Organizarea structural a intreprinderii
Download
1 / 6

ORGANIZAREA STRUCTURAL ? A INTREPRINDERII - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

ORGANIZAREA STRUCTURAL Ă A INTREPRINDERII. Fişa postului pentru o funcţie de execuţie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZAREA STRUCTURAL ? A INTREPRINDERII' - dorie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizarea structural a intreprinderii

ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A INTREPRINDERIIOrganizarea structural a intreprinderii

Funcţiile de execuţie cuprind sarcini de executare a unor lucrări sau de rezolvare a unor probleme, fără ca lor să le revină şi sarcini de coordonare. Funcţiile de execuţie de specialitate sunt: -funcţiile de execuţie cu caracter general-funcţiile cu sarcini de revizie contabilă -funcţii pentru activitatea de resurse umane


Organizarea structural a intreprinderii

1.Post:Contabil2.Compartimentul : Financiar –contabilitate3.Nivel ierarhic :44.Pondere ierarhică : 5 persoane5.Relaţii organizatorice:5.1.de autoritate : -ierarhice :este subordonat directorului general;îi are în subordine pe personalul compartimentului economic -funcţionale :are relaţii de serviciu cu toate serviciile, birourile şi alte entităţi funcţionale; -are relaţii cu persoane juridice şi persoane fizice care au tangenţă cu sfera sa de activitate5.2 de cooperare : contabili, economişti, casieri din cadrul departamentului financiar-contabil saualte relaţii de colaborare ale acestui post5.3 de reprezentare : reprezintă firma faţă de persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu.5.4 de control : subordonează personalul compartimentului economic 6.Obiectivele individului :-efectuarea tuturor înregistrărilor contabile ale activităţii companiei.-îndosarierea cronologică şi arhivarea documentelor primare, a contractelor, a confirmărilor de sold, a corespondenţei şi a altor documente financiar-contabile.-efectuarea componenţelor de sold lunare pentru conturile contabile din balanţa lunară.-efectuarea periodică a confirmărilor de sold cu partenerii (client, furnizori, bănci). -pariticiparea la efectuarea inventarului anual.  7.Sarcini :1. Efectuează operaţiunile bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare etc) şi întocmeşte documentele pentru plăţi şi ridicări de numerar; 2. Intocmeşte şi operează registrul de casă; 3. Verifică incasările, provenienţa şi distribuirea acestora; 4. Ţine legatura cu clienţii şi furnizorii, face plăţi către Casa de Asigurări Sociale de Stat, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenţia Judeţeană de Şomaj, ITM, BRD, DGFPJ; 5. Intocmeşte, contabilizează şi verifică lunar facturile emise; 6. Intocmeşte lunar statele de plată; 7. Intocmeşte lunar declaraţiile de impozite, taxe şi contribuţii aferente salariilor; 8. Introduce şi verifică în programul de contabilitate înregistrările documentelor; 9. Intocmeşte componente ale soldurilor conturilor şi efectuează reglări pe baza acestora; 10. Intocmeşte zilnic situaţia soldului bancar şi a disponibilului propriu al firmei; 11. Indosariază documentele cu care lucreaza şi supervizează arhivarea lor; 12. Colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi la salvarea datelor informatice; 13. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică .8.Responsabilităţi :-răspunde de eficienţa activităţii economice-răspunde de respectarea dispoziţiilor şi a indicaţiilor date de asociaţi în legatură cu problemele de care se ocupă în cadrul serviciilor9.Competenţe :-propune numărul de personal in biroul contabilităţii-face propuneri de motivare a personalului din subordine etc-poate convoca biroul administrativ în legatură cu probleme financiare ale firmei


Organizarea structural a intreprinderii

II.CERINŢELE POSTULUI1Competenţe profesionale :1.1.Formare :  absolvent(ă) licentiat(ă) al(a) unei Universtităţi cu profil economic1.2.Experienţa : minim 5 ani in domeniul financiar , insumând bune cunostinţe

contabile şi legislative; în care să fi avut ocazia să analizeze financiar-contabil

şi legislativ activitatea companiei1.3.Cunoştinţe : foarte bune ale unei limbi străine de circulaţie internaţională;1.4.Calităţi şi aptitudini : capacitate de comunicare; capabil de a lucra cu date limite,

sub stres, program prelungit2.Competenţe manageriale :2.1.Cunoştinţe : foarte bune de MSOffice, dar şi în programe financiar-contabile

specializate la nivel avansat, însemand acele programe ce au incluse şi module

de analiză financiară şi raportare financiară;2.2Calităţi şi aptitudini : personalitate integră; capacitatea de a avea

atenţie distributivă.


Realizat de chi roxana mure an paula to a sorina dumitrache mihaela olosutean ro x ana for cristina

Realizat de:Chiş RoxanaMureşan PaulaToşa SorinaDumitrache MihaelaOlosutean RoxanaForţ Cristina