakni, mert ezek történhetnek párhuzamosan egymás után  minden munkafolyamatot a vendég oldaláról szemlélünk.
 • Folyamatosság: pl. csoportokat egy szintre helyezni

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

centraliz ci decentraliz ci
Centralizáció, decentralizáció
 • Leginkább a gazdasági és a marketing döntéseknél jelentkező alapelv.
 • Bizonyos döntéseket központosítanak (pl. egységes marketing), de bizonyos munkafolyamatokat decentralizálnak (pl. egy szálloda önálló ajánlatai)
 • Függelmi és funkcionális szervezés:
  • irányítói fok szerint
  • munkakapcsolati fok szerint

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

legjellemz bb szervezeti form k
Legjellemzőbb szervezeti formák
 • Lineáris (vonalas) szervezeti forma
 • Funkcionális szervezeti forma
 • Törzskari szervezeti forma
 • Divízionális szervezeti forma
 • Mátrix szervezeti forma

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

line ris szervezeti forma
Lineáris szervezeti forma
 • Egyszerű, jól áttekinthető, egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyok jellemzik.
 • Minden beosztottnak egy főnöke van, tőle kaphat utasítást, illetve neki tartozik beszámolási kötelezettséggel.
 • Egyértelműen tisztázott a menedzsment rangsora.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

line ris szervezeti forma1
Lineáris szervezeti forma

A l s ó s z i n t ű m e n e d z s m e n t

V é g r e h a j t ó s z e r v e z e t

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

funkcion lis szervezeti forma
Funkcionális szervezeti forma
 • Az elsődleges munkamegosztás funkciók szerint történik.
 • A stratégiai és operatív döntési jogkörök a csúcsmenedzsmentben összpontosulnak.
 • A csúcsmenedzsmentben kialakul egy alapvetően szakmai munkamegosztás.
 • Az alsóbb szintű menedzsment, illetve szervezeti egységek az utasításokat több vezetőtől is kaphatják.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

funkcion lis szervezeti egys g
Funkcionális szervezeti egység

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

t rzskari szervezeti forma
Törzskari szervezeti forma
 • Célja a vezető túlterheltségének csökkentése, a szakmai színvonal növelése.
 • A szervezet kiegészül egy törzsegységgel, amely a különböző szakterületek szakértőit foglalja magába.
 • A törzsegység véleményt alkot, de utasítási joga nincs.
 • Feladatuk: tanácsadás a vezető számára.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

t rzskari szervezeti forma1
Törzskari szervezeti forma

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

divizion lis szervezeti forma
Divizionális szervezeti forma
 • Az elsődleges munkamegosztás tárgyi elvű, azaz: termékek, vagy vevők, vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a szervezetet.
 • Ebben a szervezeti egységben működnek az országos hálózattal rendelkező szállodai vállalkozások.
 • Az irányítási, koordinációs és ellenőrzési tevékenységet központi egységek látják el.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

div zion lis szervezeti forma
Divízionális szervezeti forma

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

m trix szervezeti forma
Mátrix szervezeti forma
 • A tárgyi elvű és a funkcionális munkamegosztás egyszerre jelenik meg.
 • A funkcionális vezetők szakterületük irányítása során továbbra is a vállalat valamennyi tevékenységét átfogják.

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

m trix szervezeti forma1
Mátrix szervezeti forma

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a sz llodai szmsz
A szállodai SZMSZ

Törvényi előírás

Társasági forma

Szervezeti felépítés

Üzletpolitikai cél

SZMSZ

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

az szmsz tartama
Az SZMSZ tartama
 • Társaság adatai, szervezete
 • Feladatok, jogkörök:
  • tulajdonos,
  • ügyvezető,
  • alkalmazott
 • Munkaszervezés
 • Üzemeltetési rend (szabályzat)
 • Ügyviteli rend (szabályzat)

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

az szmsz fel p t se
Az SZMSZ felépítése
 • Általános rész
 • Működési rend

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

ltal nos r sz
Általános rész
 • cég neve
  • cég idegen nyelvű elnevezései
  • ügyvitelben használt rövidítés
 • cég székhelye
 • társasági szerződés kelte
 • cégjegyzék
  • száma
  • kelte
 • statisztikai számjel
 • bankszámlaszám
 • adóigazgatási azonosító szám
 • törvényességi felügyeleti szerv

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

ltal nos r sz1
Általános rész
 • Hosszú távú üzletpolitikai célkitűzések
 • Tevékenységi kör megjelölése (TEÁOR)

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

ltal nos r sz2
Általános rész
 • társaság jogállása
 • társaság képviselete
 • cégjegyzés szabályai
 • munkáltatói jogok
  • gyakorlója,
  • hatásköre

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

m k d si rend
Működési rend
 • Munkáltatói jogok gyakorlása
 • Belső szabályzatok, utasítások készítése
 • Titoktartási kötelezettség
 • Külső adatszolgáltatási kötelezettség
 • Tömegtájékoztatás
 • Az üzemeltetés ügyviteli rendje
 • A dolgozók belső érdekeltségi rendszere

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a dolgoz k bels rdekelts gi rendszere
A dolgozók belső érdekeltségi rendszere

Ösztönözzön a vagyon, az eredmény növelésére, hatékony munkavégzésre

 • bérrendszer
 • prémiumrendszer
 • jutalmazási rendszer
 • bérpótlékok
 • munkabéren kívüli juttatások, szolgáltatások

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

elsz mol si rendszer sz mviteli politika
Elszámolási rendszer – számviteli politika
 • Kialakítása:
  • a hatályos számviteli törvények és a gazdasági társaságokról szóló törvények alapján
 • Alkalmazása:
  • a szálloda gazdálkodási rendjének megfelelően

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

bels ellen rz s a sz monk r s rendszere
Belső ellenőrzés,a számonkérés rendszere
 • ügyvezető igazgató
 • munkaterületenkénti vezetők
 • munkafolyamatokba épített ellenőrzés

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

szervezeti fel p t s meghat roz sa
Szervezeti felépítés meghatározása
 • tevékenységi körök szerint
  • Igazgatóság
  • Szálloda – szállásadás
  • Vendéglátó egységek – ellátás
  • Gyógyászat
  • Kiegészítő tevékenység
   • műszak
   • mosoda
   • biztonsági szolgálat
   • garázs

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

szervezeti fel p t s meghat roz sa1
Szervezeti felépítés meghatározása
 • függelmi viszony szerint
  • szervezeti felépítési sémában
  • alá-fölérendeltségi viszony
  • munkakörök kapcsolódási pontjait

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a grand hotel hungaria szervezeti fel p t se
A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a grand hotel hungaria szervezeti fel p t se1
A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a grand hotel hungaria szervezeti fel p t se2
A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

a grand hotel hungaria l tsz m sz ks glete
A Grand Hotel Hungarialétszám-szükséglete

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

k sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelőfigyelmüket,

viszontlátásra!

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás