slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontrakty terminowe na waluty Dział Rozwoju Rynku GPW Bogdan Kornacki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontrakty terminowe na waluty Dział Rozwoju Rynku GPW Bogdan Kornacki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Kontrakty terminowe na waluty Dział Rozwoju Rynku GPW Bogdan Kornacki - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Kontrakty terminowe na waluty Dział Rozwoju Rynku GPW Bogdan Kornacki. Rynek walutowy. Największy rynek finansowy świata Rynek bez granic Rynek bez centralnego miejsca ustalania kursów Świat:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kontrakty terminowe na waluty Dział Rozwoju Rynku GPW Bogdan Kornacki' - doris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kontrakty terminowe na waluty

Dział Rozwoju Rynku GPW Bogdan Kornacki

rynek walutowy
Rynek walutowy
 • Największy rynek finansowy świata
 • Rynek bez granic
 • Rynek bez centralnego miejsca ustalania kursów

Świat:

Średnie dzienne obroty w kwietniu 2007 roku to 3,2 biliona USD (3.200 miliardów USD)

Polska:

Średnie dzienne obroty w kwietniu 2007 r. to 8.813

milionów USD (8,8 mld USD)

rynek walutowy1
Rynek walutowy
 • Rynek zdecentralizowany – ceny (kursy walut) powstają

praktycznie w każdej chwili w tysiącach miejsc na świecie.

 • Dzięki przekazywaniu informacji o kursach między

uczestnikami tego rynku – powstaje kurs w okolicach którego w

danej chwili zawierane są wszędzie na świecie transakcje.

 • Wniosek: musimy mieć dostęp do jak najbardziej wiarygodnych

źródeł informacji

rynek walutowy2
Rynek walutowy

Uczestnicy handlu walutami:

 • Największe instytucje finansowe (największe banki inwestycyjne i komercyjne)
 • Rządy państw, banki centralne
 • Brokerzy (hurtowi)
 • Pozostałe instytucje finansowe (ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, banki komercyjne, brokerzy detaliczni…)
 • Przedsiębiorstwa (głównie zabezpieczenie kursów), fundusze hegdingowe, spekulanci (inwestorzy)
rynek walutowy3
Rynek walutowy

Udział obrotu polskim złotym w światowych obrotach walutami w

kwietniu 2007 to 0,8% (17 miejsce pośród wszystkich walut,

wspólnie z rosyjskim rublem) – wzrost udziału o 100% w ciągu

3 lat (z 0,4% w kwietniu 2003 roku).

Rynek walutowy w Polsce koncentruje się na parach z PLN (74%

obrotu). Główną walutą wymiany handlowej i służącą do pomiaru siły

PLN jest EURO (od 2004 roku).

Wystarczy obserwować kurs EUR/PLN, żeby wiedzieć, czy złoty się

umacnia czy słabnie (już nie koszyk i parytet).

rynek walutowy w polsce tendencje
Rynek walutowy w Polsce - tendencje
 • Wydłuża się termin zapadalności instrumentów

pochodnych – coraz więcej firm zabezpiecza się przed

ryzykiem walutowym.

 • Rośnie znaczenie tego rynku jako miejsca spekulacji
 • Wzrost udziału w obrocie funduszy hedgingowych

i transakcji algorithmic trading.

slide7

46%

18%

25%

9%

slide8

49%

25%

30%

15%

kontrakt terminowy
Kontrakt terminowy
 • Umowa między 2 stronami : nabywca i sprzedawcą
 • Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w przyszłości po określonej cenie
 • Sprzedawca/wystawca zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po określonej cenie
 • Kontrakty są rozliczane pieniężnie (z wyjątkiem kontraktów na obligacje)

Kontrakt terminowy to inaczej zakład o to jaka będzie cena instrumentu bazowego w terminie rozliczenia kontraktu terminowego

profil wyp aty pozycja d uga zakup kontraktu
Profil wypłaty – pozycja długa (zakup kontraktu)

Kupujący (zajmujący pozycję długą) liczy na wzrost kursu instrumentu bazowego i wzrost kursu kontraktu

zysk

T=0

Kurs kontraktu/instrumentu bazowego

strata

profil wyp aty pozycja kr tka sprzeda wystawienie kontraktu
Profil wypłaty – pozycja krótka (sprzedaż/wystawienie kontraktu)

Sprzedający (zajmujący pozycję krótką ) liczy na spadek kursu instrumentu bazowego i spadek kursu kontraktu

zysk

Kurs kontraktu/instrumentu bazowego

strata

T=0

standard kontrakt w walutowych na gpw1
Nazwa

skrócona

FXYZkrr

gdzie:

F – rodzaj instrumentu (futures),

XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (np. USD dla kursu USD/PLN, EUR dla kursu EUR/PLN, CHF dla kursu CHF/PLN)

k – kod określający miesiąc wykonania

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

rr – dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia

Standard kontraktów walutowych na GPW
standard kontrakt w walutowych na gpw2
Wartość

kontraktu

10.000 USD

10.000 EUR

10.000 GBP

10.000 CHF

Np. przy kursie EUR/PLN na

poziomie 3,6520 – wartość

kontraktu EUR to 36.520 PLN

Standard kontraktów walutowych na GPW
standard kontrakt w walutowych na gpw3
Jednostka notowania oraz krok notowania

Kontrakty są notowane w

złotych za 100 jednostek

danej waluty (czyli 100

USD, EUR lub CHF) z

dokładnością do 0,01 zł

Standard kontraktów walutowych na GPW
standard kontrakt w walutowych na gpw4
Standard kontraktów walutowych na GPW

Dla kontraktu EUR kurs giełdowy np. 365,20 - to wartość 100 EUR w PLN

Natomiast wartość kontraktu to 36.520 PLN – równowartość 10.000 EUR w PLN

Oznacza to także, że 1 EUR warte jest 3,6520 PLN

standard kontrakt w walutowych na gpw5
Miesiące

wygaśnięcia

Zawsze w obrocie znajdują się serie wygasające w:

3 najbliższych miesiącach kalendarzowych i

3 w kolejnych miesiącach z marcowego cyklu

kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Standard kontraktów walutowych na GPW
standard kontrakt w walutowych na gpw6
Standard kontraktów walutowych na GPW

Dzień wygaśnięcia

Kontrakty wygasają w trzeci

piątek miesiąca wygaśnięcia.

Obrót kończy się o godzinie

10:30 w dniu wygaśnięcia

kontraktów. Po 11.00 odbywa

się fixing NBP. Na jego

podstawie określane są

ostateczne kursy rozliczeniowe.

standard kontrakt w walutowych na gpw7
Pierwszy dzień

obrotu nowych

serii

Pierwszy dzień sesyjny po dniu

wygaśnięcia poprzedniej serii

kontraktów.

Standard kontraktów walutowych na GPW
standard kontrakt w walutowych na gpw8
Ostateczny

Kurs

Rozliczeniowy

Ostateczny kurs rozliczeniowy

stanowi kurs średni USD/PLN,

EUR/PLN lub CHF/PLN

ustalony przez NBP na fixingu w dniu

wygaśnięcia Kontraktu,

przemnożony przez 100.

Określany jest z dokładnością do

0,01 PLN (za 100 USD lub EUR).

Standard kontraktów walutowych na GPW
slide23
OGRANICZENIA WAHAŃ KURSÓW

Widełki statyczne

Kontrakty terminowe na kursy walut

= +/- 3%

Widełki dynamiczne

Kontrakty terminowe na kursy walut

= 4 zł

slide24
OGRANICZENIE WIELKOŚCI ZLECEŃ

Maksymalny wolumen zlecenia składanego do arkusza zleceń

= 100 kontraktów

Transakcje pakietowe

Minimalny wolumen zlecenia = 200 kontraktów

Maksymalny wolumen zlecenia = 1600 kontraktów

slide25
Kurs odniesienia („kurs terminowy”)

Kursem odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych jest ostatni dzienny

kurs rozliczeniowy dla danej serii kontraktów, a w przypadku jego braku, kurs teoretyczny

wyznaczony zgodnie z następującymi wzorami:

dla kontraktu terminowego na kurs USD

dla kontraktu terminowego na kurs EURO

slide26

Kurs odniesienia („kurs terminowy”)

 • dla kontraktu terminowego na kurs GBP
 • dla kontraktu terminowego na kurs CHF
slide27
OBLICZANIE KURSU ODNIESIENIA („kursu terminowego”)

F - kurs odniesienia

S - przemnożony przez 100 kurs średni waluty której kurs

jest instrumentem bazowym wyznaczony na fixingu NBP w dniu

roboczym poprzedzającym sesję, na którą jest wyznaczany kurs

odniesienia

n - liczba dni od dnia ostatniej sesji poprzedzającej sesję, na którą

wyznaczany jest kurs odniesienia do dnia wygaśnięcia kontraktu

WIBOR, LIBOR, EURIBOR

Szczegóły w SZOG (Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego)

slide28
OBLICZANIE KURSU ODNIESIENIA

(„kursu terminowego” – do obliczania widełek na następną

sesję)

Obliczmy kurs odniesienia dla kontraktów wygasających za

3 miesiące, dane (12 X 2007):

KURSY Średnie NBP

EUR=3,7310, USD=2,6285

STOPY PROCENTOWE 3M:

WIBOR3M PLN=5,09%, LIBOR3M USD=5,2238%

EURIBOR3M EUR=4,6910%

slide31

Czy to dużo?

Zmiana kursu o 1 pips to zysk lub strata 1 PLN na 1 kontrakcie

slide32
WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA

EUR/PLN

- waluta bazowa EUR

- waluta kwotowana PLN

GBP/PLN

- waluta bazowa GBP

- waluta kwotowana PLN

EUR/USD

- waluta bazowa EUR

- waluta kwotowana USD

slide33
KURSY TERMINOWE

Pytania:

 • Dlaczego kurs terminowy USD/PLN jest niższy od

kursu spot USD/PLN (kursu natychmiastowego) a

kurs terminowy EUR/PLN jest wyższy od kursu spot

EUR/PLN (natychmiastowego)?

- Czy można określić regułę dla wszystkich par walut?

slide34
KURSY TERMINOWE WALUT (wzór ogólny)

Odpowiedź:

Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest wyższe

od oprocentowania waluty kwotowanej to kurs

terminowy jest niższy niż kurs spot (np.USD/PLN)

Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest niższe od

oprocentowania waluty kwotowanej to kurs

terminowy jest wyższy niż kurs spot (np.EUR/PLN)

kurs terminowy i kurs spot
KURS TERMINOWY I KURS SPOT

Kursy terminowe wyznaczane są przez rynek na podstawie

kursów spot oraz oprocentowania walut wchodzących w

skład pary. Kursy spot zmieniają się a wraz z nimi zmieniają

się kursy terminowe.

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie mają tak dużego

(w krótkim terminie) wpływu na kurs terminowy, jak zmiany

kursów spot.

slide36
KURS TERMINOWY I KURS SPOT

Rynek walutowy nie pozwala na długie istnienie zleceń z kursem

odbiegającym od teoretycznych kursów terminowych (po

niekorzystnej stronie – za wysokie kupno lub za niska sprzedaż) –

zostanie to wykorzystane przez rynek (ta zasada dotyczy również

animatora – czyli animator nie może składać nierynkowych zleceń).

RYNEK EFEKTYWNY

kurs terminowy i kurs spot1
KURS TERMINOWY I KURS SPOT
 • Jeżeli limity zleceń odbiegają od prawidłowej wyceny – zostanie to natychmiast wykorzystane przez rynek.
 • Najlepszą gwarancją, że oferty są prawidłowe (rynkowe) – jest liczba animatorów, wysoka wartość zleceń w arkuszu oraz nieograniczony dostęp inwestorów do rynku.
arbitra
Arbitraż

Wykorzystywanie różnicy pomiędzy rynkowym a teoretycznym kursem kontraktu terminowego

Efekty arbitrażu:

 • pewna kwota zysku
 • minimum ryzyka
 • brak wstępnych nakładów finansowych
arbitra1
Arbitraż

Możliwości dokonania arbitrażu:

 • Kontrakty przewartościowane - cena rynkowa powyżej teoretycznej
   • Sprzedaż kontraktów + kupno walut spot (lub innej serii kontraktów)
 • Kontrakty niedowartościowane - cena rynkowa poniżej teoretycznej
   • Kupno kontraktów + sprzedaż walut spot (lub innej serii kontraktów)
depozyty zabezpieczaj ce
Depozyty zabezpieczające
 • Służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego/sprzedającego - zabezpieczeniu ryzyka dziennej zmiany ceny kontraktu
 • Stanowią tylko część wartości kontraktu – określony % wartości
 • Wartość depozytu liczona jest od ostatniego kursu rozliczeniowego
 • Wysokość depozytu wyznaczana jest przez KDPW
 • Wnoszone (wpłacane) na rachunek inwestora w DM
 • Depozyty określane przez biura maklerskie nie mogą być niższe niż te określone przez KDPW:

http://www.kdpw.pl/pl/serwisy/IRtools/fullKM_ZAR.xls

depozyty zabezpieczaj ce1
Depozyty zabezpieczające

- Wartość kontraktuEUR/PLN przy kursie 3,7310 (kurs na

giełdzie 373,10), wartość kontraktu 37.310 PLN.

 • Depozyt wstępny (przy założeniu, że depozyt jest równy 2% a BM nie wymaga wyższego niż KDPW)

= 0,02*37.310= 747 PLN

- Właściwy depozyt zabezpieczający= 0,014*37310= 523PLN

- Zmiana o krok notowania (np. z 373,10 na 373,11) to zysk

lub strata 1 PLN.

depozyty zabezpieczaj ce2
Depozyty zabezpieczające
 • Zmiana o 100 pipsów to zysk lub strata 100 PLN.

100PLN/747PLN (depozyt zabezpieczający) to ponad 13%

zysku lub straty od zainwestowanych środków.

 • Zmiana kursu przy którym BM zażąda uzupełnienia depozytu

= 0,006*37.310= zmiana o 224PLN= 2,24 grosza=224 pipsy

Przy założeniu zmiany niekorzystnej – spadku, kiedy mamy

pozycję długą lub wzrostu, kiedy mamy pozycję krótką.

Zmiana korzystna – zysk inwestora

d wignia finansowa
Dźwignia finansowa

Duża procentowa zmiana środków na rachunku

Mała zmiana kursu kontraktu

d wignia finansowa1
Dźwignia finansowa
 • Wartość kontraktu na EUR (kurs kontraktu terminowego 373,10 (PLN za 100EUR)*100) = 37.310 zł
 • Depozyt 2% = 747 zł (2% * 37.310 zł)
 • Dźwignia finansowa 50 krotna (100%/2%)= 50
 • Zmiana kursu kontraktu o 1% to 3,73 PLN/100EUR = 373 PLN/10.000EUR (zysk/strata dla inwestora)
 • Stosunek zysku/straty do depozytu zabezpieczającego 373 zł/747 zł= 50%
ryzyko
Ryzyko
 • RYZYKO RYNKOWE
  • wynika ze zmian kursu kontraktu, która zależy od zmian ceny instrumentu bazowego
  • jest potęgowane przez efekt dźwigni - małe wahania kursów na rynku kasowym mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość depozytu zabezpieczającego
  • może doprowadzić do poniesienia strat przekraczających wielkość pierwotnej inwestycji – straty mogą być wyższe niż pierwotnie wpłacony depozyt zabezpieczający
ryzyko rynkowe kontrakt eur pln czerwiec grudzie 2006
Ryzyko rynkowe (kontrakt EUR/PLN czerwiec – grudzień 2006)

* Jeżeli inwestor utrzyma pozycję mimo strat, dopłacając depozyt

ryzyko1
Ryzyko
 • Ryzyko braku płynności
  • wynika z małej aktywności inwestorów i animatorów na rynku – brak płynności
  • płynność może być różna na różnych seriach kontraktów terminowych
  • zawarcie transakcji może być utrudnione lub będzie pociągać za sobą dużą zmianę kursu
ryzyko2
Ryzyko
 • Ryzyko makroekonomiczne – np. zmiany stóp procentowych
 • Ryzyko polityczne – niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w państwie
 • Ryzyko zamachu terrorystycznego (mocniej reaguje np. USD – osłabienie, kurs CHF się umacnia – waluta na trudne czasy)
ryzyko3
Ryzyko

Publikacja danych makroekonomicznych–

 • USA: np. zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, inflacja, deficyt obrotów, stopy procentowe
 • Polska: np. deficyt obrotów bieżących, inflacja, stopy procentowe
slide55
Złoto – 5 lat

170%

Źródło – www.stooq.com

slide60
Instrumenty pochodne nie są bardziej

ryzykowne od instrumentów bazowych

(indeksy, kursy akcji, kursy walut …).

Ryzyko zależy od wielkości

używanej dźwigni finansowej!!!

slide61
Instrumenty pochodne nie są bardziej

ryzykowne od instrumentów bazowych

(indeksy, kursy akcji, kursy walut …).

Dla niektórych są jedyną

możliwością uniknięcia ryzyka

rynkowego!!!

slide62
Instrumenty pochodne nie są bardziej

ryzykowne od instrumentów bazowych

(indeksy, kursy akcji, kursy walut …).

Najbardziej ryzykują ci, którzy nie zdają

sobie sprawy z tego, jakim ryzykiem są

obarczone ich inwestycje w instrumenty

bazowe, lub z tego, że ponoszą ryzyko

kursowe związane z prowadzoną

działalnością gospodarczą.

slide63
Firmy, których zyski zależą w znaczącym

stopniu od kursów walut lub cen surowców,

jeżeli nie zabezpieczają swoich kosztów

przed wzrostem lub przychodów przed

spadkiem – stają się (świadomie lub

nieświadomie) spekulantem na rynku

walutowym lub surowcowym.

Niezabezpieczony eksporter ma

otwartą pozycję długą na

walutowych kontraktach

terminowych,

importer – pozycję krótką.

slide64
Firmy, otwierając pozycję przeciwstawną, w

stosunku do ponoszonego w działalności

gospodarczej ryzyka rynkowego, stają się

obojętne na ryzyko zmiany kursów walut lub

cen surowców.

Eksporter powinien otworzyć pozycję krótką

Importer powinien otworzyć pozycję długą

Straty wynikające ze zmian kursów walut są w

ten sposób rekompensowane przez zyski na

kontraktach terminowych (i odwrotnie).

bezpiecze stwo obrotu
Bezpieczeństwo obrotu
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – rozliczanie i bezpieczeństwo transakcji
 • Fundusz gwarancyjny – możliwość odzyskania środków
 • Marking to Market – kontrola ryzyka
 • Przejrzystość arkuszy zleceń
animator obrotu czyli jak zmniejszy ryzyko braku p ynno ci
ANIMATOR OBROTU(czyli jak zmniejszyć ryzyko braku płynności)
 • Zdaniem animatora jest ciągłe składanie zleceń kupna i sprzedaży w celu umożliwienia zawierania transakcji inwestorom (poprawa płynności).
 • Parametry tych zleceń są określone w umowie animatora z Giełdą
animator obrotu
ANIMATOR OBROTU

Warunki określone w umowie z animatorem to:

 • stałe utrzymywanie spreadu na poziomie 60 pipsów (dla dwóch najbliższych terminów wygasania i 90 pipsów dla dwóch kolejnych)
 • Stałe utrzymywanie zleceń o wielkości 50 kontraktów (500.000 EUR lub USD) po stronie kupna i sprzedaży
 • Wielkości te umożliwią bezpieczne zawieranie transakcji dla małych i dużych inwestorów
regulacje prawne
Standardy kontraktów terminowych na EURO i USD

Szczegóły dotyczące zasad obrotu opisane są w:

Regulaminie Giełdy

Warunkach obrotu dla kontraktów walutowych

Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej

Giełdy www.gpw.pl

Regulacje prawne
slide69

Pytania ?

pochodne@gpw.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

tel. (022) 628 32 32, fax (022) 628 17 54, 537 77 90

pochodne@gpw.pl