Vonkajšie patogénne faktory
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Vonkajšie patogénne faktory vzniku a rozvoja chorôb. Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. Štúdijný program - VZ. I. Hlavné skupiny príčin chorôb z vonkajšieho prostredia a mechanizmy ich pôsobenia na organizmus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dorit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

Vonkajšie patogénne faktory

vzniku a rozvoja chorôb

Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.

Štúdijný program - VZ


I hlavn skupiny pr in chor b z vonkaj ieho prostredia a mechanizmy ich p sobenia na organizmus
I. Hlavné skupiny príčin chorôb z vonkajšieho prostredia a mechanizmy ich pôsobenia na organizmus

 • Patogénnymi faktormi môžu byť rôzne druhy energie pôsobiace na človeka z vonkajšieho prostredia, ktoré svojou neadekvátnou kvantitou alebo kvalitou sú schopné porušiť homeostázuvnútorného prostredia. Tieto patogénne faktory nazývame noxami


Noxy vonkaj ieho prostredia del me na
Noxy vonkajšieho prostredia delíme na:

 • 1. fyzikálne :

 • a) mechanická energia

 • b) akcelerácia, decelerácia, gravitácia

 • c) vibrácia, hluk, ultrazvuk

 • d) vysoká a nízka teplota prostredia

 • e) ionizačné žiarenie

 • f) elektrický prúd

 • g) klíma a počasie

 • h) iné (open space syndróm, elektromagnetické vlnenie)


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

2. chemické :a) anorganické

- prvky ( As, Hg, Pb…..)

- zlúčeniny (SO2, Nox, HCN, O3 ..)

- iné - kyseliny, zásady,

b) organické

- rastlinné a živočíšne toxíny

- organický prach

 • 3. biologické :

 • a) vírusy e) nedostatok alebo nadbytok živín

 • b) baktérie f) prióny

 • c) parazity g) iné

 • d) plesne


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

4. spoločenské a sociálne:

Stresory:

• psychogénne -

• sociálne – zlé medziosobné vzťahy

• spoločenské – napätie v spoločnosti

 pracovné - strata práce


Mechanizmy p sobenia mechanickej noxy na loveka
Mechanizmy pôsobenia mechanickej noxy na človeka

 • Hlavný mechanizmus:- poškodenie integrity orgánov

 • a systémov organizmu

 • - poškodenie integrity tkanív

 • - poškodenie integrity buniek

 • Priame dôsledky :poranenia- odreniny, pomliaždeniny,

 • vpichy, seknutie, pohryznutie,

 • prestrelenie, vykĺbenie, zlomenie...

 • Nepriame dôsledky: ischémia, poškodenie inervácie,

 • dislokácia orgánov alebo ich

 • častí (herniácia), tlak...


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

Príklady poškodenia organizmu priamym

pôsobením mechanickej energie

 • Blast syndróm - tlaková vlna vyvolaná explóziou

  (priamy vplyv)poškodenie sluchu

  ruptúra pľúcnych alveol

  ruptúra stien GIT

 • Crush syndróm- stlačenie mäkkých tkanív dlho pôsobiacim

  (nepriamy vplyv tlakom (zasypanie zemou, snehom...) 

  aj priamy vplyv) hypoperfúzia až ischémia tkanív 

  ischemické poškodenie buniek

  (reverzibilné, ireverzibilné), reperfúzia 

   vyplavenie toxických metabolitov do

  celého organizmu ohrozenie života

  človeka

   vznik hypovolemického šoku


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Preležaniny ( dekubity)- stlačenie tkanív (dlhodobé)

  nemeniacou sa polohou tela ischémia

  poškodenie kože, podkožia infekcia

  sepsa

 • Comotio cerebri- makro-, mikro - krvácania do mozgu

  poškodenie funkcie a štruktúry mozgu

  trvalé poškodenie mozgu rôznej intenzity

  (až demencia)

 • Comotio cordis -asystólia a iné poruchy rytmu insuficiencia

  srdca (MO srdca)  zlyhanie KVS  smrť

  (Využíva sa aj terapeuticky pri fibrilácii

  komôr srdca na jej prerušenie až trvalé

  odstránenie)


Mechanizmy p sobenia gravit cie akceler cie a deceler cie na loveka
Mechanizmy pôsobenia gravitácie, akcelerácie a decelerácie na človeka

 • gravitačná sila (1G)- človek je na jej pôsobenie adaptovaný,

  ale jej vplyv sa v organizme prejavuje

  - nižším prietokom krvi apikálnými ako bazálnymi časťami pľúc,

  - lokalizáciou edémov v dolnej polovici tela (resp. na báze pľúc),

  - obezita zaťaženie nosných kĺbov (bedrové, kolenné),

  - vazokonstrikcia v DK vo vertikálnej polohe

  •gravitačná sila viac ako 1G(letci, automobiloví pretekári,

  parašutisti)- zvýraznenie vplyvu na cirkuláciu krvi v mozgu

  a v ostatných orgánoch

  - dislokácia nefixovaných a odtrhnutie fixovaných

  viscerálnych orgánov


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Akcelerácia a decelerácia- náhle a rýchle zmeny smeru pohybu

  človeka v priestore

  - negatívne ovplyvnenie cirkulácie krvi (hlavne v mozgu)

  (závraty, synkopy, TK v mozgových cievach  bolesť hlavy,

  krvácanie do mozgu)

  - negatívne ovplyvnenie funkcie vestibulárneho aparátu

  Kinetózy – časté sú búrlivé vegetatívne reakcie (porušenie funkcie

  sympatikového a parasympatikového nervového systému)

  spôsobené zvýšenou stimuláciou vestibulárneho aparátu

  pohybmi organizmučloveka v troch dimenziách

  (cestovanie autom, plavba loďou, let malými lietadlami)...

  Dôsledok:nauzea, zvracanie, zmeny činnosti srdca (tachy-bradykardia),

  pokles TK, bolesti brucha, závraty...


Mechanizmy p sobenia vibr cie hluku a ultrazvuku na loveka
Mechanizmy pôsobenia vibrácie, hluku a ultrazvuku na človeka

 • Vibrácia -vlnenie o frekvencii 25 - 8.200 Hz

  - profesionálna expozícia (obsluha ťažných

  mechanizmov, píliari, stavbári...)

  - poškodenie nervovej regulácie prietoku krvi

  artériami končatín spazmus ciev bolesti

  prstov, atrofické zmeny na koži, svaloch prstov,

  osteoporóza,

  - poškodenie sluchu, CNS


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Hluk - zvuk (16 - 20.000 Hz), ktorý pôsobí na človeka rušivo

  a každý zvuk, ktorého intenzita je väčšia ako 50 dB

 • Ultrazvuk - vlnenie o vyššej frekvencii ako 20. 000 Hz

 • Mechanizmus: možnosť poškodenia bunkových jadier (tlakové vlny v MPa)

  Terapeutické a diagnostické využitie:

  - využíva sa termálny efekt - hĺbkový tepelný účinok, tíšenie bolesti,

  uvoľnenie dlhotrvajúceho lokálneho svalového napätia, zvýšenie

  miestneho krvného obehu, zvýšenie metabolizmu. Používa sa

  predovšetkým pri kĺbnych a nervových zápaloch(ale nad 3 W/cm2

  majú za následok ireverzibilné morfologické zmeny – rozbitie

  bunkového jadra, tepelná koaguláceia bielkovín

  - sonografické vyšetrovacie metódy (odraz vĺn na rozhraní tkanív)


Mechanizmy p sobenia ioniza n ho iarenia na loveka
Mechanizmy pôsobenia ionizačného žiarenia na človeka

 • Ionizačné žiarenie- žiarenie spôsobujúce ionizáciu

 • v látke, do ktorej preniká

 • Druhy ionizačného žiarenia (IŽ): - röntgenove lúče,

 • - gama žiarenie

 • a) elektromagnetické vlnenie

 • b) korpuskulárne žiarenie - alfa- a beta- častice

 • - protónové žiarenie

 • - neutrónové žiarenie


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

Mechanizmy účinku ionizačného žiarenia

a)Zásahová teória - v každej bunke existuje „citlivý terč“,

zasiahnutie ktorého vedie k poškodeniu bunky

b)Radikálová teória - IŽ spôsobuje vo vodeprítomnej v organizme

rádiolýzu vznik radikálov (hydroxylový,

kyslíkový) poškodenie bb.

Kyslíkový efekt- v prítomnosti O2 spôsobí IŽ v tkanive väčšie

poškodenie ako v tkanive bez prítomnosti O2

Na ktoré štruktúry bunky IŽ hlavne pôsobí ?

- Je to dvojvlákno DNK:

- IŽ spôsobízlom dvojvlákna

- Dvojitý zlom (zlom oboch vlákien DNK) letálne

poškodenie bunky


Ak tna choroba z o iarenia acho
Akútna choroba z ožiarenia (ACHOŽ)

 • Vzniká po ožiarení celého telaalebo jeho väčšej časti dostatočne vysokou dávkou žiarenia

 • V závislosti od dávky žiarenia sa vyvíjajú symptómy a príznaky poškodenia hemopoetického, tráviaceho alebo centrálneho nervového systému


Formy acho
Formy ACHOŽ

 • a) Krvná (dreňová) forma- pri ožiarení celého tela dávkou 3 - 5 Gy

 • Tri fázy:

 • - nešpecifické prejavy:nevolnosť, apatia, bolesti hlavy, nauzea, zvracanie

 • (v dôsledku poruchy rovnováhy neurotransmiterov

 • v nervovom systéme)

 • - bezpríznakové obdobie:1 - 2 týždne (je ešte dostatočné množstvo

 • „starých“funkčných krvných elementov)

 • - špecifické prejavy: -  LE pod kritickú hodnotu

 • (pod 2.500/mm3 , z toho je 30% Ne = 750 Ne/ mm3 =

 • agranulocytóza)

 • - granulocytov pod 1000/ mm3 sepsa

 • - krvácanie ( počtu trombocytov)

 • - anémia (počtuEr)

 • - defekty slizníc - farynx, dutina ústna


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • b) Črevná forma-po ožiarení celého tela dávkou cca 10 Gy

 • - nešpecifické prejavy (ako vyššie) sú výraznejšie

 • - latentné obdobie trvá len do 4 - 6. dňa po ožiarení

 • - manifestné štádium - nekróza buniek epitelu GIT 

 • krvavé hnačky, perforácia čreva, ileus

 • c) Nervová forma-ožiarenie dávkou niekoľko desiatok Gy

 • (CNS je najrezistentnejším tkanivom proti ožiareniu)

 • - nešpecifické prejavy sú výrazné a intenzívne

 •  psychická dezorientácia až zmätenosť, kŕče a bezvedomie

 •  smrť za niekoľko hodín až dní po ožiarení


Mechanizmy p sobenia elektrick ho pr du a elektromagnetick ho po a na iv syst my
Mechanizmy pôsobenia elektrického prúdu a elektromagnetického poľa na živé systémy

 • Elektrický prúd spôsobuje termické, chemické

  a mechanické poškodenie tkanív

  Efekt závisí od: •druhu prúdu - jednosmerný, striedavý

  • od parametrov prúdu - napätie, intenzita

  • od miesta vstupu, smeru a dĺžky

  prechodu prúdu organizmom

  • od vodivosti (odporu) tkanív


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

Závažné poškodenie tkanív organizmu spôsobuje striedavý prúd

• termický efekt - popáleniny(v dôsledku vzniku odporového

tepla)

• depolarizačný efekt - depolarizácia buniek, ktorými prúd

prejde

Dôsledky: - fibrilácia komôr srdca

- generalizované kŕče kostrových svalov

- bezvedomie

• mechanický efekt - ruptúra kože, svalov v mieste vstupu prúdu

do organizmu, zlomeniny kostí

 Parametre striedavého prúdu ohrozujúce životčloveka

•intenzita prúdu: > 25 -30 mA až do 3A

• napätieprúdu: > 50 V


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Najnebezpečnejšie dôsledky úrazu striedavým prúdom

 • •fibrilácia komôr srdca zastavenie cirkulácie krvi

 • • kŕče dýchacích svalov (pretrvávajúce)  zastavenie

 • dýchania

 • • paralýza životne dôležitých nervových centier v CNS

 •  vazodilatácia, asystólia, zastavenie dýchania,

 • kóma...


Mechanizmus negat vneho inku elektrick ho a magnetick ho po a na loveka
Mechanizmus negatívneho účinku elektrického a magnetického poľa na človeka

 • Elektrické (EP) a magnetické pole(MP) - vzniká pri prenose a využívaní elektrickej energie

  Prečo pôsobí EP a MP negatívne na živé systémy?

  Neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpoveď!

  Potenciálne nebezpečné frekvenčné rozsahy elektrického poľa:

  a) extrémne nízka frekvencia: < 300 Hz (teda aj

  frekvencia bežne používaného prúdu - 50Hz)

  b) veľmi nízka frekvencia: 3 - 30 kHz ( televízna

  obrazovka, obrazovka počítača)


Mechanizmus emp 50 60 hz
Mechanizmus - EMP (50 - 60 Hz):

 • - spôsobuje osciláciu kalciových iónov v bunkách

 • dôsledok:?

 • - spôsobuje zvýšenie inositol-3-fosfátu v bunkách

 • - dermatitída (tváre) operátorov pri

 • obrazovkách

 • psychosomatický sy.- aktivácia vegetatívneho nervového

 • systému (sympatikus, parasympatikus)

 • a CNS

 • - aktivácia DS, KVS a GIT

 • Nový termín:

 • citlivosť na elektrinu vznik psychosomatického sy.(?)

 • (popísaný vyššie)

 • Psychosomatický sy. však zrejme nie je dôsledkom pôsobenia elektormagnetického poľa, ale pôsobenie psychogenných stresov, ktoré vzniku pri obsluhe zariadení s obrazovkou

Možné dôsledky:


2 chemick noxy mechanizmy ich p sobenia na organizmus
2. Chemické noxy - mechanizmy ich pôsobenia na organizmus

 • Účinokheterogénnej skupiny chemických látok na tkanivá,

 • orgány a systémy človeka závisí od niekoľkých

 • faktorov:

 • a) veľkosti dávky a rýchlosti jej vstupudo organizmu

 • b) celkového času trvania expozície

 • c) vlastností noxy

 • d) detoxikačnej kapacity organizmu

 • f) miesta vstupu do organizmu


D sledky p sobenia chemick ch nox na bunky
Dôsledky pôsobenia chemických nox na bunky

 • 1. inaktivácia a denaturácia enzýmov

 • 2. vznik inaktívnych komplexovtvorených chemickou noxou a aktívnymi súčasťami bunky

 • Napr. otrava kyanidom:kyanid + Fe  inaktívny komplex inhibícia aktivity cytochrómu a3 (v terminálnej časti cytochrómového reťazca)

 • spomalenie až zastavenie oxidačných procesov „dusenie sa tkanív“

 • otrava arzénom: arzén +pyruvátdehydrogenéza

 •  inaktívny komplex: v srdci: využívajú sa MK na tvorbu energie

 • (preto srdce nie je poškodené)

 •  inaktívny komplex v nervovom systéme:

 • využíva sa glukóza blok tvorby energie poškodenie NS

 • (NS nedokáže tvoriť energiu spaľovaním MK, len glukózy)


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • 3. indukcia toxicity chemickej látky jej metabolickou

 • premenou v bunke

 • Napr. otrava metanolom:

 • metanol  oxidácia  formaldehyd  cytotoxicita

 • (ireverzibilné poškodenie bielkovín)

 • Najintenzívnejšie toxické poškodenie je v orgánoch (bunkách) obsahujúcich najviac alkoholdehydrogenézy(pečeň, ale aj retina) poškodenie pečene, poškodenie zraku

 • 4. poškodenie konjugačného procesu v pečeňovej bunke

 • Napr. chemická látkakonjugačný proces  vylúčenie

 • (alkohol,Hg) chemickej noxy z organizmu

 • poškodenie konjugačného procesu

 • neschopnosť vylúčiť chemickú noxu

 • z organizmu


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • 5. letálna syntéza - ide o „omyl“ detoxikačných mechanizmov

 • normálne

 • Napr.: detoxikácia floroacetátu sodného neaktívna látka

 • „omyl“

 • florocitrát inhíbicia akonitázy

 • zastavenie Krebsovho cyklu

 • 6. väzba chemickej noxy na dôležité komplexné látky

 • Napr. •väzba CO na Hbkarboxyhemoglobín neprenáša O2

 • •oxidácia Fe2+ v Hbmethemoglobín neprenáša O2

 • (fenacetín, dusitany, sulfonamidy, anilín)

 • •živočíšny jed obsahujúci lecitinázuzmena

 • fosfolecitínu na lyzolecitín v Er. hemolýza


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Endogénne chemické noxy

 • Sú to produkty metabolizmu, ktoré sa tvoria vo veľkom množstve a/alebo v zmenenej kvalite a nemôžu byť detoxikované a/alebo vylúčené z organizmu

 • Napr.- ketolátky pri diabetes melitus,

 • - NH3, falošné neurotransmiterypri insuficiencii pečene,

 • - akumulácia K+, H+,laktátu pri hypoxii tkanív,

 • - akumulácia bilirubínu (žltačka),

 • - nadmerná tvorba voľných (kyslíkových) radikálov (faječenie

 • cigariet),

 • - nadmerná tvorba prozápalových cytokínov,

 • - akumulácia porfyrínov v tkanivách (pri porucha metabolizmu

 • porfirínov),

 • - protilátky proti normálnym tkanivám (autoimunita)

 • - iné


Ak tne po kodenie organizmu leptav mi l tkami
Akútne poškodenie organizmu leptavými látkami

 • Klasické leptavé látky: anorganické kyseliny a zásady

 • Iné leptavé látky:izokyanáty, dimetylsulfát, nitrózne plyny, fosgén

  (bojová chemická látka), chlór, čpavok, SO2 ,

  Dôsledky(všeobecné): poškodenie tkaniva v mieste ich pôsobenia (zápal, denudácia epitelu, ulcerácia slizníc/kože), nekróza epitelu a subepiteliálnych štruktúr

  Anorganické kyselinykoagulačné nekróza (relatívne stabilná)

  Lúhy penetrácia do tkaniva penetrácia, perforácia


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Nitrózne plyny:•zmes oxidov dusíka [hlavne oxidu dusičitého

 • (NO2 , N2O4) a oxidu dusnatého (NO)]

 • - zapácha/vonia ako ozón

 • Vznikajú pri :-kontakte HNO3 s kovmi (výroba výbušnín)

 • - pri výrobe umelých hnojív

 • - pri horení filmového materiálu

 • - pri zváraní elektrickým oblúkom

 • Dôsledky:- zápal sliznice dýchacích ciest rôznej

 • intenzity s dvojfázovým priebehom

 • - vznik methemoglobinémie


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Fosgén- karbonylchlorid (COCl2)

  Vzniká pri:- hasení požiaru tetrachlórovými hasiacimi prístrojmi

  (termický rozklad chlórovaných uhľovodíkov)

  - bojový plyn

  Dôsledky: poleptanie dýchacích ciest

 • Dymy z farebných kovov:(medi, zinku, mosadze)

  Vzniká v zlievárňach farebných kovov

  Dôsledky:denaturácia bielkovín slizničného epitelu 

  vznik pyrogénovichresorbcia reakcia

  imunitného systému  horúčka (horúčka zlievačov)


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • Otrava organofosfátmi

  Sú to látky s insekticídnym účinkom(napr. malathion, parathion…)

  Vstup do organizmu:

  kožou, spojivkami, sliznicou dýchacieho a tráviaceho traktu

  Detoxikácia:

  v pečeni, obličkách - detoxikačné metabolity môžu

  byť toxickejšie ako originálna látka

  Hlavný účinok: inhibícia cholinesteráz  nahromadenie ACh


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

Dôsledky:

 koncentrácia ACH stimulácia postganglionárnych

cholinergných nervových vlákien

a)prejavy muskarínové

-nauzea, zvracanie, bolesti brucha, hnačka, zvýšené slinenie,

- potenie,  sekrécia hlienu v dýchacích cestách až pľúcny edém,

- mióza poruchy zraku

b) prejavy nikotínové - triaška, svalové zášklby, kŕče,

c) prejavy dráždenia sympatika - hypertenzia, tachykardia

d) príznaky dráždenia CNS - kŕče, kóma


Prejavom po kodenia bunky vplyvom chemickej l tky je zmena jej funkcie r znej intenzity
Prejavom poškodenia bunky vplyvom chemickej látky je zmena jej funkcie rôznej intenzity

 • a) cytopatický efekt -zmena niektorých biochemických procesov,

 • ktoré obmedzujú funkcie bunky, nie jej

 • existenciu

 • b)cytostatický efekt -sú poškodené tie funkcie bunky, ktoré

 • zabezpečujú jej delenie, ale existencia bunky

 • nie je ohrozená

 • c)cytotoxický (cytocídny) efekt -všetky dôležité funkcie bunky

 • sú poškodené tak intenzívne, že bunka zaniká


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b
Rozdielnu intenzitu poškodenia zmena jej funkcie rôznej intenzitybuniek rôznychtkanív ako aj toho istého tkaniva tou istou chemickou látkou možno vysvetliť:

 • a) nerovnakou citlivosťou bb. rôznych druhov tkanív na

 • konkrétnu chemickú noxu

 • b) nerovnakou citlivosťou bb. toho istého tkaniva na

 • konkrétnu noxu (rôzne fázy bunkového cyklu)


3 biologick noxy a mechanizmy ich p sobenia na organizmus
3. Biologické noxy a mechanizmy ich pôsobenia na organizmus

 • Živočíšne toxíny - produkty metabolizmu živočíchov všetkých

 • tried s výnimkou vtákov

 • Najvýznamnejšie živočíšne druhy žijúce v SR produkujúce toxíny

 • 1) blanokrídle - včela, osa, sršeň,

 • 2) pavúkovité - križiak

 • 3) plazy - vretenica obecná (Vipera berus)

 • 4) obojživelníky - ropucha

 • Podľa hlavného účinku delíme živočíšne toxíny na:

 • a) vazoaktívne -  vazodilatácia hypotenzia  cirkulačný šok

 • (histamín, acetylcholín)

 •  hemoragíny poškodenie endotelu kapilár 

 • krvácanie


Vonkaj ie patog nne faktory vzniku a rozvoja chor b

 • b) organizmushemolytické:živočíšny toxín obsahuje:

 • - fosfolipázu A  lecitín mení na lyzolecitín hemolýza

 • c) prokoagulačné a antikoagulačné

 • - prokoagulačné: jed vretenice  premena protrombínu na

 • trombín trombotizácia

 • - antikoagulačné: vyššia koncentrácia toxínov  afibrinogenémia 

 •  krvácanie

 • d) neurotoxíny:je to smrtiaca zložka jedov

 • - blokáda nervo - svalového spojenia (blok tvorby ACH)

 • - paralytický vplyv na dýchacie centrum  zastavenie dýchania

 • e) enzýmy: - hyaluronidáza  podporuje prienik jedu do tkanív

 • - proteázy  proteolýza v mieste pôsobenia jedu

 •  nekróza tkaniva