h ndtering av problematferd bruk av konsekvenser l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser. Virksomme tiltak har:. Fokus på elevens helhetlige situasjon og skolen som system Fokus på felles forståelse av forventet atferd/ regler og håndtering av disse Fokus på positiv forsterkning og positiv involvering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virksomme tiltak har
Virksomme tiltak har:

Fokus på elevens helhetlige situasjon og skolen som system

Fokus på felles forståelse av forventet atferd/ regler og håndtering av disse

Fokus på positiv forsterkning og positiv involvering

Tydelige, forutsigbare, milde og umiddelbare konsekvenser for negativ atferd

Negative konsekvenser for å hindre destruktiv atferd fra å forstyrre skolens miljø (negative konsekvenser alene forandrer ikke negative atferdsmønstre)

12.03.2014

2

Brusetkollen skole og ressurssenter - L.D - K.A.H

h ndtering av problematferd
Håndtering av problematferd
 • Skille mellom hva som er alvorlig problematferd og hva som er mindre alvorlig problematferd.
 • Bruke gode beskjeder for å få elever på sporet igjen.
 • Ha en fast prosedyre for håndtering av mindre alvorlig problematferd.
 • Ha en trygghetsplan for håndtering av alvorlig, utagerende problematferd.
 • Benytte avtalte, forutsigbare konsekvenser.
 • Re-lære og forsterke ønsket atferd.
 • Benytte hendelsesrapporter for å få oversikt og planlegge tiltak på individ-, gruppe- og arenanivå.
prinsipper for bruk av konsekvenser
Prinsipper for bruk av konsekvenser
 • Milde
 • Forutsigbare
 • Avtalte på forhånd med elever og foreldre
 • Logiske eller naturlige
 • Nært knyttet i tid til problematferden
bruk av konsekvenser
Bruk av konsekvenser
 • Samtale/problemløsning
 • Tap av privilegium/gode
 • ”Time-out”
 • Vist til ledelsen
 • Erstatning
 • Kontakt med foresatte
 • Individuell gjenlæring/instruksjon
huskeliste for de voksne
Huskeliste for de voksne
 • Tenk deg om før du handler
 • Velg rett tidspunkt for gjennomføring av de negative konsekvensene
 • Vær rolig, men likevel bestemt
 • Handle så raskt som mulig
 • Vær konsekvent
 • Unngå straffepreken
 • Unngå trusler, bruk prosedyren, gi eleven valget
bruk av time out
Bruk av time-out
 • Handler om å fjerne eleven fra det som bidrar til å forsterke den negative atferden
 • Er en forutsigbar reaksjon for å redusere eller stoppe uønsket atferd som opprettholdes ved oppmerksomhet eller andre positive forsterkninger
 • Brukes for å dempe gemyttene og skape et brudd i en situasjon for å unngå at den trappes opp
 • Er ikke effektiv på atferd som motiveres ved unnslippelse eller unngåelse
 • Kan ikke benyttes på selvforsterkende atferd som det å drømme seg bort i timen
 • Må læres bort til elevene i ”freds-tid”
ulike grader av time out
Ulike grader av time-out
 • Planlagt ignorering
 • Fjerning av materiale, arbeid eller leke
 • Bruk av time-out sted i klasserommet
 • Den voksne må kunne se/ha oversikt eleven
 • Time-out på gangen anbefales ikke.
  • Dårlig oversikt over eleven, kan forstyrre andre
  • Er helt fjernet fra læringsmiljøet
tap av gode privilegium
Tap av gode/privilegium
 • Kan benyttes som en egen konsekvens eller som en konsekvens når eleven ikke vil gå til time-out.
 • I kombinasjon med time-out, må tapet av gode være mindre attraktivt enn å velge å gå til time-out.
 • To viktige premisser:
  • Har jeg kontroll over godet?
  • Kan det fjernes?
oppgaver til avdelingene
Oppgaver til avdelingene
 • Se på oversikten over mindre alvorlig problematferd og alvorlig problematferd
  • Hva slags konsekvenser er nyttig å bruke i forhold til de ulike typene av problematferd? (skriv ned)
  • Lag en plan for hvordan dere skal formidle prosedyren for håndtering av problematferd og presentere konsekvensene for elevene.
  • Tenk gjennom hvordan time-out kan gjennomføres i klasserommet.