Kviz - PowerPoint PPT Presentation

dorian-caldwell
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kviz PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Kviz
155 Views
Download Presentation

Kviz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kviz 2. svjetski rat

 2. 1.Kada je počeo 2. svjetski rat? a)21.1.1940 b)1.9.1939 c)14.5.1939 d)9.9.1999

 3. Netočno

 4. Točno

 5. 2.Kakvu su politiku vodile UK i Francuska? a)Ratnu b)Osvajačku c)Ujedinjenja d)Popuštanja

 6. Točno

 7. 3.Koje je godine bila Munchenska konferencija? a)1939. b)1938. c)2001. d)1940.

 8. Točno

 9. 4.Koga je pripojio tim sporazumom? a)Sudet b)Sloveniju c)Austriju d)Francusku

 10. Točno

 11. 5.Kako se zvao njemački munjeviti rat? a)Schnel b)Fast c)Blitzkrig d)Runers

 12. Točno

 13. 6.Na kojoj se granici vodio lažni rat? a)Hrvatska-BIH b)Slovenija-Austrija c)Njemačka-Francuska d)Španjolska-Portugal

 14. Točno

 15. 7.Kako se zvao sporazum između Njemačke,Italije,Japana? a)Trojni pakt b)Sporazum JINJ c)Antikominterski d)1. pakt

 16. Točno

 17. 8.Kako se zvala američka podmorska baza? a)Pearl Harbor b)SAD c)See d)SSSR

 18. Točno

 19. 9.Kako se zvao najpoznatiji njemački logor? a)Jasenovac b)Bleiburg c) Auschwitz d)Gleiwitz

 20. Točno

 21. 10.Kako se zvalo ubijanje Židova? a)Smrtnik b)Holokaust c) Ubijanje d)Masakar

 22. Točno