Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Come Back to Life Fontys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Come Back to Life Fontys

Come Back to Life Fontys

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Come Back to Life Fontys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Come Back to LifeFontys Doelstellingen, Strategieën, Methoden en Materiaalkeuzes voor een optimaal geslaagde prestatietocht in de maand juli van 2012. (henk van dooren)

 2. Hoe kan Jij jouw sportieve doel het best bereiken? • Een vraag naar • een doel • een strategie • een middelenkeuze Met in achtneming van de wetenschappelijke gegevens bij het sportief presteren op de fiets. De Fontysgroep is zeer divers betreffende fietsprestaties. Dat vraagt om een differente aanpak om jou persoonlijk beste prestatie neer te kunnen zetten. Daartoe heb ik 4 modellen ontwikkeld, uitgaande van het rendementsprincipe dat je minimaal 60 trapomwentelingen per minuut moet maken. Meer is gunstiger. Minder is harken!!!! De bedoeling is dat je aan de hand van de vier modellen jezelf positioneert en vervolgens je keuzes maakt. Met het verzoek dat over enige tijd te herhalen. Let wel: de modellen zijn niet ‘hard’! Allerlei tussenoplossingen zijn optioneel.

 3. Model 1: Voor Wie? Voor de goed getrainde klimmer die 3 keer de Ventoux wil beklimmen en daarbij ook nog eens een goede tijd wil realiseren. Hij heeft een racefiets met als kleinste kettingblad (voor) een tandwiel met 39 tandjes. Achter heeft hij een grootste (lichtste) tandwiel van 28. Bij één trapomwenteling legt zijn achterwiel af: 39/28 x 2,11 meter = 2, 94m In 1 minuut is dat (bij een trapfrequentie van 60): 60 x 2,94 = 176,4 meter per minuut In 1 uur is dat 60 x 176,4 = 10600 m/u = 10,6 km/u (afgerond) Twee keer de steile kanten van de Ventoux op is 40 km klimmen 40 km met een gemiddelde van 10,6 km/u levert een tijd op van 3 uur en 42 minuten. Dat is 1 uur en 51 minuten per klim. Overigens: de 3e klim vanaf Sault is langer maar makkelijker. In theorie dus ook sneller af te leggen. Naar schatting heeft deze klimmer tussen de 5 uur en de 5 u 30 min rijtijd nodig om de klus te klaren. Afhankelijk van de wijze van verzorging, de hoeveelheid pauzes, de daalsnelheid (vakantiedrukte!!!) en andere factoren, is deze deelnemer na ongeveer 7 uren klaar. Maar 8 kan ook.

 4. Model 1a: • Streefdoelen als model 1 maar met een andere strategie en materiaalkeuze. • een lichter verzet en • een hogere trapfrequentie. • Voor de goed getrainde klimmer die 3 keer de Ventoux wil beklimmen en daarbij ook nog eens een goede tijd wil realiseren. • Zie voor verdere uitleg over materiaalkeuzes: model 2

 5. Model 2: Voor wie? Voor de redelijke klimmer, goed getraind. Hij wil ook 3 keer de Ventoux op. Hij heeft een racefiets met vóór 2 kettingbladen. Het kleinste is een tandwiel met 34 tandjes. (compact crankstel). Achter heeft hij een grootste (lichtste) tandwiel van 28. Bij één trapomwenteling legt zijn achterwiel af: 34/28 x 2,11 meter = 2, 55m In 1 minuut is dat (bij een trapfrequentie van 60): 60 x 2,55 = 153,2 meter per minuut In 1 uur is dat 60 x 153,2 = 9200 m/u = 9,2 km/u (afgerond) Twee keer de steile kanten van de Ventoux op is 40 km klimmen 40 km met een gemiddelde van 9,2 km/u levert een tijd op van 4 uur en 18 minuten. Dat is 2 uur en 9 minuten per klim. Overigens: de 3e klim vanaf Sault is langer maar makkelijker. En dus in theorie sneller af te leggen. Naar schatting heeft deze klimmer tussen de 6 uur en de 6u en 30 min.nklimtijd nodig om de klus te klaren. Afhankelijk van de wijze van verzorging, de hoeveelheid pauzes, de daalsnelheid (vakantiedrukte!!!) en andere factoren, is deze deelnemer na ongeveer 7 en een half uur klaar. Maar langer kan ook.

 6. Model 3: Voor wie? Voor de gewone klimmer, goed getraind. Hij heeft ook wel ervaring in de bergen. Hij wil minstens 2 keer de Ventoux op. Hij heeft een racefiets met vóór 3 kettingbladen (een triple). Het kleinste is een tandwiel met 32 tandjes. Achter heeft hij een grootste (lichtste) tandwiel van 28. Bij één trapomwenteling legt zijn achterwiel af: 32/28 x 2,11 meter = 2,41 m In 1 minuut is dat (bij een trapfrequentie van 60): 60 x 2,41 = 144,6 meter per minuut In 1 uur is dat 60 x 144,6 = 8676 m/u = 8,7 km/u (afgerond) Twee keer de steile kanten van de Ventoux op is 40 km klimmen 40 km met een gemiddelde van 8,7 km/u levert een tijd op van 4 uur en 36 minuten. Dat is 2 uur en 18 minuten per klim. Afhankelijk van de wijze van verzorging, de hoeveelheid pauzes, de daalsnelheid (vakantiedrukte!!!) en andere factoren, is deze deelnemer na ongeveer 6 en een half uur klaar.

 7. Model 4: Voor wie? Voor de sportieve fietser zonder bergervaring. Wel heeft hij veel gesport. Zijn conditie is dus goed. Hij begint aan de klus en wil gewoon zover mogelijk komen. Ook voor hem geldt dat hij minstens 60 omwentelingen per minuut moet maken. Zijn devies is: rustig beginnen en zo lang mogelijk doorgaan. Hij krijgt het advies om te proberen met gemiddeld 8 km/u te klimmen. In ongeveer 2 u en 30 min komt hij boven. En denkt misschien: dit kan ik nog eens!! Welke fiets past daar bij? 8 km/ u = 8000/60 m/min = 133,3 m/min Bij een trapfrequentie van 60 is dat per omwenteling 133,3/60 = 2,22 m Natuurlijk fietst deze fietser met een triple met een blad van 32. Maar wat moet hij achter rijden (Y) om per trap 2,22m af te leggen? 2,22 = 32/Y x 2,11 Y = 32/2,22 x 2,11 Y = 30,4 (afgerond) Deze persoon moet dus achter een tandkrans van 30 of 32 hebben om zijn streefdoelen te halen: minstens 1x naar boven. Maar liever meer. Afhankelijk van de wijze van verzorging, de hoeveelheid pauzes, de daalsnelheid (vakantiedrukte!!!), veel doorzettingsvermogen en andere factoren, is deze deelnemer na 8 of 9 of 10 uur jubelend voor de derde keer boven gekomen??????!!!!! Overigens kan dit ook met een Compacttrapstel: 33-tands vóór en 30-tands achter!!!

 8. Average: 7, 5 Lengte:21,5 Hoogteverschil:1609m

 9. Average: 7, 3 Lengte:21 Hoogteverschil:1532m

 10. Average: 4,6 Lengte:26 Hoogteverschil:1184m

 11. Wie in zijn jeugd de Mont Ventoux beklimt, blijft zijn hele leven een klimmer………..