koncepce p e o star ob any l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koncepce péče o staré občany PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koncepce péče o staré občany

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Koncepce péče o staré občany - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Koncepce péče o staré občany. MUDr. Božena Jurašková,Ph.D. Národní plán přípravy na stáří. Schválení v květnu r. 2OO2 Kromě orgánů státní zprávy podílnictví i zástupců veřejnosti a nestátního neziskové sektoru Nastínění cest , které je třeba řešit, pojmenování jednotlivých okruhů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncepce péče o staré občany' - doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koncepce p e o star ob any

Koncepcepéče o staré občany

MUDr. Božena Jurašková,Ph.D

n rodn pl n p pravy na st
Národní plán přípravy na stáří
 • Schválení v květnu r. 2OO2
 • Kromě orgánů státní zprávy podílnictví i zástupců veřejnosti a nestátního neziskové sektoru
 • Nastínění cest , které je třeba řešit, pojmenování jednotlivých okruhů
doporu en rady evropy sv tov zpr va o zdrav 2ool
Doporučení Rady EvropySvětová zpráva o zdraví 2OOl
 • Řeší klíčové problémy duševního zdraví a nemoci, a návrhy na jejich řešení
 • Doporučení vládám členských zemí Rady Evropy:
 • Problematika chronicky nemocných a zdravotní péče pro ně
 • Kvalita zdravotní péče
 • Postavení pacientů a jejich organizací
 • Problematika seniorů v institucích
 • Doporučení pro dobrou klinickou praxi
koncepce oboru geriatrie
Koncepce oboru geriatrie
 • Nová koncepce oboru geriatrie na základě České gerontologické a geriatrické společnosti J.E.Purkyně
 • Přijata vědeckou radou ministerstva zdravotnictví
podpora a rozvoj zdrav ve st
Podpora a rozvoj zdraví ve stáří
 • Podpora zdraví by měla bát součástí politiky státu, všech významných dokumentů a opatření
 • Prostředí člověka by mělo usnadňovat podporu zdraví
 • Podpora zdraví součástí komunitní politiky a praxe
 • Informovanost lidí o faktorech zlepšujících zdraví
 • Podpora rozvoje orientace školství na podporu zdraví
c le program zlep uj c ch zdrav
Cíle programů zlepšujících zdraví
 • Zlepšení zdraví a pohody
 • Snížení nemocnosti
 • Snížení incidence úrazů
z kladn c le podpory zdrav u senior
Základní cíle podpory zdraví u seniorů
 • Zachování kvality života
 • Zmírnění důsledků choroby a zdravotního postižení
 • Zlepšení soběstačnosti
 • Aktivní účast v životě celé společnosti
ve st
Ve stáří
 • Větší riziko onemocnění a chronicity nemocí
 • Větší riziko onkologických onemocnění
 • Ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod
 • CHOCHP
 • Riziko ztráty kondice, hybnosti a síly
ve st9
Ve stáří
 • zhoršení zraku a sluchu, omezení sociálních kontaktů
 • Zpomalená rekondice
 • Tendence k poruchám výživy
 • Problematika duševního zdraví- demence
faktory zasluhuj c pozornost v projektech
Faktory zasluhující pozornost v projektech
 • Omezení kouření, alkoholu, zlepšení výživy
 • Zlepšení životního prostředí
 • uspokojivé bydlení, doprava, prevence špatného zacházení
 • Omezení izolace a osamocenosti
 • Výše příjmů, příprava na odchod do důchodu, podpora a pomoc rodinným příslušníkům
podpora zdrav v evrop
Podpora zdraví v Evropě
 • Projekt podpora zdraví pomocí rozhlasového vysílání
 • Program prevence úrazů
 • Stimulace k pohybové aktivitě
 • Informovanost občanů v unii o možnostech, službách, informovanost o slabinách našeho zdravotního systému
projekty podpory zdrav v r
Projekty podpory zdraví v ČR
 • Akademie a univerzity třetího věku
 • Vycházkový klub
 • Taneční pro seniory
 • Kavárnička pro seniory
 • Tištěné informační materiály
 • Internetová kavárnička pro seniory
 • Zájmové aktivity pro seniory- kroužky
 • Spolkové aktivity- Sokol
pot eby senior a jejich rodin
Potřeby seniorů a jejich rodin
 • Účast na životě společnosti
 • Podíl na vytváření a využívání jejich zdrojů
 • Důstojnost
 • Nezávislost
 • Péče