Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště - PowerPoint PPT Presentation

doria
st edn odborn u ili t stavebn odborn u ili t a u ili t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště PowerPoint Presentation
Download Presentation
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation
140 Views
Download Presentation

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Úvod do technologie

 2. Technologie • Technologie je nauka o způsobu zpracování materiálu na určitý výrobek. • Seznamuje nás s původem, složením, vlastnostmi, zpracováním a upotřebením materiálů – surovin. • Technologii je možno definovat jako vědu o technických zákonitostech výrobních procesů.

 3. Technologie • Technologie řeší a určuje : a) výrobní způsoby nutné k dosažení kvalitativních změn materiálů a polotovarů, ať již se jedná o změny rozměrů, tvarů nebo změny fyzikálních vlastností (technologie mechanická), nebo změny chemických vlastností (technologie chemická); b) výběr a použití materiálů včetně stanovení výrobně technických podmínek s optimálním použitím pokrokové techniky,organizace a řízení výrobního procesu. c) základní způsoby výroby jednotlivých výrobků; • materiálem, který budeme my truhláři zpracovávat, je dřevo a výsledným výrobkem ve stavebně-truhlářské výrobě budou například okna,dveře a v nábytkářské výrobě nábytek. • Proto předmětem našeho zájmu bude technologie dřeva.

 4. Technologie zpracování dřeva Dělí se na technologii : • chemickou 2. mechanickou • Při chemické technologii působíme chemickými prostředky na dřevo a výsledkem je úplně jiný materiál ,např.papír…. • Při mechanické technologii působíme na dřevo mechanickými prostředky, dřevo mění tvar, hmotnost, ale zůstává stále dřevem

 5. Mechanická technologie se dělí: • Beztřískové obrábění dřeva • během obrábění nevznikají třísky , piliny , hobliny a podobně • Třískové obrábění dřeva • Dělení na drobné části - roztřískování,rozvlákňování…


 6. Třískové obrábění dřeva • Řezání • Hoblování • Vrtání • Frézování • Dlabání • Broušení • Soustružení

 7. V ý r o b n í p r o c e s ( v ý r o b a ) V ý r o b n í p r o c e s ( v ý r o b a ) je souhrn všech činností,které jsou potřebné k tomu,aby se materiály a polotovary vstupující do výroby změnily na polotovary nebo hotové výrobky.Technologický proces je nedílnou součástí výrobního procesu. Výrobní proces se skládá z následujících prvků : • a) pracovní předmět - dřevo....., • b) pracovní síla - člověk, • c) pracovní prostředek - obráběcí nástroj,stroj....., • d) technologie • e) organizace a řízení, • f) výrobek

 8. T e c h n o l o g i c k ý p o s t u p T e c h n o l o g i c k ý p o s t u p je přesný návod,jak zpracovat dřevo na výrobky. Určuje tedy sled činností (operací), kterými se dřevo ve výrobním procesu mění mechanickými, nebo chemickými zásahy. T e c h n o l o g i c k é p ř e d p i s y jsou sepsané příkazy a zákazy, jež vyplývají z technologického postupu a současně ho zajišťují. Jsou to předpisy, které slouží pro jednu samostatnou operaci. Dodržuje-li pracovník - truhlář technologické předpisy,dodržuje technologickou disciplínu.

 9. Výrobní postup • V ý r o b n í p o s t u p je souhrn pracovních postupů pro výrobu určitého druhu nábytku.Výrobní postupy se sestavují zejména při projektování technologie průmyslové výroby a při změně výroby. • P r a c o v n í p o s t u p předepisuje pořadí pracovních operací,které jsou pro výrobu technolo-gicky, organizačně a ekonomicky nejvýhodnější. Sestavuje se samostatně pro každý dílec výrobku. • P r a c o v n í o p e r a c e je nejjednodušší jednotka výrobního postupu. Je to činnost jednoho pracovníka s jedním nástrojem nebo jedním úkonem na stroji.

 10. Výroba • V ý r o b a je cílevědomá činnost za účelem vytvoření hotového výrobku. • Podle stupně technologického zpracování dřeva rozeznáváme • dřevařskou prvovýrobua • dřevařskou druhovýrobu.

 11. Dřevařská prvovýroba • D ř e v a ř s k á p r v o v ý r o b a dostává surovinu - dřevo z lesních závodů - a tuto surovinu zpracovává na dřevní materiály,zejména na řezivo,tedy masivní dřevo , a velkoplošné dřevní materiály. • Výroba řeziva může probíhat v samostatných pilařských závodech a výroba velkoplošných materiálů a dýh zase v samostatných dřevařských závodech.Pokud jsou obě výroby soustředěné na jedno místo a navazují na sebe,nazýváme takový velký dřevařský závod dřevařským kombinátem.

 12. Dřevařská druhovýroba • D ř e v a ř s k á d r u h o v ý r o b a dostává dřevo v podobě dřevních materiálů (hranoly,prkna...) od dřevařské prvovýroby. K dřevařské druhovýrobě patří zejména nábytkářské závody. Stavebně-truhlářské výroba stojí na rozhraní mezi dřevařskou prvovýrobou a druhovýrobou a organizačně bývá nejčastěji řazena k dřevařské prvovýrobě.

 13. SORTIMENT TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY - SORTIMENT NÁBYTKU 1. Kuchyňský nábytek Základem nábytku do kuchyně byl v minulosti příborník a jídelní stůl. Dnes se kuchyňský nábytek skládá ze skříňových souborů s bohatou možností vestavění kuchyňské technologie tj.chladniček, myček nádobí,sporáků, vařidlových desek, mikrovlnných trub, digestoří, osvětlení a podobně. Součástí kuchyní stále bývají jídelní stoly resp.bufety pro rychlé občerstvení a podobně.

 14. Sortimentnábytku 2. Nábytek do ložnic Základem ložnicového nábytku by mělo být pohodlné moderní lůžko umožňující kvalitní spánek.Všechno ostatní vybavení, které v ložnicích máme jako jsou skříně nejrůznější konstrukce a funkce,toaletní stolky, televizní stolky, odpočivná křesla a podobně jsou jen doplňkem kvalitního lůžka.

 15. Sortimentnábytku 3. Nábytek do obývacích pokojů Aby obývací pokoj mohl plnit svou funkci, tj.umožnit rodině a přátelům pohodlné posezení při povídání si, sledování televizních pořadů, poslechu hudby a pod. musí být vybaven především dostatečně dimenzovaným a pohodlným sedacím nábytkem a různým množstvím konferenčních, odkládacích případně servírovacích stolků. Knihovny,skříně a podobný nábytek je v obývacím pokoji umístěn spíše z nedostatku místa jinde než že by byl důležitou součástí tohoto prostoru v bytě.

 16. Sortimentnábytku 4. Čalouněný nábytek Čalouněný nábytek lze dělit mnoha způsoby.Na celočalouněný a kombinovaný, kdy část nábytku je čalouněna a část tvoří dřevo,kov, rattan,plast a pod..Další dělení je možné podle funkce na čalouněný nábytek rozkládací (ze sedacího nábytku lze rozložením získat provizorní lůžko) a nerozkládací.Ten je vždy pohodlnější při sezení.

 17. Sortimentnábytku 5. Sektorový - skladebný - nábytek Z množství rozměrově přizpůsobených skříněk lze sestavovat soubory nábytku různého užití.Tyto soubory lze i v budoucnu dokoupením skříněk zvětšovat ,upravovat jejich funkci a podobně. 6. Dětský nábytek Měl by být vysoce kvalitní ,z nezávadných materiálů a měl by jít rozměrově upravovat tak,jak dítě roste.To znamená,že výška stolů ,židlí,lůžka a pod. by měla být nastavitelná.

 18. Sortimentnábytku 7. Drobný a doplňkový nábytek Patří sem veliké množství nábytku například : - předsíňový nábytek - nábytek do koupelen - nábytek do pracovních prostor bytu (skříňky na žehlicí potřeby,na šití,pro kutily,pro různé druhy zálib,bytové psací stoly, počítačové stoly a pod.) - nábytek zahradní a terasový, - kovový nábytek, - sedací nábytek (židle ,polokřesla,odpočivná křesla...) - nábytek do chat a chalup (obvykle nábytek z masivu , rustikální, s folklorními prvky,repliky starého nábytku a podobně.) - doplňkový nábytek (rozkládací jídelní stoly,servírovací stolky, odkládací stolky,barové pulty,televizní a květinové stolky a stěny a podobně.

 19. Sortimentnábytku 8. Nábytek školní Je zdánlivě jednoduchý,ale musí splňovat svou velikostí, funkčností a dlouhou životností mimořádné nároky. 9. Nábytek kancelářský Jedná se o velice rozmanitý sortiment kancelářských, pracovních, jednacích, počítačových stolů, stolků a skříňového nábytku, který musí vyhovovat dlouhodobému pobytu pracovníků při rozmanité činnosti. Musí být funkční,kvalitní.

 20. Sortimentnábytku 10.Nábytek do veřejných zařízení a prostorů Jedná se o vybavení kinosálů,divadel,zasedacích místností,čekáren,restaurací,barů,diskoték... Dále se používá také druhové rozdělení nábytku : 1. Nábytek jednotlivý 2. Funkční soupravy 3. Nábytek skladebný 4. Nábytek vestavný

 21. SORTIMENT DŘEVAŘSKÉ PRVOVÝROBY • Sortiment pilařských závodů Část dřevního materiálu potřebného pro výrobu nábytku pokrývají svým sortimentem pilařské závody. I když je tato potřeba stále menší,kladou se vysoké nároky na kvalitu dodaného materiálu. Nejdůležitějším sortimentem pilařské výroby je řezivo, získávané podélným řezem na rámových a pásových pilách z kmenů - kulatiny - jehličnatých a listnatých dřevin

 22. Sortiment pilařských závodů • Nábytkářská výroba odebírá z pilařských závodů nejvíce řezivo ve formě prken, fošen, nábytkářských přířezů a nábytkářských hranolů. • Tento sortiment se i po opracování nazývá v nábytkářské praxi masív - masivní dřevo.

 23. Řezivo rozdělujeme takto : • Deskové • Hraněné • Polohraněné • Drobné • Ostatní

 24. Deskové řezivo : • Základní pilařský sortiment rozdělujeme podle tvaru příčného průřezu na řezivo : -deskové(jeho šířka je větší než dvojnásobek tloušťky) . p r k n a(tloušťka 13 - 38 mm) . f o š n y(tloušťka 40 - 100 mm) . k r a j i n o v á p r k n a . k r a j i n y • Deskové řezivo se vyrábí : • omítané nebo • neomítané.

 25. Prkna a fošny

 26. Prkna a fošny Kulatinu začneme řezat (tomu říkámepořez) na : • kmenové rámové pile ( KATR ) • kmenové pásové pile • kmenové kotoučové pile Pořez provádíme : - na ostro - vznikne řezivo neomítané - prizmováním – vznikne řezivo omítané

 27. Způsoby pořezu Při pořezu na ostro zůstává na okrajích řeziva přirozené zaoblení vznikne řezivo neomítané Takto to pak vypadá pořez Kulatina projde katrem jen jednou !

 28. Takto vypadá první část pořezu Způsoby pořezu Při pořezu prizmováním nejprve dvě pily odříznou krajiny a vyrobí prizma Kulatina projde katrem dvakrát !

 29. Způsoby pořezu Vznikléprizmaznovu vložíme do katru na nyní z něj nařežeme omítané řezivo Takto vypadá druhá část pořezu

 30. Prkna a fošny Krajina Boční prkna Středová prkna Jádrová nebo dřeňová prkna Levá strana řeziva – vzdálenější od středu Pravá strana řeziva – blíže ke středu

 31. Řezivo hraněné a polohraněné Hraněné řezivo je opracované pilou ze všech čtyř stran a má obvykle pravoúhlý průřez. • hraněné . hranoly (plocha příčného průřezu je nad 100 cm2) . hranolky (plocha příčného průřezu je 25 - 100 cm2 ) . latě (plocha příčného průřezu je 10 - 25 cm2 ) . lišty (plocha příčného průřezu je 0 - 10 cm2 ) • polohraněné . trámy (tloušťka 60, 75, 100 a šířka 50 a více mm) . polštáře (tloušťka 120,140,160,200 a šířka 80 a více mm) . pražce Polohraněné řezivo je opracované pilou ze dvou protilehlých stran

 32. Další sortimenty pilařských závodů Kromě tohoto sortimentu hlavní pilařské výroby se vyrábí další pilařský sortiment a to : l. Nábytkářské hranolky a nábytkářské přířezy - vlysy. 2. Parketové vlysy,tabulové parkety a mozaikové parkety. 3. Přířezy na výrobu sudů,dřevité vlny, štěpek, celulosy,důlní dříví apod.

 33. Sortiment dřevařských závodů . • Hlavním materiálem, který je dnes na výrobu nábytku nepostradatelný, je velkoplošný konstrukční materiál a dýhy. Je to sortiment dřevařských závodů.Pro výrobu nábytku mají tyto materiály mnoho výhod. Jsou to například : • zachování výhodných vlastností dřeva (opracovatelnost, pevnost apod.), • zdravotní nezávadnost a cenová přístupnost, • vyloučení a omezení vad a nedostatků dřeva, • díky jejich velkým rozměrům umožnění snadné výroby libovolně velkých dílců efektivním • způsobem, zejména na výrobních linkách.

 34. Mezi hlavní sortiment dřevařských závodů patří : • dýhy, • překližované velkoplošné materiály jako laťovky, překližky, BIOdesky a voštinové desky, • aglomerované velkoplošné materiály jako dřevotřískové desky (DTD), dřevovláknité desky (DVD), MDF desky, pilinové a pilinotřískové desky, desky z lignocelulozových zbytků - pazdeřové desky (PD), laminované DTD a PD (LDTD a LPD) apod.

 35. SORTIMENT STAVEBNĚ-TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY • - výroba dřevěných oken a dveří a zárubní, • - výroba dřevěných chat • - výroba obkladů stěn a stropů, • - výroba dřevěných výkladních skříní, • - výroba dřevěných vrat, • - výroba schodišť, • - výroba podlah, • - výroba dřevěných dělících stěn.

 36. OSTATNÍ SORTIMENTY • V nábytkářské i stavebně-truhlářské výrobě se uplatňuje a je nepostradatelný i široký sortiment nedřevěných pomocných materiálů. Jsou to zejména : • - plasty,olepovací materiály z plastů, • - lepidla přírodní i syntetická, • - nábytkové kování a kovový materiál, • - sklo.

 37. Vývoj dřevařského průmyslu • Člověk využívá dřevo od nepaměti a dřevo dodnes člověka provází po celý život.Od nejstarších dob se vyrábějí a používají nástroje na zpracování dřeva a úroveň dokonalosti těchto nástrojů je úměrná vývoji použitých materiálů,kultuře i osobní a společenské potřebě člověka.Už ve starší době kamenné (l milion až 5 tisíc let před naším letopočtem) používal člověk první primitivní nástroje na opracování dřeva.Byly to kameny nebo kosti přizpůsobené tomu,aby sloužili jako sekera,škrabadlo,vrták nebo pilka.Ještě dnes žijí zaostalé kmeny,které používají podobné nástroje na úpravu dřeva.

 38. Vývoj dřevařského průmyslu • Nástroje doby bronzové (2 000 - 800 př.n.l.) umožnily řemeslníkům v Egyptě zhotovit dýhu řezáním nebo štípáním a použít ji při výrobě funkčně i tvarově náročného intarzovaného nábytku.Povrch vybrousili pískovcem a dokončili přírodními pryskyřicemi. • Doba železná (800 - 100 př.n.l.) přinesla zdokonalování seker,dlát a vrtáků a vývoj pilového listu dnešního tvaru.Ve starém Řecku se používal hoblík a řecká kultura postavila zhotovování nábytku vedle sochařství na nejvýše privilegované místo v řemeslné činnosti.V tomto období vznikly v Galii jednolistové pily na vodní pohon, a tak začala strojová výroba řeziva.

 39. Vývoj dřevařského průmyslu • U nás se stavěly rámové pily od 14. až 15. století u mlýnů.Levným pohonem byla voda z mlýnského náhonu,která otáčela vodní kolo s lopatkami.Mlynář byl současně pilařem.Koncem 16.století se rozšiřují už vícelisté rámové pily. • Vývoj dřevařského průmyslu ovlivňoval postupný vývoj dřevoobráběcích nástrojů a strojů poháněných nejprve vodou ,potom parou a nakonec elektřinou. Tak se postupně vyvinul soustruh (1560),rovinná frézka (hoblovačka 1776),kotoučová pila (1777), pásová pila (1852) apod.

 40. Výroba nábytku má u nás dlouholetou a slavnou tradici.Truhláři vyráběli jednodušší a účelný nábytek s dlouhou životností pro chudší obyvatelstvo i krásný , cenný,leštěný a intarzovaný nábytek pro bohatší vrstvy. Tento nábytek ještě dnes obdivujeme v muzeích.Tvar nábytku se přizpůsoboval stylu své doby a požadavkům i vkusu odběratele. • Řemeslný způsob výroby přetrval až do začátku 20.století.Pro získání dobré kvalifikace v truhlářské profesi nestačilo jen vyučení u mistra a tovaryšské zkoušky. Tovaryš musel „vandrovat“ po cizině,pracovat v kulturně vyspělých oblastech několik let,odpozorovat technologii výroby,vytříbit si vkus a získat zručnost.Ještě dnes používají starší truhláři některé cizí výrazy a názvy nástrojů,

 41. Vývoj dřevařského průmyslu • V průběhu celého vývoje dřevařského a zejména nábytkářského průmyslu byl truhlář nepostradatelným a váženým tvůrcem nejbližšího životního prostředí člověka.I v současnosti je odborná profese truhlář záležitostí stavovského sebevědomí a cti.Truhlář svou usilovnou a cílevědomou prací vkládá do výrobku soulad estetického cítění,národního vkusu a kultury i odborných znalostí a dokonalé účelnosti.I dnes nás hřeje vědomí,že poctivou a odpovědnou prací zušlechťujeme a zkrášlujeme dřevo a tvoříme nábytek pro radost,užitek a uspokojení našich občanů.

 42. 1.3. Bezpečnostní předpisy a protipožární ochrana • Při práci se dřevem dochází k množství úrazů, a to jak při strojním, tak i při ručním opracování dřeva. • Mnoho nástrojů a nářadí je ostrých a můžou nám způsobit různá poranění, účinky kladiva známe každý a šroubovák zaražený v ruce je rovněž nepříjemná záležitost.

 43. Bezpečnostní předpisy a protipožární ochrana Je proto nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce a pracovní postupy předepsané pro ruční opracování takto: • Při odborném výcviku pracujeme jen v předepsaném pracovním oděvu, obuvi, popřípadě čepici; • v dílně se chováme ukázněně, klidně a jednáme jen podle pokynů mistra; • vykonáváme jen takové pracovní činnosti, které mistr určil; • na pracovišti dodržujeme pořádek a během výuky průběžně uklízíme;

 44. Bezpečnostní předpisy a protipožární ochrana • nářadí musí být v dobrém stavu, násady správně a pevně nasazené, řezné nástroje ostré; • po zavedení pilového listu dáme ruku do bezpečné vzdálenosti, aby nemohla být zasažena; • dlátem a šroubovákem nesmíme pracovat proti sobě, ani proti své ruce, a1e jen v opačném směru; • obráběný materiál musíme na pracovním stole nebo hoblici pevně utáhnout - materiál zabezpečíme proti poškození a spadnutí;

 45. Bezpečnostní předpisy a protipožární ochrana • každé, i malé poranění, musíme hlásit mistrovi a je nutné ho ošetřit; • pro příchod a odchod z pracoviště používáme jen určené cesty; • pracoviště smí žák opustit jen s vědomím mistra; • nesmíme provádět žádné opravy elektrického zařízeni.

 46. Bezpečnostní předpisy a protipožární ochrana • Dřevo je vysoce hořlavý materiál a všude tam, kde se s ním pracuje (či se skladuje), musíme znát zásady protipožární ochrany a dbát na jejich dodržování: • je třeba se seznámit s požárními předpisy, s umístěním hasicích přístrojů a jich obsluhou; • při vzniku požáru je nutné použít všechny dostupné prostředky k uhašení požáru na základě platných předpisy;

 47. Bezpečnostní předpisy a protipožární ochrana • na pracovištích je přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm; • na pracovištích se nesmí shromaždovat odpad, aby se zamezilo samovznícení; • závady na pracovišti je nutno hlásit mistrovi. Kontrolní otázky : 1. Měli jste někdy úraz způsobený pracovní činností ? 2. Víte, co jste dělali nesprávně, proč k úrazu došlo ?