Současné možnosti studia na MU
Download
1 / 33

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie. Bc. Renata Chloupková Brno 2. dubna 2014. Obsah prezentace. Zázemí na PřF MU Obory se zaměřením na biologii Matematická biologie. Přírodovědecká fakulta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie' - dorcas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie

Bc. Renata Chloupková

Brno 2. dubna 2014


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Zázemí na PřF MU

 • Obory se zaměřením na biologii

 • Matematická biologie

Studium biologie na MU; Matematická biologie


P rodov deck fakulta
Přírodovědecká fakulta

 • areál Kotlářská

  • botanická zahrada

 • Univerzitní kampus

  • moderní prostory

  • studium, výzkum, volnočasové aktivity

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Biologie programy a obory
BIOLOGIE: programy a obory

 • Biologie

  • Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Ekologická a evoluční biologie

  • Ekologická a evoluční biologie

 • Experimentální biologie

  • Matematická biologie

  • Molekulární biologie a genetika

  • Speciální biologie

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studium biologie na MU; Matematická biologie


povinná TV (2 semestry)

odborná AJ (úroveň B1)

odborný jazyk (AJ, F, N, RJ, Šp) – úroveň B2

Studium biologie na MU; Matematická biologie


regionální (krajské) kolo

vědní disciplína související s oborem

do 1,5

Bi + Ch + 2 profilové předměty

regionální (krajské) kolo

vědní disciplína související s oborem

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lek sk genetika a molekul rn diagnostika
Lekářská genetika a molekulární diagnostika

 • LF + PřF (=biomedicína)

 • důraz na praktické zaměření oboru

 • uplatnění v klinických laboratořích

  • genetika, cytogenetika, DNA diagnostika

 • předměty: Bi, Ch, F + M

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Speci ln biologie
Speciální biologie

 • 1. rok studia: společný základ (důraz na Ch)

  • Experimentální biologie rostlin

   • předměty v AJ, Antarktida

  • Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

   • velký důraz na bioinformatiku

  • Ekotoxikologie

   • Recetox:

    • moderní pracoviště, inovace výuky

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Molekul rn biologie a genetika
Molekulárníbiologie a genetika

 • moderní oblast biologie → velký zájem

  • 2013:

 • důraz na chemii (i praktická cvičení)

 • 2 směry, 1. rok studia společný:

  • Molekulární biologie a genetika

  • Antropogenetika

obtížná SZZ

přijetí na nMgr.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Ekologick a evolu n biologie
Ekologická a evoluční biologie

 • nejvíce „popisná“ biologie

  • podrobná taxonomie i s cvičeními

  • terénní cvičení, exkurze (i zahraničí)

  • méně chemie oproti ostatním oborům

 • směry v nMgr: botanika a zoologie

  • uplatnění: Akademie věd, muzea, CHKO, Zoo,…

 • modernizace výuky, UKB

 • Ústav botaniky a zoologie

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Biologie se zam en m na vzd l v n
Biologie se zaměřením na vzdělávání

 • pedagogicko-psychologický základ +

  obecné odborné předměty napříč oborem

 • dvouobor: Bi + Fyzika, Matematika, Geografie nebo Informatika a druhý obor

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Matematick biologie
Matematická biologie

 • založeno 1999, od 2003 pod IBA*, 2004 nové osnovy

 • aplikace matematických postupů a nástrojů pro řešení biologických a medicínských problémů

 • IBA = Institut biostatistiky a analýz

  • Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU

  • vědeckovýzkumná činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb

  • zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • obor vznikl ze současné potřeby trhu

 • obor zaměřený na matematickou analýzu biologických a medicínských dat

 • cíl oboru: produkce odborníků se znalostí biologické i matematické podstaty problému

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; možná.Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lucie bro ov metody hodnocen genetick ch asocia n ch studi
Lucie Brožová: Metody hodnocení genetických asociačních studií

(ukázka části práce)

 • zhodnocení asociace mezi výsledkem přímé mikroskopie a genetickou výbavou koně

 • testováno 101 Murgeských koní

přítomnost parazitů

přítomnost SNP

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • kontrola kvality dat:

 • hodnocení vazebné nerovnováhy:

  maximální hodnota r2=0,44

 • hodnocení Hardyho- Weinbergovy rovnováhy

Model MDR

Rizikový genotyp

Genotyp bez rizika

 • Koně pozitivní v DM/koně negativní v DM=20/56=0,263

DM – přímá mikroskopie, M – minoritní alela, wt – obvyklá alela

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lucie pan kov statistick modely pro hodnocen ekologick ho stavu stojat ch vod pomoc fytobentosu
Lucie Panáčková: Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu

 • data z povodí Moravy,

  21 nádrží

 • cíl: Pilotní analýza ekologického stavu nadrží s využitím statistických metod.

(ukázka části práce)

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Rozd len n dr podle chemick ch parametr
rozdělení nádrží podle chemických parametrů: ekologického stavu stojatých vod pomocí

 • Obsah chemických látek se odráží na výskytu rozsivek v nádržích, jejich počtu i diverzitě.

 • S kvalitnější vodou počet rozsivek i jejich diverzita roste

 • Na vliv chemického složení nádrží má značný vliv také geografické charakteristiky nádrží (zejména nadmořská výška).

 • Nelze jednoznačně prokázat, zda rozsivky mají určitá specifika na trofický stav nádrže nebo je jejich přítomnost ovlivněna i jinými vlastnostmi nádrže.

I.

II.

III.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zita mach kov hodnocen n kladov efektivity program prevence zhoubn ch n dor
Zita Macháčková: Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů

(ukázka části práce)

 • program mamografického screeningu

  • od 2002, prevence rakoviny prsu

poznámka: webový portál http://www.svod.cz/

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; programů prevence zhoubných nádorů Matematická biologie


Mo nosti uplatn n
Možnosti uplatnění programů prevence zhoubných nádorů

Státní správa

Česká informační agentura ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny

Zdravotní pojišťovny

Komerční sféra

Farmaceutické firmy

Firmy vedoucí a hodnotící klinické studie

Společnosti pro marketingové průzkumy

10%

10%

60%

20%

Zdravotnictví

Státní i soukromá zdravotnická zařízení

Akademická sféra

(Výzkum a vývoj)

Mezinárodní centra klinického výzkumu

Zahraniční univerzity

IBA MU

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zhodnocen oboru
Zhodnocení oboru programů prevence zhoubných nádorů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Skripta zdarma
Skripta zdarma programů prevence zhoubných nádorů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Letn koly
Letní školy programů prevence zhoubných nádorů

 • setkání v rámci oboru

 • každý rok jiné téma

 • přednášky domácích i zahraničních odborníků

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Mo nost pr ce se pi kov mi programy
Možnost práce se špičkovými programy programů prevence zhoubných nádorů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


P edpoklady pro studium
Předpoklady pro studium programů prevence zhoubných nádorů

 • Nebát se matematiky

  • vhodná znalost diferenciálního a integrálního počtu

 • Zajímat se o biologii

 • Mít vztah i k dalším oborům (medicína, chemie, ekologie, informatika)

Komplexní pojetí = mezioborové zaměření → obtížné, ale s obrovským potenciálem.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


P ij mac zen
Přijímací řízení programů prevence zhoubných nádorů

 • Test studijních předpokladů

 • bez přijímací zkoušky:

  • studijní průměr do 1,5 z matematiky, biologie a chemie + jednoho dalšího profilového předmětu

   ∧ maturita z M+Bi nebo M+Ch

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost. programů prevence zhoubných nádorů

[email protected]

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zdroje, doporučené odkazy: programů prevence zhoubných nádorů

 • www.muni.cz

 • www.sci.muni.cz

 • www.iba.muni.cz

 • www.matematickabiologie.cz

 • Studijní katalog BIOLOGIE, 2013: http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2013/katalogB.pdf

 • Aktuální informace pro přijímací řízení (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/

 • Prominutí přijímací zkoušky (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky

 • Přehled otevíraných oborů na PřF MU: http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Otevirane-obory

 • Statistiky z přijímacího řízení na MU (2013):

  • http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-Bc_-_zprava.pdf

  • http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-NMgr_-_zprava.pdf

 • Ukázky závěrečných prací:

  • BROŽOVÁ, Lucie. Metody hodnocení genetických asociačních studií [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michaela Cvanová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/357561/prif_b/>.

  • PANÁČKOVÁ, Lucie. Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Simona Littnerová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356971/prif_b/>.

  • MACHÁČKOVÁ, Zita. Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Ondřej Májek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356966/prif_b/>.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Obr zky v prezentaci
Obrázky v prezentaci programů prevence zhoubných nádorů

 • http://www.muni.cz/sci/general/mu_presentation/logos

 • http://www.muni.cz/history/artworks/1205/1

 • http://www.ukb.muni.cz/index.php/fotogalerie.html

 • http://www.muni.cz/history/events_gallery/1187/

 • http://www.muni.cz/general/events/p233332/gallery/

 • http://www.molekulara.cz/odborne-aktivity/

 • http://polar.sci.muni.cz/cs/fotogalerie

 • http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=385

 • http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/bakalarske-studium/lekarska-genetika-a-molekularni-diagnostika/

 • http://www.sci.muni.cz/zoolecol/verteb/gallery/pc020023.jpg

 • http://www.sci.muni.cz/botany/systemgr/fotoarchiv.php?dir=Laboratories%20and%20Field&show=02.jpg&lang=

 • http://pipz.webnode.cz/vtipy-o-skole-/

 • http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/studenti03-680-170.jpg

 • http://www.iba.muni.cz/res/image/homepage/matematicka-biologie.gif

 • http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/priroda03-680-170.jpg

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_polymorphism

 • http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/nop/registry/NOR.jpg

 • loga programů:

  • http://www.itbiz.cz/images/upload/s/sas.jpg

  • http://www.vscht.cz/ext/haimg/11/Matlab/matlab.png

  • http://pixhost.me/avaxhome/4a/2c/00102c4a_medium.jpeg

  • http://rhrv.r-forge.r-project.org/css/images/R.png

  • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b8/Ibm-spss-statistics-17.png

  • https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/statistica.jpeg

  • https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/arcgis.gif

Studium biologie na MU; Matematická biologie


ad