Jednad be i nejednad be s apsolutnim vrijednostima
Download
1 / 19

Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima. Mirna Brekalo 18.05.2010. Nastavna cjelina: Uređaj na skupu realnih brojeva Nastavna tema: Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima Tema se obrađuje u 1. razredu srednje škole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima' - dooley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nastavna cjelina: Uređaj na skupu realnih brojeva

Nastavna tema: Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima

 • Tema se obrađuje u 1. razredu srednje škole

 • Za ovu nastavnu temu je predviđeno 3 do 4 školska sata

 • Potrebno predznanje je poznavanje prethodnog gradiva (linearne nejednadžbe, apsolutna vrijednost realnog broja...)


CILJEVI: naučiti rješavati složenije jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima

ZADACI:

 • Odgojni: - razvijanje savijesnosti i samostalnosti u radu

  - poticanje urednosti i preglednosti u vlastitom radu

  - povezivanje gradiva


 • Obrazovni: - naučiti rješavati složenije

  jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima

 • Funkcionalni: - razvijati sposobnost vještog transformiranja izraza s apsolutnim vrijednostima u izraz bez aps. vrijednosti

  - razvijati sposobnost pronalaženja uspješnih načina rješavanja zadataka


Jednad be s apsolutnim vrijednostima
Jednadžbe s apsolutnim vrijednostima

 • Najjednostavniji oblik jednadžbi s apsolutnim vrijednostima:

  |f(x)|=c, gdje je f afina funkcija, a c realan broj

  - Kad je c>0 rješavamo dvije jednadžbe:

  f(x)=c i f(x)=-c

  - Za c=0 rješavamo jednadžbu f(x)=0

  - Dok za c<0 jednadžba nema rješenja


 • Pr. Riješimo jednadžbu |x-2|=3.

  |x-2|=3

  x-2=-3 x-2=3

  x=2-3 ili x=2+3

  x=-1 x=5

  Jednadžba ima dva rješenja x=-1, x=5.


 • Nešto složenije jednadžbe s aps. vrijednostima su jednadžbe oblika:

  |f(x)|=g(x),gdje su f i g funkcije

 • Rješavamo ih tako da promatramo dva slučaja: f(x)≥0 i f(x)<0, tj.

  rješavamo odgovarajuće jednadžbe f(x)=g(x) ako je f(x)≥0, te

  -f(x)=g(x) ako je f(x)<0

  - Na kraju treba provjeriti pripadaju li dobivena rješenja intervalu iz početnih uvjeta • Pr. ||x-1|-2|=1 izraza pod znakom apsolutne vrijednosti, a rješavanje se svodi na rješavanje tri linearne jednadžbe

 • |x-1|-2=1 2) |x-1|-2=-1

  |x-1|=3 |x-1|=1

 • x≥1 b) x<1 c) x≥1 d) x<1

  x-1=3 x-1=-3 x-1=1 x-1=-1

  x=4 x=-2 x=2 x=0


 • Pr. Geometrijski interpretirajmo rješenja jednadžbe |x-2|=3.

 • Kako je |x-2| udaljenost brojeva na brojevnom pravcu, zaključujemo da se jednadžba |x-2|=3 može izreći i kao:

  odredimo sve realne brojeve x kojima je udaljenost od 2 jednaka 3

  __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__

  -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

  Polazeći od broja 2 za 3 udesno, dolazimo do broja 5, a polazeći za 3 ulijevo, do broja -1. Zato su x=-1, x=5 rješenja jednadžbe.


Nejednad be s apsolutnim vrijednostima
Nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima |x-2|=3.

 • Najjednostavniji tip nejednadžbe s aps. vrijednosti je

  |f(x)|<c, |f(x)|>c

 • Nejednadžba je zadana na način da se nepoznata veličina x nalazi pod znakom apsolutne vrijednosti:

  |x|-2>0

 • Iz nejednadžbe slijedi da je: |x|>2


 • gdje je rješenje nejednadžbe takav skup vrijednosti |x-2|=3.x koji udovoljava nejednadžbi, te su rješenja nejednadžbe intervali: <2,+∞>U<-∞,-2>

 • Nejednadžba |x|≥a

  -ima rješenje x≤-a ili x≥a ako je a>0

  -ima rješenje za svaki realan broj x ako je a=0

  - ima rješenje za svaki realan broj x ako je a<0


 • Nejednadžba |x|≤a |x-2|=3.

  -ima rješenje –a≤x≤a ako je a>0

  -ima rješenje x=0 ako je a=0

  -nema rješenje ako je a<0

 • Pr. |x-2|≤3

  -3 ≤ x-2 ≤ 3

  => x-2 ≥ -3 x-2 ≤ 3

  x ≥ -1 x ≤ 5

  Skup rješenja: [-1,5]

  -------[----|----------------]-----

  -1 0 5


 • Nejednadžbe oblika |f(x)/g(x)|<c (>c) |x-2|=3.

 • Možemo ih rješavati na dva načina:

 • Promatramo predznak funkcije f/g pod aps. vrijednosti, a zatim rješavamo odgovarajuću nejednadžbu tj. rješavamo 2 nejednadžbe:

  f(x)/g(x)<c uz uvjet f(x)/g(x)≥0

  -f(x)/g(x)<c uz uvjet f(x)/g(x)<0


2) Jednostavniji način se zasniva na primjeni svojstva apsolutne vrijednosti, za sve realne brojeve a,b b≠0 vrijedi |a/b|=|a|/|b| i svojstva uređaja pri množenju nejednadžbe s pozitivnim br.

Dakle |f(x)/g(x)|<c => |f(x)|/|g(x)|

=> |f(x)|<c|g(x)| , g(x)≠0

 • Nakon obrade ove nastavne jedinice predviđena su 2 sata za uvježbavanje gradiva, nakon čega slijedi pismena provjera iz cjeline Uređaj na skupu realnih brojeva


Zadaci za rad u paru
Zadaci za rad u paru apsolutne vrijednosti, za sve realne brojeve a,b b≠0 vrijedi |a/b|=|a|/|b| i svojstva uređaja pri množenju nejednadžbe s pozitivnim br.

 • Razlomak zapiši bez znaka apsolutne vrijednosti.

 • Za koje vrijednosti realnog parametra a jednadžbe

  vrijedi |x|>1?

  3. Za koje vrijednosti realnog parametra a jednadžbe

  vrijedi |x|=1?

  4. Napiši bez korijena i znaka apsolutne vrijednosti funkciju funkciju .

  5. Koliko je za x>6?


 • Ako je -1<x<1, koliko je ? apsolutne vrijednosti, za sve realne brojeve a,b b≠0 vrijedi |a/b|=|a|/|b| i svojstva uređaja pri množenju nejednadžbe s pozitivnim br.

 • Odredi skup svih točaka T brojevnog pravca čija je

  udaljenost od točke veća ili jednaka 2.

 • Odredi polovište dužine ako je A(-3.5), B . Koje su točke od polovišta udaljene za 3?

  9. Riješi jednadžbu:

  10. Riješi nejednadžbu:


Literatura
Literatura apsolutne vrijednosti, za sve realne brojeve a,b b≠0 vrijedi |a/b|=|a|/|b| i svojstva uređaja pri množenju nejednadžbe s pozitivnim br.

 • J. Krajina, I. Gusić, Matematika 1, udž. sa zbirkom zadataka za 1. razred opće, jezične i klasične gimnazije, ŠK, Zagreb, 2008.

 • S. Varošanec, Priručnik za nastavnike, ELEMENT, Zagreb, 2003.