Download
gyakorlati besz mol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyakorlati beszámoló PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyakorlati beszámoló

Gyakorlati beszámoló

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Gyakorlati beszámoló

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gyakorlati beszámoló Dán Timea Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak Debrecen 2010.

 2. Vázlat • Bevezetés • Erdészeti Igazgatóság • Tevékenységek • Szerzett tapasztalatok, képességek • Észrevételek • Földművelésügyi Igazgatóság • Tevékenységek • Szerzett tapasztalatok és képességek • Észrevételek • Következtetések levonása

 3. Bevezetés • 2010. augusztus 2-án kezdtem meg a gyakorlati félévemet a Hajdú- Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban • 1- 6 hét: Erdészeti Igazgatóság • 7-12 hét: Földművelésügyi Igazgatóság • 2010. október 22-én fejeztem be.

 4. Erdészeti Igazgatóság • Az igazgatóságon két fő osztály: • Erdőtervezési és Monitoring Osztály • Erdőleltározási és Szabályozási Osztály 1 • Erdőleltározási és Szabályozási Osztály 2 • Erdőleltározási és Szabályozási Osztály 3. • Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály • Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Debrecen • Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Nyíregyháza • Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Szolnok • Pályázatkezelési és Támogatási osztály • Nyilvántartási és Térképészeti osztály

 5. Tevékenységek 1. • 1-3 hét: • Erdőterv határozatok sorba rendezése iktató szám szerint • Régi üzemtervek évszám szerinti sorba rendezése • Digitális állomány készítése • Folyamatos besegítés a Nyilvántartási és Térképészeti Osztály postázási és irattározási feladataiba.

 6. Tevékenység 2. • 4-6 hét: • nyilvántartásba vételi határozatokat ill. törlő határozatok meglétét kellett leellenőrizni, az esetleges változásokat kijavítani • Skennelt határozatok rendszerezése

 7. Szerzett tapasztalatok, képességek • kreativitás • problémamegoldó képesség • önálló munka végzése • koncentráló képesség • kitartás • együttműködés • kommunikációs készség.

 8. Észrevételek • Egy nagyon jó csapat • Segítőkész munkatársak • Jó munka környezet • Családias légkör • A feladatok alapos, érthető elmagyarázása A gyakornokokhoz való viszonyulásuk kiváló. Naprakész, magas szakmai tudással segítettek, hogy a rám szabott munkát minél jobban és pontosabban végezhessem el.

 9. Földművelésügyi Igazgatóság 1. • A Földművelésügyi Igazgatóság szervezeti felépítése: • Földművelésügyi Hatósági Osztály • Vadászati és Halászati Osztály • Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály • Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály • Növényfajta Kísérleti Osztály • A Termelési és Ügyfélszolgálati Osztályon dolgozók száma 50 fő, amely magába foglalja a kihelyezett irodákban dolgozó falugazdászokat is.

 10. Földművelésügyi Igazgatóság 2. • A falugazdászok feladatai: • az őstermelői igazolványok kiállítása és érvényesítése, • gázolajok jövedékiadó-visszaigénylésekkel járó feladatok ellátása, • a gazdálkodók által igénybe vett agrártámogatások felhasználásának figyelemmel kísérése.

 11. Tevékenységek 1. • 1-3 hét: • MgSzH és MVH adategyeztetés (Vis Maior) • E-SAPS dokumentumok szét válogatása, sorba rendezése • KM jegyzőkönyvek jóváhagyásában történő besegítés

 12. Tevékenységek 2. • 4-6 hét: • Ügyfelek telefonon történő tájékoztatása a MVH-s adategyeztető levelekről • MVH-s levelek kiadása • Őstermelői igazolványok kiadásában és érvényesítésébe való besegítés • gázolaj jövedékiadó-visszaigénylések dokumentumainak az iktató szám szerinti sorba rendezése

 13. Szerzett tapasztalatok és képességek • Kommunikációs képesség fejlesztése • Csapat munka • Alkalmazkodó képesség fejlesztése • Türelem elsajátítása

 14. Észrevételek • Pontosság, precizitás • Családias légkör • Kellemes munkakörnyezet • Segítőkész munkatársak

 15. Következtetéseklevonása • Erdészeti Igazgatóságon dolgoznák szívesebben. • Leghasznosabb a gyakorlat szempontjából viszont a Földművelésügyi Igazgatóságon eltöltött hat hét volt.

 16. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!