Elvezető rendszer méretezése (nyitott- , zárt csatornák) - PowerPoint PPT Presentation

dora
elvezet rendszer m retez se nyitott z rt csatorn k l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elvezető rendszer méretezése (nyitott- , zárt csatornák) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elvezető rendszer méretezése (nyitott- , zárt csatornák)

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
318 Views
Download Presentation

Elvezető rendszer méretezése (nyitott- , zárt csatornák)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elvezető rendszer méretezése (nyitott-, zárt csatornák) Közlekedési pályák víztelenítése

 2. Méterezés Legfőbb kérdések: • Mit? • Honnét? • Hova? • Hogyan? • Milyen biztonsággal?

 3. Mit, hogyan? Csapadékvíz (elválasztott rendszer) • Nyílt felszín, zárt elvezető rendszer Csapadékvíz + szennyvíz (egyesített rendszer) • Csak zárt elvezető rendszer!!! További kritériumok: • Település, tájkép • Meglévő adottságok, befogadó

 4. Honnét, hova? A vízgyűjtő terület • Méret • Lefolyási paraméterek Befogadó • Vízminőségi szempontok • Építendő műtárgyak

 5. Elvezetés biztonság, előírások kérdésköre • MI 10-455-1:1988 Belterületi vízrendezés. Általános követelmények • MI 10-455-2:1988 Belterületi vízrendezés. Csapadékvízelvezető hálózat • VMS 200-2:1977 Az esőből keletkezõ árhullámok jellemzőinek meghatározása. A tetőző vízhozam becslése árvízítényező alapján • VMS 200-3:1978 Az esőből keletkező árhullámok jellemzőinek meghatározása. A tetőző,vízhozam számítása összegyülekezési idő alapján • VMS 201-1:1977 Rövididejű (10-180 perces) csapadékok meghatározása • VMS 201-2:1978 A 3-24 óra időtartamú csapadékok meghatározása


 6. Elvezetés biztonság, előírások kérdésköre • MSZ EN 752-1:1999 Települések vízelvezető rendszerei. 1. rész: Általános előírások és fogalom meghatározások • MSZ EN 752-2:1999 Települések vízelvezető rendszerei. 2. rész: Követelmények • MSZ EN 752-3:2000 Települések vízelvezető rendszerei. 3. rész: Tervezés • MSZ EN 752-4:2000 Települések vízelvezető rendszerei. 4. rész: Hidraulikai méretezés és környezetvédelmi szempontok • ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése • ÚT-2-1.225Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása. Geometria kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés

 7. Vízelvezetéssel kapcsolatos alapelvek • A mértékadó csapadékot kártétel nélkül kell elvezetni a befogadóig • A vízelvezető rendszer kialakítása kapcsán a forgalombiztonság szempontjainak figyelembevétele • Fenntartás, karbantartás gazdaságos, egyszerűen elvégezhető • A leggyorsabban eljuttatni az összegyűjtött csapadékvizet a befogadóig (ez legfeljebb a közlekedési felületről lefolyó csapadékvízre igaz!!!)

 8. Terhelés meghatározás Racionális árhullám számítás legtöbbet használt (10km2-nél kisebb vízgyűjtőkre) • 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtők esetére • Csermák féle módszer • Kollár féle módszer 50-500 km2 • Markó módszer Dinamikus lefolyás modellek szofverekben SWMM, MIKE, …

 9. Lefolyási tényezők értékei

 10. Visszatérési idők/előfordulási valószínűségek kérdésköre

 11. Összegyülekezési idő meghatározása Belterület sűrű elvezető rendszer Kerby módszer max. 400 m úthossz I – lejtés, n-manning féle érdességi tényező, L – lefolyási úthossz Mederbeli lefolyás 400 m úthossz felett.

 12. Szelvény méret meghatározás Nyílt vízelvezető rendszer esetén: ChezyManning-Strickler

 13. Méretezési feltétel

 14. Szelvény méret meghatározás Zárt vízelvezető rendszer esetén (Prandtl-Kármán-Colebrook összefüggés) További lépések: • vtényl meghatározás • vtényleges és vfeltételezett sebesség összehasonlítása (<20%) • Ha a feltétel nem teljesül iterációs lépések szükségesek!!!

 15. Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek Oldalárok: feladata a bevágás koronájáról és rézsűjéről a csapadékvíz elvezetése Talpárok: feladata a meredekebb lejtőn (>5%) létesült pálya töltések a lejtő felőli rézsűjének védelme a magasabb részről érkező vizektől. Övárok: hegyoldalra hullott csapadékvizeknek a bevágás . rézsűjétől távoltartására. Fontos, hogy csakis a csúszólapon kívül helyezzük el

 16. Útpályák nyílt vízelvezető rendszerei

 17. További szempontok • Az árok fenékszintjének meghatározásakor figyelembe kell venni a tervezett út alap- vagy védőrétegének és a talajvízszintnek a helyzetét is. • Nem megengedhető, hogy a mértékadó talajvízszint elérje az út pályaszerkezetét. • A burkolaton kialakuló sebesség függvényében a energiatörő elemeket kell elhelyezni • Esésváltásokat kerüljük (rohanó, áramló váltakozás) • Elvezető rendszerek vízsebességének csökkentésére magassági lépcső beépítése (fenéklépcső, bukóakna)

 18. Köszönöm a figyelmet!!!