energiaren erabilera gizakietan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energiaren erabilera gizakietan . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energiaren erabilera gizakietan .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Energiaren erabilera gizakietan . - PowerPoint PPT Presentation


  • 286 Views
  • Uploaded on

Energiaren erabilera gizakietan . Gizakiaren eboluziaorekin batera gizakiak teknologikoki aurrerapenak egin ditu . Aurrerapen teknologiko batzuk energiaren laguntzaz egin dira , energia mota desberdinekin . Energia berriztagarriak eta berriztaezinak erabiltzen ditugu horretarako .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energiaren erabilera gizakietan .' - dory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Gizakiareneboluziaorekin batera gizakiakteknologikokiaurrerapenakeginditu.

slide3

Aurrerapenteknologikobatzukenergiarenlaguntzazegindira, energia mota desberdinekin.

Energiaberriztagarriak eta berriztaezinakerabiltzendituguhorretarako.

slide4

Energiaberriztagarriak: Iturrinaturaletiksortutakoenergiakdira. Gehienerabiltzendirenakeguzki-, haize-, euria-, itsasaldietako-, biomasa- eta bero geotermikoko- energiak dira. Hauen abantail garrantzitsuena agortezinak direla da eta ez dutela kutsadurarik sortzen.

slide5

Energiaberriztaezinak: Fosiletikdatorrenenergia, gas naturala eta energianuklearradira.

Energiahonekduenabantailgarrantzitsuenalortzekoerrezakdirela da baitaenergiamodujarraitu batean sortzendutela.

slide6

Energiaberriztaezinenkontsumoagero eta handiagoadenezmota haugaltzekoarriskuadago. Petroliarenkasuan, kopurufinkobatdago, hau da, behinnaturanaurkitzendugunguztiaerabiltzenduguneanezingoduguberriroerabilimilioikaurtepasa arte, petroliasortzen den bitartean. Horidesabantail oso handia da, baitaerregaihaueksortzeanateratzen den kutsadura ere.

zertarako erabiltzen dugu energia hori
Zertarakoerabiltzenduguenergiahori?

Tresna elektrikobatzuetaraheldubehar den elektrizitatealortzekoenergiaberriztagarri eta berriztaezinakerabiltzenditugu. Energiberriztaezinakberoalortzekoeta motoreak, labeak, berogailuak… martzanjartzeko ere erabiliahalditugu (gizakiarenaurrera pen teknologikoenfuntzio- namenduan).

slide8

Energiaberriztaezinarekinteknologiaberriaskofuntzionatzealortudugunezhonenbeharrahandiadugu. Ibilgailuak, adibidez, garrantziahandiadutegauregun. Horiei esker desplazamenduluzeak, gauzeninportazioak… eginahalditugulako.

kotxeak
Kotxeak

Kotxeakerre- gailfosilenenergiarekinfuntzionatzendute.

slide10

Gasolinazkokotxea:

Gasolinakkotxearenmotoreafuntzionatzeaeragiten du. Gasolina motoreansortzenduentxinpartarengatikfuntzionatzealortzen du eta horrelamotorramartzanjartzen da.

slide11

Kotxeakarazoaskosortzendituzteerabiltzendituztenenergiarengatik: Atmosferarakarbonodioxidoarenisurketakegitenditu, berotegi-efektuahandiagotuz, petrolioarenerrekuntzagasolina egitekobeharrezkoadenez, petroliarenagorpenaeragiten du, kutsadurareneragileakbihurtzendira…

slide13

Kutsadurahoridesagertzea oso zaila den arren, murriztueginbeharkogenuelaustedut.

Elektrizitarearekinfuntzionatzendutenkotxeak:Hauek ere asmatudituzte, gasakisuriezezikproduktutoxikoakeramatendituzte, inguruarentzakotxarrakdirenproduktuak.

zer egin gure mundua akabatu ez dadin
Zereginguremunduaakabatuezdadin?

Nireustez, energiaberriztagarriakerabilizkutsapenhorigutxituegingolitzateke.

Haize-energiaaintzathartuta, airearekindoazenkotxeaksortudituzte, kanpoko airea barrurasartu eta berrirokanporatzendueneankutsaduragutxiagorekinbotatzenduenmotoreadute.

slide15

Airedunmotoreak:Hauetankanpoko airea barrukoairearekinelkartzendeneanpresiobatsortzen du motorearenpistoiabultzatuz eta kotxeamartzanipiniz.

slide16

Kotxehauekmerkatura 2013an Europanagertukodirelauste da. Ez dakitehauekarrakastaosoahandiaedukikoduten, hainbatdesabantaildituztelako:

-Gehiengoabiadura, erregaifosilenmotorearenabainotxikiagoa dela (90km/h).

-Besteakbainoegonkortasuntxikiagoadute, hau da, besteakhobetofuntzionatzendute.

slide17

Kotxehoriekdenokedukikobagenuhobeagoa izan litzatekeelaustedut, nahiz eta desabantailbatzukdaukaten. Karbonodioxidoakantitateamurriztuegingozelako eta horrelaguremunduarenzuntziketadesagertuedomotelagoajoangolitzateke.