Bioterra 1
Download
1 / 24

BIOTERRA 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

BIOTERRA 1. Ci è ncies de la naturalesa Primer curs. 13. 09. El medi natural a la Comunitat Valenciana. La diversitat dels éssers vius. 10. El regne vegetal. 11. El regne animal (I). Els invertebrats. El regne animal (II). Els vertebrats. 12. Índex. 01. La matèria i els materials.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIOTERRA 1' - dorian-morris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bioterra 1

BIOTERRA 1

Ciències de la naturalesa

Primer curs

www.vicensvives.es


Bioterra 1

13

09

El medi natural a la Comunitat Valenciana

La diversitat dels éssers vius

10

El regne vegetal

11

El regne animal (I). Els invertebrats

El regne animal (II). Els vertebrats

12

Índex

01

La matèria i els materials

07

L’escorça terrestre

08

La Terra, un planeta viu

02

La matèria: volum, massa i densitat

L’Univers i el Sistema Solar

03

La Terra i la Lluna

04

L’atmosfera

05

06

La hidrosfera


La terra un planeta viu

08

La Terra, un planeta viu

1. Un escenari per a la vida

2. La composició química dels éssers vius

3. La unitat dels éssers vius

4. Organització i funcions dels éssers vius


Introducci

08

Introducció

 • El fet que hi haja aigua i una atmosfera protectora han estat els elements clau per a l’aparició d’éssers vius al nostre planeta.

 • L’activitat dels éssers humans està causant un greu deteriorament en la natura que, al seu torn, està portant a la desaparició d’alguns organismes.

 • Si volem mantenir el medi natural per a les generacions futures, cada vegada són més necessàries les actuacions per conservar la diversitat biològica, aturar la degradació del medi ambient i promoure un ús raonable dels recursos naturals.


1 un escenari per a la vida

08

1. Un escenari per a la vida

1.1. La Terra, el nostre planeta

1.2. La importància de l’aigua

1.3. La vida comença a l’aigua


1 1 la terra el nostre planeta

08

1.1. La Terra, el nostre planeta

 • La Terra és l’únic astre del Sistema Solar que té totes les condicions perquè s’hi puga desenvolupar la vida.

 • Aquestes condicions són: les dimensions, la temperatura i l’existència d’aigua.


1 2 la import ncia de l aigua

08

1.2. La importància de l’aigua

 • L’aigua té una gran importància per a la vida al nostre planeta, perquè fa les següents funcions:

 • Constitueix un percentatge elevat del pes d’un ésser viu.

 • Actua com una mena d’esquelet hidràulic protector dels éssers vius.

 • Pot portar dissolts i transportar els nutrients necessaris, i també les substàncies de rebuig.

 • Contribueix a mantenir constant la temperatura terrestre.

 • Ajuda a mantenir la temperatura del cos humà.


1 3 la vida comen a a l aigua

08

1.3. La vida comença a l’aigua

 • La gran dependència de l’aigua que tenen els éssers vius és causada pel fet que la vida s’originà en el medi aquàtic.

 • Els elements que hi havia als antics oceans es van combinar i van formar senzilles biomolècules.

 • La unió posterior d’aquestes biomolècules senzilles va generar altres biomolècules més complexes que, en algun moment, es van envoltar d’una membrana i originaren les primeres cèl·lules.

 • La perpetuació de la vida fins hui ha estat possible perquè algunes biomolècules són capaces de fer còpies d’elles mateixes i així poden passar d’una generació a una altra.


2 la composici qu mica dels ssers vius

08

2. La composició química dels éssers vius

2.1. Els elements bioquímics

2.2. El carboni

2.3. L’oxigen

2.4. Les biomolècules


2 1 els elements bioqu mics

08

2.1. Els elements bioquímics

 • Els éssers vius estan formats per elements químics que també formen part de la matèria mineral, tot i que en proporcions diverses.

 • Aquests elements que formen la matèria viva s’anomenen bioelements i es poden classificar en : elements primaris (els més abundants), elements secundaris i oligoelements.


2 2 el carboni

08

2.2. El carboni

 • L’element més característic de la matèria viva és el carboni.

 • La seua estructura posseeix una gran capacitat per unir-se a altres àtoms de carboni, d’hidrogen i d’oxigen per formar compostos estables.

 • Els àtoms de carboni i d’hidrogen s’uneixen i originen unes molècules anomenades hidrocarburs. D’aquestes, en deriven les molècules que formen els éssers vius.


2 3 l ox igen

08

2.3. L’oxigen

 • A més de ser un element essencial dels éssers vius, l’oxigen també el trobem a l’atmosfera i, en menys proporció, dissolt a l’aigua.

 • Els organismes agafen oxigen i l’utilitzen en un procés anomenat respiració cel·lular, que proporciona l’energia necessària per a les funcions vitals.

 • Tots els éssers vius desprenen diòxid de carboni com a substància de rebuig produïda per la respiració cel·lular.

 • Per tant, el diòxid de carboni passa dels éssers vius al medi i a l’inrevés, gràcies a la fotosíntesi, tot descrivint un cicle.


2 4 les biomol cules

08

2.4. Les biomolècules

 • Les biomolècules són exclusives dels éssers vius. Són els glúcids, els lípids, les proteïnes i els àcids nucleics.

  Les biomolècules realitzen diverses funcions:

 • Els glúcids proporcionen l’energia.

 • Els lípids són substàncies de reserva energètica.

 • Les proteïnes serveixen per al creixement i la reparació de teixits.

 • Els àcids nucleics permeten les funcions de reproducció.


3 la unitat dels ssers vius

08

3. La unitat dels éssers vius

3.1. Els éssers vius estan formats per cèl·lules

3.2. La cèl·lula

3.3. Tipus de cèl·lules

• Cèl·lula eucariota animal (il·lustració)

• Cèl·lula eucariota vegetal (il·lustració)


3 1 els ssers vius estan formats per c l lules

08

3.1. Els éssers vius estan formats per cèl·lules

 • Tots els éssers vius, també anomenats organismes, estan formats per cèl·lules.

 • Moltíssims estan constituïts per una sola cèl·lula (unicel·lulars). La resta estan formats per l’associació d’un gran nombre de cèl·lules (pluricel·lulars).


3 2 la c l lula

08

3.2. La cèl·lula

 • La cèl·lula no és pas una estructura única i uniforme, atès que la seua organització, dimensions, forma i funcions varien moltíssim.

  Estructura de la cèl·lula

 • Totes les cèl·lules tenen una membrana, un citoplasma i un material nuclear.

 • En les cèl·lules menys evolucionades, el material nuclear està dispers al citoplasma formant el nucleoide.

 • En les cèl·lules més evolucionades, el material nuclear està envoltat per una doble membrana (embolcall nuclear). El material nuclear i l’embolcall formen el nucli.


3 3 tipus de c l lules

08

3.3. Tipus de cèl·lules

 • Segons la complexitat, les cèl·lules es divideixen en dues categories:

 • Cèl·lules procariotes. Tenen unes dimensions molt petites i el material nuclear dispers tot formant el nucleoide. Només contenen un tipus d’orgànuls cel·lulars: els ribosomes.

 • Cèl·lules eucariotes que són molt més grans i complexes que les procariòtiques. Tenen nucli i nombrosos orgànulscel·lulars.


C l lula eucariota animal

08

Cèl·lula eucariota animal


C l lula eucariota animal1

08

Cèl·lula eucariota animal


C l lula eucariota vegetal

08

Cèl·lula eucariota vegetal


C l lula eucariota vegetal1

08

Cèl·lula eucariota vegetal


4 organitzaci i funcions dels ssers vius

08

4. Organització i funcions dels éssers vius

4.1. Organització dels éssers vius

4.2. Funcions dels éssers vius


4 1 organitzaci dels ssers vius

08

4.1. Organització dels éssers vius

 • Un organisme pluricel·lular conté milions de cèl·lules. Però algunes estan especialitzades en funcions determinades.

 • Les cèl·lules especialitzades en una funció s’agrupen formant un teixit (muscular, nerviós, ossi…). Els teixits s’uneixen construint òrgans (cor, fetge…)

 • Els òrgans, els teixits i els grups de cèl·lules constitueixen sistemes o aparells (aparell digestiu). Un organisme està format per tots els elements anteriors.

 • Uns quants organismes de la mateixa espècie constitueixen una població. Unes quantes poblacions integren una comunitat i unes quantes comunitats constitueixen la biosfera.


4 2 funcions dels ssers vius

08

4.2. Funcions dels éssers vius

 • Els éssers vius es caracteritzen per la seva capacitat de realitzar tres funcions essencials: nutrició, relació i reproducció.

 • Funció de nutrició. Els éssers vius necessiten energia per realitzar les seues funcions. Obtenen aquesta energia de les biomolècules (nutrició autòtrofa i heteròtrofa).

 • Funcions de relació. És la capacitat per percebre senyals de l’entorn i respondre-hi. Això permet als éssers vius de relacionar-se amb el medi i adaptar-s’hi.

 • Funció de reproducció. És la capacitat de crear còpies més o menys semblants de si mateixos (reproducció asexual i sexual).


ad