Laviny
Download
1 / 12

Laviny - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Referát z předmětu Ekologie. Laviny. Stanislav Kouba. 28.11.2005. Laviny. Laviny jsou pravděpodobně největším objektivním rizikem v horách. Sněhová lavina je náhlý sesun sněhové pokrývky ze svahu, způsobený narušením rovnovážných sil v jednotlivých vrstvách nebo mezi sněhem a podložím.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laviny' - dougal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Laviny

Referát z předmětu Ekologie

Laviny

Stanislav Kouba

28.11.2005


Laviny1
Laviny

 • Laviny jsou pravděpodobně největším objektivním rizikem v horách.

 • Sněhová lavina je náhlý sesun sněhové pokrývky ze svahu, způsobený narušením rovnovážných sil v jednotlivých vrstvách nebo mezi sněhem a podložím.

 • Utržená sněhová masa nabírá cestou dolů po svahu na rychlosti i na objemu a sílu ztrácí až na rovině nebo v protisvahu.

 • Laviny vznikají nejčastěji na svazích se sklonem od 15 do 50 stupňů. V mírnějším terénu není dostatečná gravitační síla, která by uvedla sníh do pohybu, ve strmější svahu je zase tak velká, že se sníh sesouvá průběžně.Laviny z pra n ho sn hu
Laviny z prašného sněhu

 • Nejčastější a nejnebezpečnější jsou laviny z čerstvého prašného sněhu, které se uvolňují během nebo krátce po sněžení.

 • I když dráhu laviny určuje tvar terénu, přesnou trajektorii nelze předem odhadnout.

 • Je-li množství sněhu velké, může prachová lavina dosáhnout rychlosti až 100 m/s!

 • Lavina pokračuje daleko za úpatí svahu a může vyběhnout do protisvahu.

 • Sníh proniká všude a udusí osoby, které se do ní dostanou.

 • Stlačený vzduch vytváří před lavinou rázovou vlnu.Deskov laviny
Deskové laviny

 • Nebezpečí vzniku deskové laviny je těžké odhadnout protože nestabilita závisí na podmínkách v hloubce sněhové vrstvy.

 • Lavina pak vzniká tehdy, je-li taková pevná deska slabě přichycena na svůj podklad nebo poruší-li se vazba na okolní zpevněný sníh.

 • Velkou roli tu hraje i tvar terénu, na němž sníh leží.

 • Sníh má velmi malou pevnost v tahu a proto k prvním prasklinám dochází na vydutých tvarech podkladu.

 • Laviny z těžkých sněhů a laviny deskové jsou smrtící svojí vahou astrukturou. Často jde o laviny základové, které do svého proudu strhávají i kameny z podloží. Šance na přežití při zásahu takovou lavinou je mizivá. Známe též laviny ledové a kamenné a o šancích na přežití zde vůbec hovořit nemusíme.

 • Desková lavina se zastaví už pod svahem.


Podm nky vzniku sn hov ch lavin
Podmínky vzniku sněhových lavin

 • Lavinový terén

  • Sklon, převýšení, členitost, vertikální a horizontální vydutost resp. vypuklost, vegetace. Samotný sklon svahu neurčuje jeho lavinovitost; rozhodujícím faktorem je odtržení sněhové pokrývky v odtrhovém pásmu. Větší nebezpečí je na závětrných svazích.

 • Počasí

  • Intenzita a délka sněžení, směr a síla větru průběh teploty vzduchu. Silný mráz zachovává lavinové nebezpečí. Mírné a pomalé oteplování působí příznivě na zpevňování sněhové vrstvy. Silné nárazové oteplení způsobí zvrat ve fyzikálních vlastnostech sněhu a zesiluje lavinové nebezpečí. Obdobně promáčení sněhové pokrývky (deštěm nebo oblevou).

 • Sněhové podmínky

  • 80 % lavin se uvolní v průběhu sněžení nebo těsně po něm. Proto je správné počkat 2 - 3 dny na ustálení sněhové pokrývky po větším sněžení.


Podm nky vzniku sn hov ch lavin1
Podmínky vzniku sněhových lavin

 • Pokud naráz připadne na starý podklad nový sníh ve vrstvě:

  • do 15 cm - nastává zvýšené lavinové nebezpečí

  • 15 - 30 cm - vzniká akutní lavinové nebezpečí

  • nad 50 cm - vznikají podmínky pro lavinovou katastrofu.

 • Teplota -5 až -10 stupňů celsia pomáhá zpevňování sněhové vrstvy aspojení starého a nového sněhu, naopak teplota nižší než -10 stupňů tento proces zpomaluje. Pokud nastane dlouhodobé oteplení, dojde kpromáčení sněhu a půdy, které způsobí zvýšení lavinového nebezpečí.

 • Při sklonu svahu:

  • 20 - 30 stupňů - velmi malá pravděpodobnost odtrhu laviny

  • 30 - 40 stupňů - střední až velká

  • 40 - 50 stupňů – velká.

 • Větší sklony svahu prakticky vylučují možnost vzniku laviny protože se na něm sníh neudrží v dostatečném množství. To ovšem neznamená že nebezpečí nehrozí.


Mo nost z chrany
Možnost záchrany

 • Existuje silná vazba mezi časem zasypání a pravděpodobností přežít lavinovou nehodu: čas zasypání těch, kteří byli zasypáni úplně a přežili, je pouze 11 minut.

 • Do 1 min - Zpravidla vlastní „jízda“ v lavině, nebo zasypání. V tomto okamžiku zahyne 7% postižených. Vinou je mechanický úraz neslučitelný se životem.

 • Do 18 min: Fáze přežití - Pokud nedošlo k vážnému zranění přežívá do 18 min po zasypání 90% postižených.

 • 18 – 35 min.: Fáze dušení - V tomto čase umírají všichni zasypaní bez vzduchové kapsy. 35 minuty se dožívá 30% zasypaných.

 • 35 – 90 min: Latentní fáze - V tomto čase je možné ještě přežít při dostatečně velké vzduchové kapse.

 • 90 – 120min - Většina doposud přeživších umírá i se vzduchovou kapsou na udušení a podchlazení. 120 minutu přežívají pouze cca 3% postižených.

 • 120 min a více - Pokud se postižený dožil 120 minuty je vcelku slušná pravděpodobnost, že přežije i delší časový úsek.


Lavinov nebezpe
Lavinové nebezpečí

 • Úroveň nebezpečí: nízká.- Sníh je dobře zpevněný a stabilní.- Nebezpečí uvolnění laviny hrozí pouze v důsledku působení dalších rizikových faktorů (např. mechanického zatížení apod.) na některých velmi strmých svazích. Jsou možné malé spontánní sesuvy sněhu.

 • Úroveň nebezpečí: mírná.- Sníh je většinou dobře zpevněný, ale na některých strmých svazích jen mírně zpevněný.- Na strmých svazích hrozí zvláště v důsledku působení dalších rizikových faktorů (mechanického zatížení apod.) nebezpečí uvolnění laviny. Větší spontánní sesuvy sněhu nejsou očekávány.

 • Úroveň nebezpečí: značná.- Sníh je na mnoha strmých svazích jen mírně až slabě zpevněný.- Zvláště na strmých svazích hrozí v důsledku i jen slabého působení dalších rizikových faktorů (mechanického zatížení apod.) nebezpečí uvolnění laviny. Částečně jsou možné i střední a větší spontánní sesuvy sněhu.

 • Úroveň nebezpečí: vysoká.- Na většině strmých svahů je sněhová přikrývka slabě zpevněná.- Na většině strmých svahů hrozí v důsledku i jen slabého působení dalších rizikových faktorů (mechanického zatížení apod.) vysoké nebezpečí uvolnění laviny. Jsou očekávány střední i větší spontánní sesuvy sněhu.

 • Úroveň nebezpečí: velmi vysoká.- Sněhová přikrývka je obecně slabě zpevněná a nestabilní.- Očekávají se spontánní laviny i na méně strmých a netradičních lavinových svazích.


Z v r
Závěr

 • Téma laviny je poměrně obsáhlé. Já jsem si nekladl za cíl napsat referát dopodrobna rozebírající toto téma, proto berte tento referát pouze jako obeznámení shrozícím nebezpečím.

 • Na internetu lze nalézt množství informací o lavinách, ataké rad jak se lavinám vyvarovat, zda se to ovšem stane záleží pouze na chování lidí.

 • Asi nejdůležitější je dbát varování horské služby olavinovém nebezpečí a hlavně držet se vyznačených tras.


To je v e

To je vše.

Děkuji za pozornost.


ad