Husitsk hnut
Download
1 / 24

Husitské hnutí - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Husitské hnutí. Kristýna Cejnková Tereza Bencová. Husitství. hnutí vzešl é z reformního proudu v katolické církvi původ z učení Jana Husa žádá reformu církve konec 14. a 15. století Husité = kališníci (kalich ve znaku). Důvody nespokojenosti. morová epidemie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Husitské hnutí' - dorothy-williamson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Husitsk hnut

Husitské hnutí

Kristýna Cejnková

Tereza Bencová


Husitstv
Husitství

 • hnutí vzešlé z reformního proudu v katolické církvi

 • původ z učení Jana Husa

 • žádá reformu církve

 • konec 14. a 15. století

  Husité = kališníci (kalich ve znaku)


D vody nespokojenosti
Důvody nespokojenosti

 • morová epidemie

 • Karlova univerzita g mnoho vzdělanců g nemohou najít uplatnění g Dekret kutnohorský


Dekret kutnohorsk
Dekret kutnohorský

 • vydán 18.1.1409

 • listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě (český národ tři hlasy, ostatní národy pouze jeden)

 • na vzniku se podíleli přední členové reformní skupiny na univerzitě, především Jeroným Pražský


Jeroným pražský

a Václav IV.


D vody nespokojenosti1
Důvody nespokojenosti

 • napětí uvnitř církve

 • spory na univerzitě – myšlenky Jana Viklefa (užíval je i Hus při svých kázáních)

 • prodej odpustků

 • politická situace


Hlasatel nespokojenosti
Hlasatelé nespokojenosti

 • Konrád Waldhauser (1326-1369)

 • Jan Mlíč z Kroměříže (cca 1320-1374)

 • Matěj z Janova (cca 1350-1393)

 • Tomáš Štítný ze Štítného (1333-1409)

  Kazatelé (např. Jan Hus) nechtěli změnit vše od základu, přáli si jen, aby se církev vrátila ke svým původním kořenům.


Kostnick koncil
Kostnický koncil

 • 1409 – zvolen římským králem Zikmund Lucemburský

 • neklidná situace g svolání koncilu (cílem vyřešit trojpapežství a problémy v církvi)

 • mimo to pozván také Jan Hus


Up len jana husa
Upálení Jana Husa

 • prohlásil, že papež, který jedná v rozporu s Biblí, není hlavou církve

 • Jan Hus dostal možnost své učení odvolat

 • neodvolal g 6.7.1415 upálen, jeho popel vysypán do Rýna


Reakce v ech ch
Reakce v Čechách

 • opačná než se doufalo

 • hnutí nezaniklo a Hus navíc začal být uctíván jako mučedník

 • o rok později byl koncilem odsouzen na hranici také Jeroným Pražský

 • začátek husitské revoluce


Po tek husitsk revoluce
Počátek husitské revoluce

 • na popud jednání koncilu

 • Václav IV. – pokus o záchran, dosazuje nové konšely (zatýkání husitů)

  První pražská defenestrace- 30.7.1419- husité vyházeli konšely z oken Novoměstské radnice


Po tek husitsk revoluce1
Počátek husitské revoluce

 • smrt Václava IV. (16.8.1419)

 • nástup Zikmunda Lucemburského podmíněný splněním podmínek - nepřípustné


Zalo en t bora
Založení Tábora

 • nové město založeno husity

 • táborité (táboři) odmítali žít podle platných zákonů (nedokonalé), ale žili podle zákona Božího = Bible

 • v čele Jan Žižkaz Trocnova (neporažen)


Ty i pra sk artikuly
Čtyři pražské artikuly

1) přijímání z kalicha

2) svobodné kázání slova Božího

3) církev zbavenou majetku a světské moci

4) trestání hříchů bez rozdílu postavení hříšníků

 • splněním kališnická šlechta přijetí Zikmunda za českého krále


Pr b h
Průběh

 • 1420 – vyhlášena první křížová výprava proti husitům, neúspěch (bitva na Vítkově)

 • 1421 – druhá křížová výprava proti husitům, neúspěch

 • spory Žižky s kněžími g odchod, založení nového svazu

 • 11.10.1424 – Jan Žižka umírá


Pr b h1
Průběh

 • spory mezi svazy

 • 1426 – třetí křížová výprava proti husitům, poražena


1427 1431
1427-1431

 • mocenská stabilita

 • součinnost husitských svazů

 • Prokop Holý – kontakty s Prahou

 • stabilita g spanilé jízdy

 • 1427 – třetí křížová výprava proti husitům, poražena


Basilejsk koncil
Basilejský koncil

 • přizváni i Husité (dřívější domluva z Chebu)

 • husité neprosadili požadavek na uznání čtyř artikul v celoevropském kontextu a v jednáních se pak dále pokračovalo v Praze

 • 1431 – čtvrtá křížová výprava, poražena v bitvě u Domažlic


Rozkol
Rozkol

 • husité – 2 bloky: radikálové x umírnění

 • umírnění se spojili s katolíky a radikály roku 1434 porazili v bitvě u Lipan

 • možnost jednání s basilejským koncilem, uzavření BASILEJSKÝCH KOMPAKTÁT


Basilejsk kompakt ta
Basilejská kompaktáta

 • 5.7.1436

 • ujednání mezi basilejským koncilem a zástupci husitských Čech

 • nejdůležitější bylo přiznání přijímaní z kalicha

 • stala se základními právními dokumenty českého státu až do doby Jiříka Poděbradského


D sledky husitsk ch v lek
Důsledky husitských válek

 • hospodářství - katastrofální stav

 • přerušení styků se zahraničím

 • pokles hodnoty mince

 • zpomalení rozvoje kultury

 • krize vzdělanosti (zavírání škol)


D sledky husitsk ch v lek1
Důsledky husitských válek

 • zpomalení rozvoje umění (stavby, malířství)

 • ničení kostelů, klášterů

 • obrazoborectví

 • odchod lidí z Českých zemí


D sledky husitsk ch v lek2
Důsledky husitských válek

 • bohatství husitského myšlenkového odkazu

 • rozvoj válečnictvíad