slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z W E E F V L I E G OPLE I D I N G PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z W E E F V L I E G OPLE I D I N G

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Z W E E F V L I E G OPLE I D I N G - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

VOORSCHRIFTEN. Overal waar mensen samenwonen daar heb je regels / wetten / voorschriften. Z W E E F V L I E G OPLE I D I N G. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Een zweefvlieger moet de voorschriften (de wet) voor het zweefvliegen kennen. VOORSCHRIFTEN. Z W E

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Z W E E F V L I E G OPLE I D I N G' - dora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VOORSCHRIFTEN

 • Overal waar mensen samenwonen daar heb je regels /

wetten / voorschriften.

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen.
 • Een zweefvlieger moet de voorschriften (de wet) voor het zweefvliegen kennen.
slide2

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • De voorschriften voor de

officiële en sportieve

luchtvaart hebben een sterk internationaal karakter.

slide3

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • Regelgevende-instanties voor de luchtvaart

van boven naar beneden gezien.

slide4

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

ICAO

International Civil Aviation organisation

 • onderdeel van de V.N. / opgericht 1944
 • doel: bevorderen veilige en geordende luchtvaart
 • taak: uitwerken van doeltreffende regelingen en voorschriften
 • 190 landen aangesloten landen
 • de uitgewerkte voorschriften zijn neergelegd in annexen = bijlagen (annex 1 Personnel Licensing, annex 2 Rules of the air, 4 Aironautical Charts, enz )
slide5

VOORSCHRIFTEN

Europese samenwerking in de jaren 90:

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • JAA = joint aviation authorities (de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten van 19 Eur. landen
 • JAR-FCL = Flight Crew Licensing => piloten en technici met een JAR-FCL-brevet kunnen in de 19 landen werken.
 • JAR = joint aviation requirements, afspraken gemaakt door de JAA-landen
slide6

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

EASA

Huidige Eur. Samenwerking:

 • EASA is een onderdeel van de EU, het is de verzameling van luchtvaartautoriteiten van de verschillende Europese landen.
 • EASA komt in de plaats van de JAR
 • JAR = joint aviation requirements, afspraken gemaakt door de JAA-landen
 • JAA = joint aviation authorities (de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten van bijna alle Eur. landen
slide7

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

EUROCONTROL

 • werkt nauw samen met de EU
 • regelt het luchtverkeer boven Europa in het bovenste luchtruim
 • brengt nationale overheden, luchtverkeers-dienstverleners, militaire en civiele luchtruimgebruikers, de industrie en andere Europese instellingen bij elkaar.
 • een organisatie van 38 landen
slide8

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

IVW-Divisie Luchtvaart

 • De Divisie luchtvaart is een onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
 • Het Ned. parlement heeft ingestemd met lidmaatschap ICAO, EUROCONTROL en EASA.
 • De Divisie Luchtvaart voert in Nederland de nationaal en internationaal gemaakte afspraken uit.
slide9

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

IVW-Divisie Luchtvaart

 • Een paar taken:
 • uitvoeren Wet Luchtvaart
 • voorbereiden wettelijke regelingen
 • luchtverkeersbeveiliging
 • afgifte bewijzen van bevoegdheid (KIWA)
 • afgifte bewijzen van luchtwaardigheid
 • examens
 • uitgifte luchtvaartpublicaties
slide10

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • Voorschriften voor de NL-luchtvaart :
 • wetten (de basisregels)
 • AMVB’s (algemene maatregelen van bestuur)
 • ministeriële regelingen, besluiten en beschikkingen
 • Bekendmaking:
 • Staatsblad (wetten en amvb’s)
 • Staatscourant (ministeriële besluiten)
slide11

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • Belangrijkste Ned. Luchtvaartwetten:
 • Luchtvaartwet (LVW)
 • Wet Luchtvaart (WLV)
 • Belangrijkste amvb’s”:
 • Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL)
 • Besluiten bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (BBvBL)
 • Besluit luchtvaartuigen (BL)
 • Het luchtverkeersreglement (LVR)
slide12

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Luchtvaartwet (LVW)

De Wet Luchtvaart gaat de Luchtvaartwet geleidelijk vervangen en daarom wordt de inhoud van de Luchtvaartwet (oud) overgeplaatst in de Wet Luchtvaart (nieuw).

slide13

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Luchtvaartwet (LVW)

 • Luchtvaartvertoningen, luchtvaartwedstrijden
 • Luchtfotografie
 • Luchtvervoer & ontheffingen
slide14

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Regeling toezicht Luchtvaart (RTL=oud)

 • De oude amvb’s gebaseerd op Luchvaartwet worden vervangen door nieuwe amvb’s van de Wet Luchtvaart zoals:
 • Besluit bewijzen van bevoegdheid
 • Besluit luchtvaartuigen 2008
slide15

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Regeling toezicht Luchtvaart(RTL=oud)

Bepalingen voor de vluchtuitvoering

 • Journaal
 • Mee te voeren bescheiden
 • Verplichte bescheiden tijdens de vlucht
 • Melden van ongevallen
slide16

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Het inrichten van een zweefvliegterrein:

 • startterrein: lengte 150 m breedte 50 m
 • landingsterrein 75 m lang. Per vliegtuig 2x spanwijdte breed.
 • hindernissen 1:20 en 1: 2 (hoogte:afstand)
 • windzak
 • graslengte 15 cm
 • vallende lierkabel binnen zweefvliegterrein
 • geen personen binnen 25 m lier
slide17

VOORSCHRIFTEN

Wet luchtvaart (WVL)

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Hoofdstuk II Personeel

 • Bewijs van bevoegdheid en medische verklaring
 • Erkenning bewijzen van bevoegdheid, opleidinginstelling en logboek
 • Algemene gezondheidstoestand, verbod gebruik alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen

Hoofdstuk III Luchtvaartuigen

 • Nationaliteitskenmerken en registratie van luchtvaartuigen
 • Type certificaat en bewijs van luchtwaardigheid
 • Erkenningen
 • Diverse bepalingen
slide18

VOORSCHRIFTEN

Hoofdstuk IV Vluchtuitvoering

 • Het is verboden met luchtvaartuigen vluchten tegen vergoeding uit te voeren zonder een daartoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven AOC.
 • De gezagvoerder van een burgerluchtvaartuig is verplicht de bij de regeling van Onze Minister van Verkeer
 • en Waterstaat genoemde documenten mee te voeren

Hoofdstuk V Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en organisatie

 • Minimale vlieghoogte
 • Aanwijzen gezagvoerder voor de vlucht
 • Taken en verplichtingen van de gezagvoerder
slide19

VOORSCHRIFTEN

Wet luchtvaart (WVL)

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Hoofdstuk VIII Luchthavens

 • Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven.
 • De verbodsbepaling bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen luchtvaartuigen
slide20

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

BBvBL (Besluit bewijzen van bevoegdheid)

 • De JAR-FCL regelt voor de JAA-landen (Joint Aviation Authorities) de vliegbrevetten.
 • In de amvb BBvBL is dit voor Nederland geregeld.
 • De niet gemotoriseerde recreatieve luchtvaart valt hier niet onder en kan nog nationaal worden geregeld.
 • Voor 2012 wordt de JAR-FCL vervangen door EASA-FCL.
slide21

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Het besluit luchtvaartuigen (BL)2008

 • Regels voor het onderhoud en voor erkenning van luchtvaartbedrijven
 • Regels voor de bewijzen van inschrijving en van luchtwaardigheid
slide22

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Regeling onderhoud luchtvaartuigen

 • Regels voor het opstellen en beheer van onderhoudsprogramma‘s.
 • Uitvoeren van onderhoud.
 • Technische administratie.
slide23

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Technische voorschriften voor lieren en slepen

Eisen waaraan de lier moet voldoen

 • Liermechanisme
 • Kapinrichting
 • Kabelgeleiding
 • Lierkabel
 • Breukstuk, Bevestigingsring, Chute
 • Zwaailicht

Regelingen voorzieningen sleepvliegen

 • Algemeen (vervoer personen en kunstvluchten)
 • Sleepkabels
 • Breukstuk
slide24

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Het luchtverkeersreglement (LVR)

Zorgt voor invoering van de ICAO vliegvoorschriften in Nederland zoals:

 • Zichtvoorschriften
 • Instrumentvliegvoorschriften
 • Vermijden van botsingen
 • Seinen, lichtsignalen en grondtekens
slide25

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • De onderzoeksraad voor veiligheid
 • De afdeling Luchtvaart van de Onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt ongevallen met luchtvaartuigen en geeft indien nodig veiligheidsaanbevelingen
slide26

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Luchtvaartpublicaties:

 • AIP (Aeronautical Information Publication) de luchtvaartgids met inlichtingen van blijvende aard. Voor zweefvliegers is de AIP-Netherlands belangrijk
 • NOTAM (Notice to Airmen) niet blijvende regels (worden o.a.via internet verspreid)
 • AIC (Aironautical Information Circular) bevat technische en administratieve zaken
 • Luchtvaartkaarten bijv. The Netherlands
slide27

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Indeling van het Nederlandse luchtruim

slide28

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

Indeling van het Nederlandse luchtruim

slide29

VOORSCHRIFTEN

Z

W

E

E

F

V

L

I

E

G

OPLE

I

D

I

N

G

 • Vast groen: Klaring om te landen
 • Vast rood: Wijk uit voor andere luchtvaartuigen en blijf cirkelen.
 • Groen knipperlicht: Keer terug om te landen; klaring om te landen wordt later gegeven
 • Rood knipperlicht: Lucht-vaartterrein onveilig, niet landen.
 • Wit knipperlicht: Land op dit luchtvaartterrein.