slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הנשוא המורחב PowerPoint Presentation
Download Presentation
הנשוא המורחב

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

הנשוא המורחב - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

הנשוא המורחב. שם המגישה: טלי קלו תאריך הגשה: ינואר 2008 מוגש למורה: לימור עוז מקצוע: לשון, הבנה והבעה. הנשוא המורחב. פועל נטוי עם שם הפועל, אינו ניתן להפרדה: אתה יכול ללכת . \ אני מתכוון להגיע . שני פעלים נטויים שמציינים משמעות אחת:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הנשוא המורחב' - doris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הנשוא המורחב

שם המגישה: טלי קלו

תאריך הגשה: ינואר 2008

מוגש למורה: לימור עוז

מקצוע: לשון, הבנה והבעה

slide2

הנשוא המורחב

פועל נטוי עם שם הפועל, אינו ניתן להפרדה:

אתה יכול ללכת. \ אני מתכוון להגיע.

שני פעלים נטויים שמציינים משמעות אחת:

המפקד חזר וטען להגנתו.\ הרופא שב והדגיש את הבעיה.

ביטוי, ניב שיש בו פועל:

כולכם עמדתם לימני? \ הרעיון עלה בדעתי פתאום.

נשוא מורחב

נשוא מורחב

נשוא מורחב

נשוא מורחב

נשוא מורחב הוא נשוא שיש בו פועל ומילים נוספות. ניתן לחלק את הנשוא המורחב לשלושה סוגים:

נשוא מורחב

נשוא מורחב

slide3
הנשוא המורחב-ניתוח תחבירילפניכם משפטים. נתחו אותם לנשוא מורחב ולנושא או לנשוא ולנושא.
slide4

1.

המסעדה שבה ונפתחה לציבור לאחר חודשיים של שיפוצים.

תיאור זמן

מושא

נשוא מורחב

נושא

slide5

2.

ילך ויגדל הפער בין התושבים.

מושא

נושא

נושא

נשוא מורחב

slide6

3.

הטכנולוגיות הולכות ומשתכללות כל הזמן.

תיאור מידה

נשוא מורחב

נושא

slide7

4.

שני התלמידים הגיעו לעמק השווה אחרי ויכוח סוער.

מושא

תיאור מידה

לוואי

גרעין

נשוא מורחב

נושא

slide8

5.

בשבדיה מעמדן של הנשים בחברה הולך ומשתנה.

נושא

תיאור מקום

נשוא מורחב

לוואי

לוואי

גרעין

slide9

6.

רועי התחיל להתכונן לטיול באירופה.

מושא

תיאור מקום

נשוא מורחב

נושא

slide10

7.

נועם מרבה להשתתף בשיעור.

מושא

נשוא מורחב

נושא

slide11

8.

אלסקה נתגלתה בשנת 1741 על-ידי חוקר דני.

מושא

מושא+ תיאור זמן

לוואי

לוואי

גרעין

נשוא

נושא

slide12

9.

למחרת הטיול הגדול חזרנו לעבוד כרגיל.

נשוא מורחב+ נושא

מושא

מושא

לוואי

גרעין

לוואי

slide13

10.

מרבית הנשים יוצאות לעבודה, כדי שהן תוכלנה ליהנות מרמת

חיים גבוהה.

פסוקית תיאורית

משפט עיקרי

מושא

לוואי

נשוא מורחב

נושא

נשוא מורחב

נושא

לוואי

גרעין

slide14

11.

בעבר השען היה צריך למתוח את הקפיץ של השעונים המעוררים,

כדי שהמחוגים ינועו.

משפט עיקרי

מושא

תיאור זמן

לוואי

גרעין

לוואי

גרעין

לוואי

נשוא מורחב

נושא

פסוקית תיאורית

נשוא

נושא

slide15

12.

אחותי הקטנה עומדת לטגן חביתה על הכיריים, על אף שאמי

אוסרת עליה.

משפט עיקרי

פסוקית תיאורית

מושא

נושא

לוואי

גרעין

נשוא מורחב

נושא

מושא

נשוא

slide16
הנשוא המורחב-המרותלפניכם משפטים. המירו אותם בהתאם להנחיות. הדגישו בהם את הנשוא המורחב.
slide17

1.

משפט מורכב:

מרבית הנשים יוצאות לעבודה, כדי שיוכלו ליהנות מרמת חיים גבוהה.

המירו למשפט פשוט, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט פשוט:

בגלל רצון הנשים ליהנות מרמת חיים גבוהה מרביתן יוצאות לעבודה.

קשר לוגי:

סיבה ותוצאה

נשוא מורחב

slide18

2.

משפט מורכב:

אחותי הקטנה רוצה לטגן חביתה על הכיריים, על אף שאמי אוסרת עליה.

המירו למשפט פשוט, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט פשוט:

למרות איסור אמי אחותי הקטנה רוצה לטגן חביתה על הכיריים.

קשר לוגי:

ויתור

נשוא מורחב

slide19

3.

משפט מורכב:

בעבר השען היה צריך למתוח את הקפיץ של השעונים המעוררים, כדי שהמחוגים ינועו.

המירו למשפט פשוט, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט פשוט:

על מנת להניע את המחוגים השען היה צריך למתוח את הקפיצים של השעונים המעוררים.

קשר לוגי:

תכלית

נשוא מורחב

slide20

4.

משפט מאוחה:

קיים שילוב של תנאי טבע מיוחדים, לכן יערות הגשם הולכים ומתפתחים.

המירו למשפט פשוט, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט פשוט:

בשל שילוב של תנאי טבע מיוחדים, יערות הגשם הולכים מתפתחים.

קשר לוגי:

סיבה ותוצאה

נשוא מורחב

slide21

5.

משפט פשוט:

הודות לעזרתך הצלחנו לזכות במענק הכספי.

המירו למשפט מורכב, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מורכב:

זכינו במענק הכספי, מפני שעזרת לנו.

קשר לוגי:

סיבה ותוצאה

נשוא מורחב

נשוא

slide22

6.

משפט מאוחה:

דורון שב והדגיש את חשיבות העניין, ולכן המורה נתנה לו ציון גבוה.

המירו למשפט מורכב, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מורכב:

המורה נתנה לדורון ציון גבוה, מאחר שהוא שב והדגיש את העניין.

קשר לוגי:

סיבה ותוצאה

נשוא מורחב

נשוא מורחב

slide23

7.

משפט פשוט:

ה"גיבור הטרגי" מוכן להקריב את עצמו למען הגשמת רעיון חדש.

המירו למשפט מורכב, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מורכב:

ה"גיבור הטרגי" מוכן להקריב את עצמו, כדי שרעיון חדש יוגשם.

קשר לוגי:

תכלית

נשוא מורחב

slide24

8.

משפט פשוט:

המסעדה שבה ונפתחה לציבור לאחר חודשיים של שיפוצים.

המירו למשפט מורכב, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מורכב:

אחרי חודשיים, שבהם שופצה המסעדה, היא שבה ונפתחה לציבור.

קשר לוגי:

זמן

נשוא מורחב

slide25

9.

משפט מורכב:

לאחר מספר טיפולים בבית שמנו לב, כי היכולת המוטורית של נועם השתפרה.

המירו למשפט מאוחה, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מאוחה:

נועם עבר מספר טיפולים בבית, אחרי כןשמנו לב, כי היכולת המוטורית שלו השתפרה.

קשר לוגי:

זמן

נשוא מורחב+ נושא

slide26

10.

משפט פשוט:

רוכשי הדירות שמו את כספם על קרן הצבי בגלל פשיטת רגל של הקבלן.

המירו למשפט מאוחה, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מאוחה:

הקבלן פשט את הרגל, לפיכך רוכשי הדירות שמו את כספם על קרן הצבי.

קשר לוגי:

סיבה ותוצאה

נשוא מורחב

slide27

11.

משפט פשוט:

שני התלמידים הגיעו לעמק השווה אחרי ויכוח סוער.

המירו למשפט מאוחה, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט מאוחה:

שני התלמידים התווכחו, ולאחרי כן הם הגיעו לעמק השווה.

קשר לוגי:

זמן/ הוספה

נשוא מורחב

נושא

slide28

12.

משפט מורכב:

עברו לביטוח "עד 120" עכשיו, כדי שבעתיד תוכלו ליהנות מהטבות כלכליות.

המירו למשפט פשוט, וכתבו את הקשר הלוגי המופיע במשפט.

משפט פשוט:

לשם הנאה מהטבות כלכליות עברו לביטוח "עד 120" עכשיו.

קשר לוגי:

תכלית

נשוא מורחב