boekhouden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Boekhouden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Boekhouden

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
dorinda-urbina

Boekhouden - PowerPoint PPT Presentation

173 Views
Download Presentation
Boekhouden
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Boekhouden H4 Dagboeken Ondernemer detailhandel

 2. Dagboek of journaal Boekhouden | Ondernemer detailhandel Dagboek = journaal = verzameling van financiële feiten in journaalposten

 3. Soorten dagboeken Boekhouden | Ondernemer detailhandel Inkoopboek Inkoopfacturen van crediteur Verkoopboek Verkoopfacturen naar klant Kasboek Kasontvangsten- en uitgaven Bankboek Betaling of ontvangsten banken Memoriaal Overige gegevens.

 4. Inkoopboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Inkopen op rekening Geen beginsaldo (dagboek kun je niet openen) Totaaltelling wordt één journaalpost

 5. Verkoopboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Verkopen op rekening Geen beginsaldo (dagboek kun je niet openen) Totaaltelling wordt één journaalpost

 6. Kasboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Betalingen en ontvangen per kas in kasboek.

 7. Bankboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Betalingen en ontvangsten per bank in bankboek (bankafschriften)

 8. Openen kas- en bankboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Beginsaldo van beginbalans Kas altijd debet Bank kan ook negatief saldo hebben (credit) Beginsaldo niet meenemen in collectieve journaalpost: Pro memori

 9. Afsluiten kas- en bankboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Eindsaldo bepalen Positief saldo aan de uitgavenkant Negatief saldo aan ontvangstenkant Eindsaldo niet meenemen op journaalpost

 10. Bijzondere boekingen kas- en bankboek Boekhouden | Ondernemer detailhandel Geld ‘onderweg’ (van kas naar bank). Let op: niet twee keer afboeken. Kasverschillen Hulprekening eigen vermogen 490 Kasverschillen

 11. Memoriaal Boekhouden | Ondernemer detailhandel Restposten zoals: privé goederen meenemen het leveren van de goederen bij een verkoop afschrijvingen.

 12. Subadministratie Boekhouden | Ondernemer detailhandel Dagboek dat per debiteur of crediteur aangeeft wat de status is. Belangrijkste rekeningen zijn: Voorraad Debiteuren Crediteuren